“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi

Member Since
Jan 2018
Published Books
2
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerim projemizde okulumuzu, ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi tanıtımını yaparak çevrelerini tanıdılar.

2
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim diğer proje ortaklarımızın kendi çevre ve kültürlerini tanıtımlarını okudular ve farklı çevresel unsurları karşılaştırarak bilgi sahibi oldular.

4
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim çevre ve geri dönüşüm ile ilgili yaptıkları araştırmalar ile dünyanın çevresel sorunlarını sorgulayan bireyler oldular.

6
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim güvenli internet kullanımı ve e-güvenliğin farkında olup sanal ortamı güvenli bir şekilde kullanmayı öğrendiler. E-güvenlik konusunda bilinçli olmayı kavradılar.

8
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim hayal güçleri ile farklı materyaller tasarladılar.Bilimsel olarak tasarımları hakkında ön araştırma yaptılar ve geri dönüşüm ile yok olmaya yüz tutan hammaddenin tekrar doğaya kazandırmanın önemini kavradılar.

10
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim farklı disiplinler arsındaki  ilişkiyi kavradılar. Atık malzemelerden tasarladıkları her malzemede farklı materyaller geliştirdiler. Gazoz kapaklarından sehpa da yaptılar… Yüzük ve buzdolabı magnetleri de…  

12
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim bilgisayar cep telefonu tablet gibi teknolojik araçlar ile ders materyalleri, oyunlar tasarladılar logo ve poster yapmayı öğrendiler. İnteraktif oyunlar oynadılar WEB 2.0 araçlarını tüm derslere entegre ettiler.

14
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim Twinspace ve forum üzerinde proje etiğinin ne demek olduğunu öğrendiler ve saygı duymak zorunda olduklarını kavradılar.

16
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim e-Safety kurallarını güvenli internet kullanımının önemini ve dijital platformda yaptığımız her şeyin geride iz bırakacağını projemiz ile öğrendiler ve kavradılar. 

18
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim tüm geri dönüşüm araştırmalarını internet üzerinden güvenli siteler aracılığı ile yaptılar. Google arama motorunu aktif kullanmayı öğrendiler.

20
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim bilgiye ulaşma yolunu keşfederken bu bilginin  güvenli olup olmadığını sorgulamayı kavradılar.

22
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim geri dönüşüm materyallerini araştırırken biyo çeşitliliği ve doğal kaynakların tükenmek üzere olduğunu kavradılar.

24
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim yaptıkları geri dönüşüm araştırma “reseach” lerini grup arkadaşları ile paylaştı ve neler yapılabileceğini kendi aralarında tartıştılar.

26
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim yaptıkları tartışmalar ile çevre sorununa nasıl çözüm bulacaklarını geri dönüşümün hayatlarına nasıl bir farklılık katacağı hakkında arkadaşlarına önerilerde bulundular.

28
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim atıkların geri dönüşümü ile çevremize ne kadar yararlı olacaklarının önemini kavradılar. 

30
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim İngilizce dersinde projemizdeki yabancı ortaklara kendilerini “İngilizce” tanıttılar ve basit diyaloglar kurdular.

32
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim atık kağıt malzemelerden İngilizce yönler konusu ile alakalı caddeler ile bağlantıları olan bir mahalle  tasarladılar. İngilizce eğitim materyali olarak kullandılar. Yön tariflerini bu tasarım üzerinden canlandırma yaparak öğrendiler. Materyal 3 boyutlu olduğu için konuyu kavramaları daha hızlı oldu.

34
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencim kağıdın geri dönüşümü için istasyon tekniği ile yazdıkları hikaye için  konu ile ilgili tüm proje okulları birer resim yaptılar.

36
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim WordArt Web2 aracı ile dijital ortamda resim yapıp proje logolarını tasarladılar.

38
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim dijital oyunlar oynarken oluşturdukları interaktif puzzleların işbirliği ile yapıldığını ve diğer okullardaki arkadaşlarının paylaştıkları oyunlar ile paylaşmanın ve yardımseverliğin önemini kavradılar.

40
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim yaptıkları geri dönüşüm araştırmalarını dramatize ederek oyunlaştırarak sınıfta paylaştılar.

42
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje final ürünü olan “Deniz’in Hikayesi” ni Dramatizasyon yaparak ortaya çıkardılar ve daha önce kağıdın dönüşümü ile atık gazete kağıtları kullanarak yaptığımız pembe kağıt  seramik çanaklarımızla hikayeyi birleştirdiler.

44
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim daha önce tasarladıkları atık malzemeler ile anlam bütünlüğü olan paragraflar yazdılar.

46
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje final ürünümüz “Deniz’in hikayesi” nde bir önceki paragrafı okuyarak hikayemizi ona bağlayarak birbiri ile anlam bütünlüğü olan bir metin yazdılar. 

48
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje ortak çalışmamız olan “Deniz’in Hikayesi”ni yazmadan önce konu ile ilgili araştırma yaptılar.

50
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje ortak çalışmamız olan “Deniz’in Hikayesi”ni yazmadan önce konuyu planladılar.

52
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje ortak çalışmamız olan “Deniz’in Hikayesi”ni yazdıktan sonra twinspacede diğer ortaklar ile paylaştılar.

54
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje ortak çalışmamız olan “Deniz’in Hikayesi”ni twinspacede diğer ortaklar ile paylaştıktan sonra e-book olarak yayımladılar ve proje blogumuzda proje web sitemizde paylaştılar.

56
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje içinde mesajlaşmayı kendi kendilerine blog ve günlük tutmayı ve logo broşür ve afiş hazırlamayı öğrendiler.

58
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim internet üzerinden geri dönüşüm üzerine araştırmalar yapıp bunu word formatında yazarak  sayfa düzenlemeyi ve çıktı alarak okul proje panosunda paylaşmayı öğrendiler.

60
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim oluşturdukları geri dönüşüm araştırmalarına ait metinleri görsel araçlar ile zenginleştirdiler.

62
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim oluşturdukları geri dönüşüm araştırmalarına ait metinleri sınıf arkadaşlarına vurgu, telaffuz ve tonlamaya dikkat ederek okudular.

64
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim ortak final ürünümüz “Denizin Hikayesi”ni arkadaşlarına vurgu, telaffuz ve tonlamaya dikkat ederek okurken hikayenin öncesi ve sonrası üzerine kurgular yaptılar.

66
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim plastiğin geri dönüşümünü araştırıp materyal tasarlarken, matematik dersinde kullanmak için, kesirler konusu üzerine bir ders materyali tasarladılar. Kesirleri bu model üzerinden kavradılar.

68
“Haydi İş Başına Atıkları Sıfırla – Zero Waste eTwinning Project” Didim Yalıköy Ortaokulu 5. Sınıf Dersleri & Kazanımlar & Proje ile İlişkisi by ÜLKÜ ÜNVER ÇELEBİ - Ourboox.com

Öğrencilerim proje videolarında telif hakkı olmayan müzikler seçip kullanmayı öğrendiler. Müziği bilişim araçları ile kullandılar.

70
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply