GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM!

by BİNNUR DEMİRKAYA

This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM!

  • Joined Apr 2021
  • Published Books 1
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

 

E-DERGİNİN HAZIRLANMASINDA KATKI SAĞLAYAN ÖĞRETMENLER

1.SEDA TURAN

 

2.ŞEYMA NUR ARIKAN

 

3.BİNNUR DEMİRKAYA

 

4.SEMA ERDAL

 

5.SEDEF YADA

 

6.TUĞBA BİÇER USTAOĞLU

 

7.MERYEM DURMUŞ

2

PROJENİN AMACI

Bu projeyle 3-6 yaş aralığındaki okul öncesi dönemi çocuklarında çevrelerine karşı farkındalık yaratmak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak amaçlanmıştır. Bu kazanımları sağlamanın en kalıcı yollarından biri geri dönüşüm yöntemidir. Projemizde öğrencilerin çevrelerinde yer alan artık malzemelerle öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek amaçlanır. Projenin yürütülmesinde öğretmen, öğrenci, veli iş birliği ile evimizdeki atıkları çöpe atmak yerine tekrar kullanabileceğimiz faydalı eşyalara dönüştürmeyi planlıyoruz.

PROJENİN HEDEFLERİ

1.Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için çevre bilicinin okul öncesi dönem çocuklarına kazandırılmasını sağlamak

2.Yaparak yaşayarak öğrenmek

3.Artık materyalleri kullanarak eğlenceli, kullanışlı, yaratıcı yeni ürünler ortaya çıkarmak

4.Çocuklara doğa sevgisi aşılamak

5.Çocuğun kendi doğal çevresini gözlemlemesine fırsat tanımak

6.Tasarladığı ürünleri arkadaşlarına tanıtmasını sağlayarak özgüven gelişimini desteklemek

7.Yaratıcı bakış açısı geliştirmek

8.Başarmanın ve çevreyi korumanın verdiği mutluluğu hissetmek

9.Aile ile öğrencinin beyin fırtınası yaparak işbirliği halinde çalışmalarını sağlamak

10.Tasarruf bilinci oluşturmak

11.Akran etkileşimini arttırmak

 

4

PROJEMİZİN ŞUBAT AYI ÇALIŞMALARI

.Ortakların bulunması ve tanışma toplantısının yapılması

.Logo ve afiş tasarımı,oylama ile projenin logo ve afişine karar verilmesi

.Okul idarelerinin bilgilendirilmesi

.Veli bilgilendirme toplantılarının yapılması ve veli izin belgelerinin alınması

.Proje için sosyal medya hesaplarının oluşturulması

.Ön değerlendirme anketi(veli-öğrenci-öğretmen) uygulaması

.Bilgileniyoruz etkinliği

.Çevremi gözlemliyorum etkinliği

.Geri dönüşüm çantam etkinliği

.Proje afişimin yapbozunu yapıyorum etkinliği

 

Şubat ayı çalışmalarımız planlandığı şekilde tamamlandı.  Projemizin logo ve afişi için her öğretmenimiz Canva web2 aracı ile birer tane logo ve afiş tasarladılar. Daha sonra proje üyelerimizden Tuğba öğretmenimiz Google Forms web2 aracı ile bir anket düzenledi. Anket çeşitli sosyal medya gruplarında oylanarak proje afiş ve logomuz seçildi.

5
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

Projemizin 1.hafta çalışmaları:

1.Projenin ortaklara tanıtılması

2.Veli izin belgelerinin hazırlanması

3.eGüvenlik çalışmalarının yapılması

4.Afiş ve logo çalışmalarının yapılıp hazırlanan anket sonucuyla proje afiş ve logosunun belirlenmesi

5.Okul ve sınıf panolarının hazırlanması

6.Tanışma toplantılarının yapılması

Tüm çalışmalar planlandığı şekilde tüm öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla tamamlandı.

8

ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ VELİ

ÖN DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

.ÖĞRENCİ ÖN DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda öğrencilerimize 7 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm öğrencilerin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde

katılımcıların geri dönüştürülebilen maddelerin neler olduğunu bildiği, yaratıcı fikirlerinin olduğu, sürece yönelik tasarım ve planlama yapabildikleri sonucuna varıldı.

.VELİ ÖN DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda velilerimize 8 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm velilerimizin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde,

projeye karşı tutumların sorulduğu sorulara katılımcıların büyük çoğunluğunun olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olup, çocuklarıyla birlikte etkinlik yapmak istedikleri, projenin iş birliğini artıracağını ve eğitim sürecini daha verimli hale getireceğini düşündükleri görüldü.

