Geography Faculty by kateruna - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Geography Faculty

  • Joined Jun 2022
  • Published Books 1

              Географічний Факультет

Географічні наука та освіта у Чернівецькому національному університеті розвиваються вже впродовж 140 років. За цей тривалий період змінилися цілі епохи в історії географії університету. Загалом в австрійський період географії в Чернівецькому університеті переважно розвиваються природничі напрями, зокрема геолого-фізико-географічний. У цьому напрямі були певні досягнення, які отримали високі оцінки наукової громадськості.

З переходом Буковини до складу королівської Румунії змінювалося й становище університету. З німецького він був перетворений у румунський.Спеціальність «Географія» збереглася на науково-природничому факультеті як підсекція спеціальності «Природознавство». Найбільш відомою кафедрою тут була кафедра етнології та біогеографії.

2

Сучасний етап розвитку географічного факультету

Період інтенсивних структурних перебудов у колективі географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича розпочався у 1990 році, коли була організована  кафедра географії та картографії України, яку очолив професор Я.І. Жупанський.

Значним кроком  стало відкриття у 1996 р. при кафедрі економічної географії нової навчальної економічної спеціальності – «Менеджмент природоохоронної діяльності», що було серед географічних факультетів уперше в Україні започатковано саме на геофаці ЧНУ ім. Ю. Федьковича.Загалом на географічному факультеті зараз здійснюється підготовка фахівців та спеціалістів за шістьма спеціальностями та дев’ятьма освітніми програмами. Всі освітні програми мають чітку практичну спрямованість та визначені сучасними потребами українського суспільства

3

Символіка географічного факультету

4

Герб розробив випускник географічного факультету 1971 року, Майстер народного малярства, заслужений працівник культури України (2015), атестований Національною спілкою майстрів народного мистецтва України Народним майстром (2015) – Іван Миколайович ГЕМЕРІ.

Верхню частину герба прикрашає назва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, структурним підрозділом, якого є географічний факультет

Коловим обрамленням нижньої частини герба є кольори національного прапору України та символ буковинського краю – дві квітучі букові гілки. Квіти символізують кафедри географічного факультету, яких є 7. Між буковим гіллям розмістилась розкрита книга, як символ здобуття знань. Трохи нижче вказано 1876 рік – рік започаткування геолого-географічних наук у Чернівецькому університеті, коли при кафедрі математики філософського факультету було відкрито лабораторію мінералогії

5

6
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content