GÖNÜLLER BİR OLSUN by ayşegül korel altınok - Illustrated by AYŞEGÜL KOREL ALTINOK - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

GÖNÜLLER BİR OLSUN

by

Artwork: AYŞEGÜL KOREL ALTINOK

  • Joined May 2021
  • Published Books 1

 

MART AYI- 1 MATERYAL HAZIRLAMA

 

KAZANIM: Okuma yazma öğrenir.

Harfleri yönlerine uygun şekilde yazar.

Harfleri doğru şekilde çıkarır.

Harfleri doğru şekilde birleştirir.

 

Harflerin yazımında kolaylık sağlaması,yönlerini ve harf yapımlarını müfredata uygun şekilde yapabilmesi için harf kartları hazırlandı. Hazırlanan harf kartları Laminasyon makinesiyle kaplanıp uzun süreli kullanıma uygun hale getirilmiştir.Öğrencilerimiz bu kartlarla tekrarlı öğrenme yapabileceklerdir.

2

 

 

 

MARCH – 1 MATERIAL PREPARATION

GAIN: Learns to read and write.

Writes the letters according to their directions.

It extracts letters correctly.

Combines letters correctly.

Letter cards were prepared to facilitate the writing of the letters, to make their directions and letter making in accordance with the curriculum. The letter cards prepared are covered with a lamination machine and made suitable for long-term use. Our students will be able to learn repeatedly with these cards.

3

 

 

 

MART AYI- 1 MATERYAL HAZIRLAMA

 

KAZANIM: Okuma yazma öğrenir.

Harfleri yönlerine uygun şekilde yazar.

Harfleri doğru şekilde çıkarır.

Harfleri doğru şekilde birleştirir.

 

 

Harf öğrenimini kalıcı hale getirmek ve alfabe sırasını öğrenmek amacıyla abc alfabe kartı hazırlanıp pvc kaplama yapılmış, öğrencilerimize yollanmıştır.

4

 

 

MARCH – 1 MATERIAL PREPARATION

GAIN: Learns to read and write.

Writes the letters according to their directions.

It extracts letters correctly.

Combines letters correctly.

 

 

 

In order to make letter learning permanent and learn the alphabet order, an abc alphabet card was prepared, pvc coated and sent to our students .


5
GÖNÜLLER BİR OLSUN by ayşegül korel altınok - Illustrated by AYŞEGÜL KOREL ALTINOK - Ourboox.com

 

 

MART AYI- 2 MATERYAL HAZIRLAMA

 

Kazanım: T.3.11 Kelimelerin zıt anlamlarını bilir.

 

 

Kelimelerin zıt anlamlarını eşleştirme kartlarıyla eşleştirir.

Hazırlanan kelimler ve zıt anlamlarını içeren renkli eşleştirme materyali ile Öğrenciler tekrarlı öğrenme ile oynayarak öğrenebileceklerdir.

7

 

 

MARCH – 2 MATERIAL PREPARATION

 

Learning Outcomes: T.3.11 Knows the opposite meanings of words.

 

 

Matches opposite meanings of words with matching cards.

Students will be able to learn by playing with repetitive learning with the colored matching material containing the prepared words and their opposite meanings.

8

 

MART AYI- 2 MATERYAL HAZIRLAMA

 

 

Kazanım: T.3.11 Kelimelerin zıt anlamlarını bilir.

 

 

Kelimelerin zıt anlamlarını pekiştirmelerine olanak sağalayacak

pvc kaplama ile tombala oyunu hazırlandı. Tombala kartlarına kelimeler yazıldı. Zıt anlamları da ayrıca pul olarak hazırlandı.

Torbadan çıkacak olan kelimelerin zıt anlamlılarını ellerindeki tombala kartlarında işaretleyecek bu şekilde oyunla öğrenme gerçekleştirmiş olacaklardır.

9

 

 

MARCH – 2 MATERIAL PREPARATION

 

Learning Outcomes: T.3.11 Knows the opposite meanings of words.

 

 

It will allow words to reinforce their opposite meanings

Bingo game was prepared with pvc coating. Words were written on the bingo cards. Its opposite meanings were also prepared as stamps.

By marking the antonyms of the words that will come out of the bag on their bingo cards, they will have learned through play.

10
GÖNÜLLER BİR OLSUN by ayşegül korel altınok - Illustrated by AYŞEGÜL KOREL ALTINOK - Ourboox.com

 

 

 

MART AYI- 3 MATERYAL HAZIRLAMA

 

Kazanım: T.3.11 Kelimelerin zıt anlamlarını bilir.

 

 

Kelimelerin zıt anlamlarını digital ortamda hazırlanan

eşleştirme kartlarıyla eşleştirir.

Hazırlanan kelimler ve zıt anlamlarını içeren renkli eşleştirme materyali ile Öğrenciler tekrarlı öğrenme ile oynayarak öğrenebileceklerdir.

 

 

12

 

 

MARCH – 3 MATERIAL PREPARATION

 

Learning Outcomes: T.3.11 Knows the opposite meanings of words.

 

The opposite meanings of the words are prepared in digital environment

matches with matching cards.

Students will be able to learn by playing with repetitive learning with the colored matching material containing the prepared words and their opposite meanings.

 

13
https://wordwall.net/play/13535/797/801

 

MART AYI- 4 MATERYAL HAZIRLAMA

Kazanım: İleriye doğru 20 ye kadar 2’şer ritmik sayar

İleriye doğru 100 e kadar 5 er ritmik sayar

İleriye doğru 30 a kadar 3 er ritmik sayar

İleriye doğru 100 e kadar 1 er ritmik sayma yapar.

 

Dijital ortamda hazırlanan ritmik saymalarla ilgili oyun hazırlanmış yine digital ortamda öğrencilerimize ulaştırılmıştır.

 

Oyunu hazırlamak için wordwall web 2 aracı kullanılmıştır.

 

 

https://wordwall.net/tr/resource/13537995/ritmik-sayal%c4%b1m

15

 

MARCH – 4 MATERIAL PREPARATION

 

Gain: Counts 2 rhythmically up to 20 forward

Counts 5 rhythmically up to 100 forwards

Forward 3 rhythmic counts up to 30.

Performs 1 rhythmic count up to 100 forward.

 

 

A game about rhythmic counting prepared in digital environment was prepared and delivered to our students in a digital environment.

Wordwall web 2 tool was used to prepare the game.

 

16

 

MART AYI- 4 MATERYAL HAZIRLAMA

 

Kazanım: Hayat Bilgisi dersi Acil durumlarda arayacağı numaraları bilir.

 

Hazırlanan acil durum numara kartları

Acil servis: 112

İtfaiye : 110

polis:155

orman yangın:177

jandarma: 156

 

Kartlara hem görseller hem de numaralar eklenerek hazırlanıp öğrencilerimize ulaştırılmıştır.

17

 

MARCH – 4 MATERIAL PREPARATION

 

Learning Outcomes: Life studies lesson Knows the numbers to call in case of emergency.

 

 

Prepared emergency number cards

Emergency service: 112

Fire Department: 110

police: 155

forest fire: 177

gendarmerie: 156

Both images and numbers were added to the cards and delivered to our students.

18
GÖNÜLLER BİR OLSUN by ayşegül korel altınok - Illustrated by AYŞEGÜL KOREL ALTINOK - Ourboox.com

 

 

NİSAN-1 MATERYAL HAZIRLAMA

 

KAZANIM: Kelimelerin zıt anlamlarını  bilir.

 

Takım öğrencilerinin belirlediği kelime ve zıt anlamlarını kullanarak web-2 aracıyla çengel bulmaca hazırlanıp yine dıjital ortamda öğrencilerimize ulaştırılmıştır.

 

20

 

 

 

APRIL-1 MATERIAL PREPARATION

 

GAIN: Knows the opposite meanings of words.

 

 

Using the word and opposite meanings determined by the team students, the hook puzzle was prepared with the web-2 tool and delivered to our students in a digital environment.

 

 

 

21

 Bu kitapta hazırlanan her bir materyal Milli İrade İlkokulu 1-E sınıfı öğrencileri ile birlikte hazırlanıp uygulanmış, aynı şekilde etwinning takım okulumuz olan Balıkesir Atatürk Ortaokulu öğrencilerine gönderilmiştir. Öğrencilerime katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım Atatürk  ortaokulu öğrencilerine de faydalı olur. 

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Milli İrade İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ayşegül KOREL ALTINOK

 

Each material prepared in this book was prepared and applied together with the students of Milli İrade Primary School 1-E, and was sent to Balıkesir Atatürk Secondary School students, which is our etwinning team school, in the same way. I thank my students for their contributions. I hope it will be useful to Atatürk secondary school students.

Thank you for reading.

Milli İrade Primary School Class Teacher Ayşegül KOREL ALTINOK

22
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content