Artwork from the book - Future Classroom Lab (FLC) by mertwinning - Ourboox.com
Jan 2018
Member Since
32
Published Books

Future Classroom Lab (FLC)

by mertwinning

Artwork from the book - Future Classroom Lab (FLC) by mertwinning - Ourboox.com

HAKKINDA

Future Classroom Lab, FCL, (Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı) projesinde, Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen çalışma alanını temel alan bir dizi çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu mekân geleneksel bir sınıf içine teknolojinin aktif olarak nasıl dâhil edilebileceğinin ve öğrencilerin öğrenme etkinliklerine etkin bir şekilde nasıl katılabileceklerinin örneklendirildiği interaktif bir sınıf olarak tasarlanmıştır. Geniş, yeniden yapılandırılabilen açık bir mekân, altı öğrenme alanına bölünmüştür. Bu alanlarda BİT şirketleri tarafından sağlanan en son teknolojiler bulunmaktadır. FCL Avrupa çapında birçok ülke ve teknoloji sağlayıcısı tarafından desteklenmektedir.

Avrupa Okul Ağı tarafından Brüksel’de kurulan orijinal FCL mekanı birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Diğer ülkelerde kurulan Öğrenme Laboratuvar veya mekanları orijinal alanın sahip olduğu donanımların hepsine sahip olmak zorunda değildir. Aslında tüm öğrenme laboratuvarları onları oluşturanlara, adapte edilen yerel bağlama ve yerel ihtiyaçlara göre sunulan teknolojiler ile oluşturulmaktadır. Ancak FCL’nin temel fikri olan geleceğin sınıflarına teknolojik ve pedagojik olarak hazırlanma düşüncesi birçok örnekte gösterilmektedir.

FCL 2012 Haziran ayında açılmış olup, Avrupa Okul Ağı, 30 Eğitim Bakanlığı ve artan sayıda pek çok ICT sağlayıcısı tarafından finansa edilmektedir. Paydaşlar sürdürülebilir bir platform sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Politika yapıcılar, endüstri ortakları, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşları düzenli olarak yüz yüze eğitimler, çalıştaylar ve stratejik seminerler ile bir araya gelmektedir. Bu toplantılar Future Classroom Lab’in tasarımı için vizyon geliştirilmesi ve bu vizyonun farkındalığının nasıl arttırılması gerektiği üzerinedir.

FCL, Türkiye’nin daha önce dahil olduğu birçok Avrupa Birliği projesinin yaygınlaştırma aşamasını oluşturmaktadır. FCL, Avrupa okul ağı tarafından daha önce tamamlanmış olan İTEC, CPDLab, Living Schools Lab ve Creative Classroom Lab projelerinin çıktılarını revize ederek geliştirmektedir.

Ülkemizde FCL çalışmaları, Avrupa Okul Ağı koordinasyonunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

2

FCL NEDİR?

Future Classroom Lab (FCL) öğrenmede ve öğretmede değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuştur. BİT’in okullara nasıl entegre edildiğini göstermek için bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Politika yapıcıları BİT sağlayıcılarını, öğretmenleri ve eğitim araştırmacılarını şu amaçlarla bir araya getirmektedir:

 • Yerel ve Avrupa seviyesinde yeni teknolojilerin, eğitimdeki reform süreçlerini nasıl desteklediklerinin ayrıntılı olarak düşünülmesi
 • Düzenli yapılan çalıştaylara, seminerlere ve kurslara dâhil olarak, mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde nasıl bir dönüştürücü etkiye sahip olduklarının görülmesi
3

Future Classroom Lab 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır. Her bir alan öğrenme ve öğretmedeki özel alanları vurgulamaktadır. Ayrıca fiziksel alanların, kaynakların, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerinin ve farklı öğrenme stillerinin nasıl desteklenmesi gerektiği üzerine ayrıntılı olarak düşünmeye yardımcı olmaktadır.

Bütün bu alanlar öğretimdeki yeni ve bütüncül bakış açısını görselleştirmek için benzersiz bir yol sunmaktadır. Bölgeler, iyi bir öğrenmede neler olması gerektiğini yansıtır: bağlı olmak, dahil olmak ve meydan okumak. (being connected, being involved and being challenged) Eğitim mümkün olduğunca çok tipteki öğrenci için çekici ve eşsiz bir öğrenme deneyimi ile sonuçlanmaktadır.