.ÖĞRETMEN ÖN DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda öğretmenlerimize 7 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm öğretmenlerimizin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde,öğretmenlerin proje ile ilgili görüşlerinin sorulduğu sorulara katılımcıların tamamının olumlu cevap verdiği gözlenmiştir. Katılımcı öğretmenler tarafından bu projenin uygulanabilir, eğitim sürecini destekleyici, kalıcı davranış geliştirici, sürdürülebilir, yaş grubuna uygun içerikte planlanmış olduğu düşüncesinde oldukları görülmektedir.

9
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

SELAMLAŞMA TAKIM ÇALIŞMASI

Öğretmenlerimizle yaptığımız toplantıda belirlenen görev dağılımına ve gönüllülük esasına göre bu çalışmamızda Meryem öğretmenimiz mentör olarak seçildi.Öğretmenlerimiz öğrenci sayılarını dikkate alarak takım çalışmasında görev alacak öğrencilerini belirlediler.Oluşturulacak videoda kullanılmak üzere öğrencilerin ses kayıtları alındı,sınıfta yaptıkları etkinliklere dair fotoğraflar çekildi,yaşadıkları şehri kısaca arkadaşlarına tanıtmaları istendi.Ardından tüm bu dökümanlar Meryem öğretmenimiz tarafından video olarak birleştirildi.Hazırlanan video öğrenci – öğretmen tanışma webinarımızda izlendi.

https://youtu.be/uRz0b8vRvBk

17

PROJEMİZİN MART AYI ÇALIŞMALARI

.Artık materyallerle kumbara yapıyorum etkinliği

.Eşleştirme oyunu

.Dönüşüm çayı yapıyorum etkinliği

.Saksıya dönüştürüyorum ,bitkimi yetiştiriyorum etkinliği

.Oluşum aşamaları etkinliği

.Oyuncağımı tasarlıyorum etkinliği

.Geri dönüşümün sesi etkinliği

.Oyuncağımı konuşturuyorum etkinliği

.Yakın çevremdeki geri dönüşüm örneklerini araştırıyorum etkinliği

.Doğadan renkler elde ediyorum etkinliği

.Ara değerlendirme anketi (veli-öğrenci-öğretmen) uygulaması

Projemizin mart ayı çalışmaları planlandığı şekilde tamamlandı.

18
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ VELİ

ARA DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

.ÖĞRENCİ ARA DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda öğrencilerimize 9 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm öğrencilerin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde katılımcıların çoğunluğunun,geri dönüşümün doğaya yarar sağladığını öğrendikleri,projeye katılmaktan mutluluk duydukları,proje boyunca yapılacak etkinlikleri merak ettikleri gözlendi.

.VELİ ARA DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda velilerimize 9 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm velilerimizin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde,katılımcıların proje ile ilgili olumlu düşünceleri olduğu ve proje süresinde geri dönüşüm çalışmaları yaptıkları gözlendi.

.ÖĞRETMEN ARA DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda öğretmenlerimize 7 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm öğretmenlerimizin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde,öğretmenlerin proje ile ilgili görüşlerinin sorulduğu sorulara katılımcıların tümünün olumlu cevap verdiği gözlendi.

26
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

GERİ DÖNÜŞÜMÜN SESİ ETKİNLİĞİ VE

OYUNCAĞIMI KONUŞTURUYORUM ETKİNLİĞİ

Geri dönüşümün sesi etkinliğimizde öğrencilerimizden daha önce tasarladıkları oyuncakları için geri dönüşüme vurgu yapan bir tekerleme – şarkı üretmelerini ya da oyuncağın kendisini tanıtan bir ses kaydı oluşturmaları istendi.Oyuncağımı konuşturuyorum etkinliğinde ise öğrencilerimizden gelen ses kayıtları ve tasarladıkları oyuncakların görselleri Chatterpix,Bitmoji,Voki gibi web2 araçları kullanılarak birleştirildi.

 

Seda TURAN:https://youtu.be/PBV5QUrn7_A

Şeyma Nur ARIKAN:https://youtu.be/3TlvC0bEUSU

Sedef YADA:https://youtu.be/nIft4nrYxQ0

Meryem DURMUŞ:https://youtu.be/cGYTviqHj3I

Tuğba BİÇER USTAOĞLU:https://youtu.be/HsXqKctgymM

Sema ERDAL:https://youtu.be/WWhseSRj2H4

Binnur DEMİRKAYA:https://youtu.be/HYCVM7_GDo8

 

28

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ORTAK ÜRÜN ÇALIŞMASI

Daha önce yaptığımız genel değerlendirme toplantımızda 18 Mart Çanakkale Zaferi için ortak bir ürün çalışması yapmaya karar verildi.Bu çalışmamızda artık materyaller kullanıldı. Ortak ürün çalışmamız için görev dağılımları yapıldı.Her öğretmenimiz ve öğrencileri görev dağılımına göre belirlenen etkinlikleri tamamladıktan sonra tüm parçaların birleştirilmesi için kargoyla ürünlerin birleştirilmesinde görevli olan öğretmenlere ulaştırdılar.Görevli olan öğretmenler de parçaların tümünü birleştirdiler.

Yazılar – Seda Turan ve Öğrencileri

Yol – Sema Erdal ve Öğrencileri

Bayrak – Sedef Yada ve Öğrencileri

Mezarlar – Meryem Durmuş ve Öğrencileri – Tuğba Biçer Ustaoğlu ve Öğrencileri

Çanakkale Anıtı ve Ürünleri Birleştirme – Binnur Demirkaya ve Öğrencileri – Şeyma Nur Arıkan ve Öğrencileri

Ortak Ürün Videosu – Seda Turan 

https://youtu.be/RvYIfimj-e8

29
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

PROJE ŞİİR TAKIM ÇALIŞMASI

Öğretmenlerimizle yapılan toplantıda görev dağılımı ve gönüllülük esasına göre Seda öğretmenimiz ve Sedef öğretmenimiz bu takım çalışması için mentör olarak seçildi.Proje şiirimizin oluşturulması aşamasında öğrencilerden geri dönüşümle ilgili kelimeler üretmeleri istendi.Bu kelimelerin yer aldığı ”Geri Dönüştüm”isimli akrostiş şiirimiz Seda öğretmenimiz tarafından yazıldı.Mısralar şiir takım çalışmasına katılan öğrencilerin sayılarına göre paylaşıldı.Çocuklar şiirlerini okurken videolar çekildi ve tüm videolar Sedef öğretmenimiz tarafından birleştirildi.

GERİ DÖNÜŞTÜM

Geri dönüşüm demek hayat demek,

Ellerimizle bozduğumuz Dünya’yı düzeltmek demek.

Rast gelirsek eski bir kutuya,

İşte demeliyiz güzel bir kumbara.

Durma sen de katıl bize.

Öğrenelim geri dönüşümü hep birlikte.

Nereden başlamalıyım diye sorma.

Ürkek kuşlara yap sen de bir yuva.

Şarkılar söyleyerek dönüştürelim.

Tasarruf yapmayı öğrenelim.

Ümit olalım yarınlara,

Mutluluk verelim Dünya’ya.

 

https://youtu.be/wCipHB_9uiI

36

 

PROJEMİZİN NİSAN AYI ÇALIŞMALARI

 

.Hayvan Dostlarım İçin Dönüştürüyorum Etkinliği

.Ürünümü Tanıtıyorum Etkinliği

.Kodlayarak Ulaştırma Oyunu

.Şarkı Takım Çalışması

.Akran İletişimi Etkinliği

.Slogan Takım Çalışması

 

Projede yapılması gereken etkinlikler öğretmen,veli ve öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla tamamlandı.

37
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

ÜRÜNÜMÜ TANITIYORUM ETKİNLİĞİ

Bu etkinliğimizde öğrenciler hayvan dostlarımız için tasarladıkları ürünlerini canlı derslerde ve sınıflarında arkadaşlarına tanıttılar.

