הקבצן שנתן by liora kohen shremer - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

הקבצן שנתן

Member Since
Nov 2019
Published Books
18

בכל בוקר נועה הולכת לבית הספר, בדיוק באותה הדרך שאמא הראתה לה בתחילת השנה.

לפעמים, אמא נותנת לנועה שקל – אותו היא נותנת לקבצן הנמצא כמעט בכניסה לבית הספר. 

1
הקבצן שנתן by liora kohen shremer - Ourboox.com

בכל בוקר, נועה רואה את הקבצן יושב על שרפרף נמוך, שקוע בעיתון שבידיו. לצידו רובץ הכלב שלו המביט בסקרנות על הילדים ההולכים לבית הספר.

3
הקבצן שנתן by liora kohen shremer - Ourboox.com

5
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book