Tüm öğrenme laboratuvarları, genellikle Brüksel’deki Europen Schoolnet tarafından kurulan orijinal Future Classroom Laboratuvarı’ndan esinlenerek oluşturulan bağımsız girişimlerdir. Bir öğrenme laboratuvarı veya öğrenme alanının orijinal FCL ile özdeş olması gerekmez. Aslında tüm öğrenme laboratuvarı yerel ihtiyaçları karşılayabilmek için yerel bağlamlara göre oluşturulmuş veya uyarlanmıştır. Bununla birlikte çoğu örnekte orijinal Future Classroom Lab’ın ana fikirleri görülmektedir. Kriterler aşağıda önerilmektedir:

4
 • Esnek bir öğrenme alanıdır ve öğrenme aktivitesini ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmaya olanak tanır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin kolay ve esnek biçimde yeniden konumlandırılmasına ve görevlerinin yeniden tanımlanmasına olanak tanır.

 • Yenilikçi öğrenmeyi öne çıkarma misyonuna sahiptir. Öğrenme laboratuvarında gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleri; pedagojik etkinlikleri, 21. Yüzyıl Becerileri ve teknolojinin eğitim amaçlı kullanımını, yenilikçi kullanımla birleştirmeyi amaçlar.

 • Hem öğrenme etkinlikleri ve eğitimleri için hem de eğitimle ilgili toplantılar ve tartışmalar için bir alan sağlar. Bir öğrenme laboratuvarı yalnızca uygulama için değil, aynı zamanda yansıtma için de bir fiziksel çevredir.

 • Farklı paydaşları dahil etmeyi ve bu paydaşları birbirine bağlamayı hedeflemektedir. Öğretmenler, okul liderleri, politika yapıcılar, ticari ortaklar, öğrenciler, ebeveynler vs. arasında bir diyalog – bağ yaratır.

 • Açık bir kültür oluşturmaya yardımcı olur. Örneğin öğretmenler birbirlerinin derslerini izleyebilir ve danışmanlık yapabilirler. Öğrenciler eTwinning gibi Avrupa projelerine katılmak amacıyla FCL’yi kullanırlar.

 • İletişim, paydaşların ilgisini çekebilmek için ve dış dünyayı faaliyetlerden haberdar edebilme konusunda oldukça önemlidir. Bir öğrenme laboratuvarı, bölge için ilham verici bir deniz feneri olabilir (Örneğin, bölgedeki diğer okullar için).

5

ÖĞRENME LABORATUVARLARI
Temelde iki tür öğrenme laboratuvarı vardır.

“Profesyonel” Öğrenme Laboratuvarı: Bu laboratuvarlar genelde geniş bir hedef kitle, güçlü yönetim (net vizyon ve organizasyon desteği dahil) ve ticari ortaklarla kuvvetli bir bağlantıya sahiptir. Bu tür bir laboratuvara örnek HITSA tarafından Estonyanın Tallin kentinde kurulan Mustikas labarotuvarı gösterilebilir.

Okul Tabanlı Öğrenme Laboratuvarı: Bu labaratuvarlar K12okullarında gömülürler ve sınırlı bir hedef kitleye (öğrenciler – öğretmenler) sahiptirler. Bu tür laboratuvara örnek Belçika Turnhout’daki Talenten Okulundaki “[email protected] Zenit” gösterilebilir.

Öte yandan alanın boyutu, teknoloji miktarı veya ticari ortak sayısı önemli değildir. Bir öğrenme laboratuvarı için önemli olan, öğretme ve öğrenmeyi yeniden düşünmeye, yenilikçi pedagojileri teşvik etmeye ve okuldaki teknolojiyi sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için hem öğrencilerin hem öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemeye yardımcı olmasıdır.
Her bir laboratuvarın sahip olduğu temel özellikler ise şunlardır:

 • İleri teknolojik ekipmanlar
 • Hareket edebilen ve esnek mobilyalar
 • Etkili iletişim ve geribildirim
 • Rahat öğretim alanı
6
Artwork from the book - Future Classroom Lab (FLC) by mertwinning - Ourboox.com

3B GEZİNTİ İÇİN :

http://3dbin.com/m/nmwwgxqs

8

ÜRETİM (CREATE) ALANI

Future Classroom Lab öğrencilerin planlamalarına, tasarımlarına ve kendi çalışmalarını üretmelerine izin verir. Üretim alanında bilginin basit tekrarı yeterli değildir, öğrenciler gerçek bilginin inşası etkinlikleri ile çalışırlar. Yorumlama, analiz, grup çalışmaları ve değerlendirme Üretim sürecinin önemli parçalarıdır.

