First principle of mechanics by Stefan Zafirov - Illustrated by Стефан Зафиров - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

First principle of mechanics

by

Artwork: Стефан Зафиров

  • Joined Feb 2022
  • Published Books 1
  1. Съдържание: 1. Увод, 2. История, 3. Значение, 4. Инертност,  5. Мерни единици, 6. Употреба
  2. В тази книга ще ви разкажа малко за първият принцип на механиката, за историята му, употребата и редица други факти.
1
  1. История: „Един обект в покой ще остане в покой, а един движещ се обект ще продължи да се движи равномерно и праволинейно дотогава, докато върху него не бъде приложена външна сила, която да го извади от това състояние.” Уравненията на Нютон се предшестват от опитите на Галилей, свързани с търкаляне на сфери по наклонени плоскости. Галилей открива закономерност, съгласно която сфери, падащи от дадено вертикално разстояние, винаги достигат еднаква скорост. Галилей дори успява да изведе втория закон на Нютон за дадения случай, въвеждайки понятието сила. Нютон по-късно разбира, че законът, открит от Галилей за дадения частен случай, е приложим за всички случаи.
2
First principle of mechanics by Stefan Zafirov - Illustrated by Стефан Зафиров - Ourboox.com
  1. Значение: Законът гласи: Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на равномерно и праволинейно движение дотогава, докато външна сила не го изведе от това състояние. Формулировката на първия закон за тяло, което извършва въртеливо движение, гласи: Свободно въртящо се тяло запазва състоянието си на въртене с постоянна ъглова скорост, докато на него не действат някакви външни сили, стремящи се да изменят това движение. Закон за инерцията – Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение докато външно въздействие не ги изведе от това състояние. Инертност- Свойството на телата да запазват състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение се нарича инертност. Масата е количествена мярка за инертността на телата.
4
  1. Закон за инерцията- Всяко тяло запазва състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение докато външно въздействие не ги изведе от това състояние. Инертност- Свойството на телата да запазват състоянието си на покой или на праволинейно равномерно движение се нарича инертност.
  2. Единици за измерване на сила: Маса-Масата е количествена мярка за инертността на телата. Свойството на телата да се съпротивляват на промяна в скоростта им, се нарича инертност. Телата с по-голяма маса са по-инертни, т.е масата е мярка и за инертността на телата.
5

Разказахме ди малко за историята, самия закон и употребата на първия закон на механиката. Надявам се ви хареса и научихте нещо ново и интересно.

6

Sources:

 

https://quizlet.com/155834362/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-flash-cards/

 

https://fizika42.alle.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/

 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion#:~:text=Newton’s%20first%20law%2C%20also%20called,force%20acting%20on%20that%20object.&text=.,-If%20that%20net

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content