FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

FxMathSolver – חוברת הדרכה

by

Artwork: Faten Armaly

  • Joined Dec 2014
  • Published Books 6

מאגר אפליקציות לשילוב בהוראה – מחוז הצפון

יצרן: Euclidus Inc

מותאם למכשירים: Iphone ו- Ipad

סוג האפליקציה: מדריך לפתרון בעיות מתמטיות/ כלי עזר למורה ולתלמיד.

שימושים עיקריים: ליווי והדרכה לפתרון בעיות באלגברה ברמות שונות.

סביבת עבודה במחשב / אינטרנט: אין

מאפשר שיתופיות: לא

קלות הפעלה: קל

תחומי דעת רלוונטיים: מתמטיקה

דוגמא / הצעה לשימוש: פיתוח מיומנות למידה עצמית ואחריות אישית ללמידה ותרגול פתרון בעיות מתמטיות.

יוצר/ת המדריך: פאתן ארמלי

תאריך יצירה: 13.7.2016

2

אפליקציית FxMathSolver היא אפליקציה שתומכת במורה ובתלמיד לשם מתן מענה לפתרון בעיות המתמטיות בכל זמו ובכל מקום.

אפליקצייה זו היא תוכנה מקיפב במתמטיקה אשר מבוססת על מנוע אוטומטי לפתרון בעיות.

3

תרגול ברמה בסיסית:

לבחירת נושא תרגול נא ללחוץ על הקטגוריה המתאימה.

ראה תמונה 1

4
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com

קטגוריות לבחירה:

אפשר לבחור ממגוון רחב של קטגוריות.

ראה תמונה 2

6
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com

בחירת קטגוריה וכניסה למאגר תרגילים:

יש ללחוץ על אחת הקטגוריות, בלחיצה נכנסים למאגר תרגילים תחת אותה קטגוריה.

לדוגמא: בלחיצה על Basic בקטגוריה Algebra מקבלים מספר תרגילים באלגברה ברמה בסיסית.

ראה תמונה 3

8
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com

בחירת תרגילים ובחינת פתרונות:

בבחירת תרגיל מתוך המאגר נפתח חלון נוסף המכיל את התשובה ואת דרכי הפתרון.

ראה תמונה 4

 

 

10
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com

צפייה בשלבי הפתרון:

לצפייה בשלבי הפתרון בהדגמת וידאו עליכם ללחוץ על החץ Play בזווית הימנית העליונה של האפליקציה.

ראה תמונה 5

12
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com

חזרה בתפריטים

תמיד ניתן לחזור בתפריטים ולעיין בין המסכים.

לדוגמה: לחיצה על DONE מחזירה אותנו למסך הפתרון אחרי צפייה בסרטון.

ראה דוגמה בתמונה מס. 6

14
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com

שדרוג לגרסת Premium:

חלק מהתרגילים במאגר זמין רק לגרסת Premium, ניתן לשדרג לגרסת Premium פעם אחת בתשלום חד פעמי.

ראה תמונה מס. 7

16
FxMathSolver – חוברת הדרכה by Amir & Faten courses - Illustrated by Faten Armaly - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content