Üretim için anahtar noktalar:

 • Yaparak öğrenme: Öğrenenler kendi içeriklerini üretmede ve yapmada aktif olarak yer alırlar. Bunlar öğrenenlerin hayal güçlerini geliştirmelerine ve yenilik üretmelerine izin veren etkenliklerdir.
 • İlgi çekici teknoloji kullanımı: ICT tasarım öğrenci tarafında oluşturulan içeriği yaymak için birçok yol sunmaktadır.
 • Öğrenenlerin ince yeteneklerinin gelişimi: Sunum, planlama ve takım çalışması dahil proje tabanlı çalışmalar ile öğrencilerin ince becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilere kendi öğrenmeleri üzerinde bağımsızlık ve sahiplik verilmesi: Görevler ile öğrencilerin katılımını arttırmak ve kişisel sorumluluk duygularını desteklemeye yardımcı olmak.
 • Gerçek yaşam için üretmek: Öğrencilerin sosyal girişimcilikleri, okul veya yerel toplum refahını arttırmaya yönelik projeler başlatmaları ve uygulamalarıyla desteklenebilir.
 • Öğrenci çalışmalarının gösterimi: Öğrenciler zamanla kendi öğrenme portfolyalarını oluşturabilirler ve bu da farklı disiplinler arasında bağlantı kurmalarını ve gerçek yaşam içeriklerini sınıf çalışması olarak sunmalarını sağlayabilir.
9

Faydalı araçlar:

 • Chroma key

 • Yüksek çözünürlüklü kamera

 • Dijital kamera (cep boyu)

 • Flip kamera

 • Video düzenleme yazılımı

 • Ses kayıt cihazları

 • Podcast yazılımı

 • Animasyon yazılımı

 • Streaming yazılımı

10

ETKİLEŞİM (INTERACT) ALANI

FCL küçük bir sınıfa sahiptir ve burada geleneksel bir sınıfta öğretmenlerin teknoloji kullanarak öğrencilerin katılımını ve etkileşimini nasıl arttırabilecekleri örneklendirilir. Future Classroom Lab’de öğretmenler öğrenci katılımını ve etkileşimini arttırmak için teknolojiyi kullanırlar. Geleneksel öğrenme ortamlarında tüm öğrencilerin aktif olarak katılımının sağlanması aşılması gereken bir zorluktur. Çözümler tabletler ve akıllı telefonlar gibi bireysel cihazlarla, interaktif beyaz tahta ve interaktif öğrenme içerikleri arasında değişiklik gösterir. Etkileşim alanı öğrenmede hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin aktif katılımlarını gerektirir.

Etkileşim için anahtar noktalar:

 • Fiziksel alanın yeniden düzenlenmesi: Satır düzeninden oluşan geleneksel sınıf paradigmasını kırmak için öğrenciler değişik oturma düzenler deneyebilir. (örneğin at nalı şeklinde veya küçük gruplar halinde)
 • Aktif öğrenenler için seyirciler: ICT öğrencilerin aktif olmaları için, kendi öğrenme stillerini destekleyici farklı yollar ile fırsatlar sunmaktadır.
 • Sınıf motivasyonu için 1:1 computing: 1:1 computing netbooklar, tabletler veya akıllı telefonlar ile sağlanabilir. Bu daha fazla kişiselleştirilmiş öğrenme, öğrenci motivasyonunda artış sağlar.
 • Denetimden iletişime: Birçok yazılım, sınıf yönetiminin yanı sıra öğrencilerin kendi cihazları üzerinden artık yeni işbirliği ve iletişim işlemlerine izin vermektedir.
11

Faydalı araçlar:

 • İnteraktif tahta

 • Öğrenme yanıt sistemleri ve cihazlar

 • Mobil öğrenme cihazları

 • IWB için OER içerik

 • Sınıf yönetim sistemler

12

SUNUM (PRESENT) ALANI

Future Classroom Lab’de öğrenciler, çalışmalarını sunmak, iletmek ve geri bildirim almak için bir dizi farklı araçlara ve becerilere ihtiyaç duyacaklardır. Öğrenci çalışmalarının sunumu ve dağıtımı, derslerin planlanmasında öğrencilerin çalışmalarına iletişimsel bir boyut ekleyebilmek için dikkate alınan bir faktördür. Etkileşimli sunular için tasarım ve düzen ile özel bir alan ayrılmış olması sonuçların paylaşımını, etkileşimi ve geri bildirimini destekler. Online yayın ve paylaşım ayrıca teşvik edicidir. Öğrencilerin online kaynakları kullanmaya alışmalarına yardımcı olduğu gibi eSafety ilkelerine aşina olmalarına da yardımcı olacaktır.