Meryem DURMUŞ:https://youtu.be/8gido5xzbuY

Sema ERDAL:https://youtu.be/2za_JEiZmBE

Tuğba BİÇER USTAOĞLU:https://youtu.be/cKW-VxJN16w

Sedef YADA:https://youtu.be/0XHPcSGtNgg

Seda TURAN:https://youtu.be/eO9Ip3LoEfg

Şeyma Nur ARIKAN:https://youtu.be/3S3zL9XdVdo

Binnur DEMİRKAYA:https://youtu.be/ZpBJfnRp6Ng

39
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

PROJE ŞARKISI TAKIM ÇALIŞMASI

Öğretmenlerimizle yapılan toplantıda görev dağılımı ve gönüllülük esasına göre Şeyma Nur öğretmenimiz ve Binnur öğretmenimiz bu takım çalışmasında mentör olarak seçildi.Projeye katılan bütün öğrencilerden proje şarkısının oluşturulması aşamasında geri dönüşümle ilgili kelimeler üretmeleri istendi.Bu kelimelerin de yer aldığı ”Geri Dönüştüm,Bak,Ne Oldum!”isimli şarkımız Şeyma Nur öğretmenimiz tarafından yazıldı ve bestelendi.Proje şarkımızın sözleri takım çalışmasına katılan öğrenci sayımıza göre paylaştırıldı.Öğrencilerimiz şarkının ilgili bölümlerini söylerken video çekildi.Ardından çekilen tüm videolar bu çalışmada mentörlük yapan Şeyma Nur öğretmenimiz ve Binnur öğretmenimiz tarafından birleştirildi.

 

GERİ DÖNÜŞTÜM,BAK,NE OLDUM!

Geri dönüştüm,bak,ne oldum!

Hiç tahmin eder miydin?

Eski bir kutu olur bir yuva

Sokak hayvanları mutlu olurlar.

Kes,yapıştır,boya işte sana bir kumbara

Tak,sök,çak bir çivi olur sana bir araba

Sen sev dünyayı her zaman koru

Denizler,ormanlar,gökyüzü

Sana,bana,bize emanet.

Geri dönüştüm,bak,ne oldum!

Hiç tahmin eder miydin?

Eski bir kapı kesildi boyandı,

Oldu sana bir çalışma masası.

Kes,yapıştır,boya işte sana bir harita

Tak,sök,çak bir çivi olur sana bir bateri

Sen sev dünyayı her zaman koru

Denizler,ormanlar,gökyüzü

Sana,bana,bize emanet.

 

https://youtu.be/pvh95qnSKf4

41
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com

ÖĞRETMEN – ÖĞRENCİ VELİ

SON DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

.ÖĞRENCİ SON DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda öğrencilerimize 9 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm öğrencilerin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde, projenin amaçlarına genel olarak ulaşıldığı,öğrencilerin etkinlik süreçlerinde aktif olarak rol aldığı, eğlenceli öğrenme süreçleri geçirildiği gözlendi.

.VELİ SON DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda velilerimize 9 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm velilerimizin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğine,projenin amaçlarına genel olarak ulaşıldığı,velilerin etkinlik süreçlerinde öğrencileri desteklediği,etkinlik süreçlerinde aktif olarak rol aldığı,eğlenceli öğrenme süreçleri geçirildiği gözlendi.

 .ÖĞRETMEN SON DEĞERLENDİRME ANKETİ

Bu çalışmamızda öğretmenlerimize 12 sorudan oluşan bir anket düzenlendi.Anketimiz Sema öğretmenimiz tarafından Google Forms web2 aracı ile hazırlandı.Anketimize tüm öğretmenlerimizin katılımı sağlandı.Anket sonuçları analiz edildiğinde,etkinliklerin uygulanma oranının gayet yüksek olduğu,projenin öğretmenler için yeni bilgiler edinebilecekleri bir ortam oluşturduğu gözlendi.

45

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI RESİM SERGİSİ (E-SERGİ)

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için öğrencilerle sohbet edildi.Eğitici videolar izlendi.Çeşitli etkinlikler yapıldı.Öğrenciler artık malzemler kullanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu bir resim yaptılar.Daha sonra bu resimlerle ortak ürün çalışmalarımız kapsamında Binnur öğretmenimiz tarafından web2 araçlarından Emaze kullanılarak bir e-sergi oluşturuldu.Oluşturulan bu sergi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara izletildi.

 

 

https://www.emaze.com/@AOTZTQIQZ/ger-dntmbakne-oldum

46

9 MAYIS e-TWİNNİNG GÜNÜ

Projeye katılan tüm öğretmenler tarafından e-Twinning günü ile ilgili düşüncelerinin yer aldığı kısa videolar hazırlandı.Bu kısa videolar Şeyma Nur öğretmenimiz tarafından Capcut ve Canva web2 araçları kullanılarak birleştirildi.

 

https://youtu.be/tgZ8MJLWfB0

47
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
GERİ DÖNÜŞTÜM, BAK, NE OLDUM! by BİNNUR DEMİRKAYA - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content