GÜNEŞ SANTRALLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI by Arzu KURAL - Illustrated by ÖZGÜR KURAL - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

GÜNEŞ SANTRALLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

by

Artwork: ÖZGÜR KURAL

  • Joined May 2021
  • Published Books 3

Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Güneş pilleri fotovoltaiktir. Üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler.

2
GÜNEŞ SANTRALLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI by Arzu KURAL - Illustrated by ÖZGÜR KURAL - Ourboox.com

Bilindiği üzere güneşe enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Peki, güneş enerjisi nasıl üretilir? Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneş enerji santrallerinde üretilmektedir. Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışıklarından gelen enerji parçalarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. GES’lerde kullanılan paneller oldukça büyüktür. Mantık olarak güneş enerjisi ile çalışan hesap makineleri ile benzerdir. Fakat güneş enerji santrallerinde büyük güneş pilleri kullanılmaktadır. Bu pillerin ana maddesi, galyum arsenittir ve kristal silisyumdur. Güneş panellerine gelen ışıklar, paneller sayesinde enerjiye dönüştürülerek büyük güneş pillerine veya akülere depo edilmektedir. Bunu yapan sistemlere ise Güneş Enerji Santrali (GES) denilmektedir. GES, güneş enerji santralinin kısaltılmış halidir.

Güneş enerji santralleri kurulum olarak maliyetli olsa da, kullanılacak malzemeye ve tesisin, büyüklüğüne, zemin özelliklerine ve coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir. Temiz, depolaması kolay ve sınırsız bir kaynak olduğundan dolayı günümüzde sıklıkla güneş enerji sistemlerini görmekteyiz.

4
GÜNEŞ SANTRALLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI by Arzu KURAL - Illustrated by ÖZGÜR KURAL - Ourboox.com

Güneş enerjisinden elektrik üretimi direkt ve indirekt olarak iki ayrı
yöntemle gerçekleştirilir. Direkt yöntem kapsamında fotovoltaik,
termoelektrik ve termoiyonik çeviriciler yer alır. Güneş enerjisinin
indirekt biçimde elektriğe dönüştürülmesi ise, güneşten
yararlanılarak üretilen buhar ve bunu değerlendiren bir buhar güç
çevrimi ya da güneş enerjisiyle elde edilen hidrojen ve bunun
kullanıldığı termik elektrik üreteci ve yakıt pili ile olmaktadır.
• Güneş elektrik santralleri PV (fotovoltaik) tipi ve termik elektrik tipi
olarak ikiye ayrılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi ilk kez
1954 yılında Amerika’da Bell Telefon Laboratuvarlarında üretilen PV
güneş pilleri ile gerçekleştirilmiştir. Güneş enerjisi girdili buhar
makine ve buhar türbin sistemleri ile güneş fırınlarının çok
öncelerde yapılmasına karşın, güneş termik elektrik santrallerinin
kurulması 1970’ lerin sonlarını bulmuştu

6
GÜNEŞ SANTRALLERİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI by Arzu KURAL - Illustrated by ÖZGÜR KURAL - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content