Sunum için anahtar noktalar:

 • Öğrenme için paylaşım ve iletişim: Sonuçların paylaşımı ilginç bir çalışma ürütmek kadar önemlidir. ICT hem yüz yüze hem de online etkileşimli ve cazip sunular yapmak için bir çok yol sunmaktadır.
 • Geniş dinleyiciler ile etkileşim: Sunum akranların ve öğretmenlerin geri dönüt verebildiği etkileşimli bir eylemdir. Fiziksel düzen bu süreci destekleyebilir.
 • Geri dönüt becerilerinin geliştirilmesi: Akran-görüşmeciler rolünde dinleyiciler aktif bir rol alırlar ve onlar yapıcı geri dönüt vermeyi öğrenirler. Sunular sadece öğretmen için veya öğretmene yönelik hazırlanmaz. Tüm sınıf veya geniş bir topluluk için hazırlanır.
 • Okul çalışmalarına eSafety’nin gömülmesi: İndirmeden ve yüklemeden önce öğrenciler online kaynakların kullanım sorumluluğu hakkında düşünmelidir. Kendileri içerik üreticisi olacaklarından dolayı öğrenciler online kaynakları kritik olarak değerlendirmeyi ve içerikleri paylaşmadan önce telif hakları ve izinlerine uyma gerekliliğini öğrenirler.
13

Faydalı araçlar:

 • Yeniden tasarlanabilir mobilyalar ile sunum alanı

 • Sunumun daha kaliteli olarak sunulması için sunum için ayrılmış HD projeksiyon/ekran

 • Online yayın araçları (blog, VLE, online paylaşım siteleri)

14

ARAŞTIRMA (INVESTIGATE) ALANI

Future Classroom Lab’de, öğrenciler kendilerini keşfetmek için teşvik edilirler; onlara pasif dinleyiciler olmaları yerine aktif katılımcı olmaları için fırsatlar verilir. Araştırma alanında, öğretmenler öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirmek için sorgulamaya dayalı ve proje tabanlı öğrenme fırsatları sunar. Bu konsepti esnek mobilyalar destekler ve fiziksel alanlar, grup çalışmaları, eş çalışmaları veya bireysel çalışmalar için çabucak yeniden tasarlanabilirler. Yeni teknolojiler zengin, çok yönlü ve gerçek hayat verileri sağlayarak araştırmalara katkı sağlarlar.

Araştırma için anahtar noktalar:

 • Kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi: Öğrenciler kaliteli kaynakları nasıl bulacaklarını ve bilgiyi nasıl yöneteceklerini öğrenirler.
 • Problem çözme becerisinin geliştirilmesi: Öğrenciler çözmek için bir amaca ve zorluğa sahiptir. Zorluk – sorun öğrenci tarafından belirlenir ve bu öğrencilerin güçlerini, potansiyellerini, önceliklerini görmek üzerine kurulur.
 • Öğrenenler aktif araştırmacılar olur: Çeşitli medyalar (metin tabanlı, video, ses, görsel, deney sonuçları, sayılar vb.) arasında araştırma yapmak sınıf etkinliklerinin temelidir. Sorgulama gözlemleyerek, bilimsel deneyler yürüterek, anketler düzenleyerek, robotlar kullanılarak vs. geliştirilir.
 • Müfredatlar arası projelerin teşvik edilmesi: Disiplinler arası öğrenme öğrenenlerin analiz etmesine ve bir şeyi çoklu bakış açısı ile anlamasına yardımcı olur.
 • Keşfederek öğrenme: Öğrenciler modüller oluşturabilir, fikirleri test edebilir ve sonuçları değerlendirebilirler. Teknoloji öğrenenlere yaparak-yaşayarak öğrenmeleri için birçok farklı yol sunar.
 • Dış dünya ile bağlantı kurmak: Okul konularının yapay sınırları içinde çalışmak yerine, öğretmenler ve öğrenciler gerçek yaşam zorluklarını ve araştırma verilerini seçerler.
15

Faydalı araçlar:

 • Veri Logları

 • Robotlar

 • Mikroskoplar

 • Online Laboratuvarlar

 • 3D Modeller

16

İŞBİRLİĞİ (EXCHANGE) ALANI

Future Classroom Lab öğrenme alanlarında başkaları ile işbirliği içinde çalışmak çok önemlidir. Araştırma, üretim ve sunum çalışmaları boyunca takım çalışmaları gerçekleştirilir. İşbirliğinin kalitesini grup içindeki aidiyet duygusu, sorumluluk paylaşımı ve karar verme süreci belirler. ICT iletişimin ve işbirliğinin zengin yollarını oluşturmada yardımcı olur. 21. Yüzyıl sınıflarında işbirliği yüz yüze ve eşzamanlı iletişim ile sınırlı değildir. Ayrıca online ve senkron olmayan görüşmeler de gerçekleşebilir.

İşbirliği için anahtar noktalar:

 • Akranlar arası iş birliği: İletişim kurmayı ve başkaları ile çalışmayı öğrenmek bir çocuğun öğrenebileceği muhtemel en önemli becerilerdir. Okul genelinde genişletilirse öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını güçlendirebilir.
 • Daha iyiyi dahil etmek için takım çalışmaları: Bir grup içinde çalışmak çocuklara farklı öğrenenler arasında yer almayı öğretir.
 • Oyunla öğrenme: Oyun bütün çocuklar için ortaktır. Dijital oyunlar ve simülasyonlar öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek için kullanılabilir.
 • Online işbirliği: İşbirliği, online öğrenme ortamları ve sosyal ağların denetimli kullanımları ile okul sonrası görevlere doğru genişletilebilir.
 • Fikirlerin uçmasına izin ver: Beyin fırtınası öğrencilerin doğal yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarına izin veren harika bir grup etkinliğidir.
17

Faydalı araçlar:

 • İnteraktif tahta

 • Projektör ile işbirlikçi masalar

 • Zihin haritalama yazılımları

 • Beyin fırtınası tahtası / duvarı

18

GELİŞTİRME (DEVELOP) ALANI

Geliştirme alanı informal öğrenme ve kendini yansıtma (self-reflection) için bir alandır. Öğrenci çalışmasını bağımsız olarak kendi hızında yapabilir. Ayrıca öğrenciler okulda ve evde formal sınıf düzenlemelerinin dışında kendi ilgi alanlarına yoğunlaşarak informal öğrenmeler gerçekleştirebilir. Öz yönelimli öğrenmeyi güçlendirecek yollar sunarak okul, öğrenenlerin kendini yansıtma ve üst bilişsel becerilerini destekler. Okul informal öğrenmeyi tanımlayarak ve doğrulayarak öğrencileri hayat boyu öğrenmeye yönelik teşvik eder.

Geliştirme için anahtar noktalar:

 • İnformal öğrenme çevresine izin vermek: Okuldaki informal öğrenme alanı rahat ve izlenmeyen bir alan olması ile daha fazla ev ortamına benzeyen bir alan olabilmektedir.
 • Motivasyonun ve kendini ifade etmenin desteklenmesi: Öğretmenler kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklerler. Öğrenciler ayrıca kendi kişisel portfolyolarını geliştirirler.
 • Kişisel öğrenme cihazlarını kullanma: Kişisel öğrenme cihazları, netbooklar ve tabletler gibi online kaynaklara ve sanal öğrenme ortamlarına evde ve okulda erişim imkanı sunar.
 • İnformal öğrenmeyi tanımlama yollarını benimsemek: Öğrenme günlükleri ve portfolyolar informal öğrenmenin izlerin takip etmek için kullanılabilir.
 • Ters düz edilmiş (flipped) sınıf: Öğrenciler evlerinde iyi yapılandırılmış bağımsız öğrenmeler gerçekleştirir. Öğretmen sınıf içindeki zamanını proje çalışmalarına ve işbirliğine ayırır.
 • Oyun ile öğrenme: Okul esnasındaki aralarda ve okul sonrası zamanlarda öğrenciler için eğitsel oyunlar sağlanır.
19

Faydalı araçlar:

 • İnformal malzemeler

 • Çalışma köşeleri

 • Taşınabilir cihazlar

 • Ses cihazları ve kulaklıklar

 • Kitaplar ve e-kitaplar

 • Oyunlar (analog ve dijital)

20

FCL ÖĞRENME AĞI

FCL AĞI NEDİR?

Avrupa Okul Ağı’nın önderliğinde açık bir ağı vardır. FCL, ticari ortaklar ve endüstri ile işbirliği, öğretmen eğitimi faaliyetleri vb. gibi farklı konularda katılımcıları bir araya getirmektedir. Ağ düzenli olarak çevrimiçi toplantılar düzenlemektedir. Böylece FCL’yi daha da geliştirmek için pratik ve fikir alışverişinde bulunulur. Ağ üyeleri, FCL web sitesi ve çevrimiçi veya yüz yüze toplantılar le fikir alışverişinde bulunabilirler.

21

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply