COMMUNATİON STARTS WİTH ME
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR-COMMUNİCATİON STARTS WİTH ME

Member Since
Sep 2020
Published Books
16
COMMUNATİON STARTS WİTH ME
İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR-COMMUNİCATİON STARTS WİTH ME by Pınar - Ourboox.com

İnsanlar duygularını düşüncelerini, bilgilerini hayallerini ve sorunlarını birbirlerine iletişim yolu ile aktarırlar. İnsanların birbirleri ile olan iletişimdeki başarısı bireyin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur. İletişim nedir?” kısaca belirtmek gerekirse, beşikten mezara kadar hep insanla olan ve insan için hava kadar hayati önemi olan bir ihtiyaçtır. Okulda çocuklara sağlıklı iletişim kurmayı öğreterek onların daha başarılı, mutlu bireyler olmalarını sağlayabiliriz.

3

People transfer their feelings, thoughts, knowledge, dreams and problems to each other through communication.
The success of people in communication with each other forms the basis of happiness in an individual’s life. What is communication? “To put it briefly, it is a need that is always with humans from cradle to grave and is as vital as air for humans. We can teach children to communicate healthily at school so that they become more successful and happy individuals.

4

HEDEFLER:

1- iletişimin ne olduğunu öğrenecek
2 – iletişimi olumsuz etkileyen faktörleri öğrenecek
3- iletişimi olumlu etkileyen faktörleri öğrenecek
4- sağlıklı iletişimde sorunların daha kolay çözüldüğünü kavrayacak
5- iletişim araçlarını öğrenecek
6- kitle iletişim araçlarını öğrenecek
7- iletişim araçlarını etkili ve doğru kullanmayı öğrenecek
8- kendini daha iyi ifade edebilecek
9 – ikna yeteneği gelişecek

5

1- learn what communication is
2 – learn the factors that negatively affect communication
3- learn the factors affecting communication positively
4- understand that problems are solved more easily in healthy communication
5- learn the means of communication
6- will learn mass media
7- learn to use communication tools effectively and correctly
8- will be able to express himself better
9 – the ability to persuade will improve

6

EYLÜL                -ÇALIŞMA TAKVİMİ-
1- Kendini ve okulunu tanıtacak
2- Ortaklar ile iletişim kuracak
3- Proje logosu ve afişi oluşturulacak
EKİM
1- Öğrenci logosu ve afişi hazırlanacak
2- Web 2 araçlarını kullanarak iletişimle ilgili çeşitli etkinlikler oluşturulacak
3- İletişimin olumlu ve olumsuz yönleri üzerine çalışma yapılacak
KASIM
1- İletişim araçlarının olumlu, olumsuz yönleriyle ilgili çalışma yapılacak
2- İletişimle ilgili ortak ürün hazırlanacak
3- Sanal sergi hazırlanacak
4- Karma takım çalışması yapılacak

7

SEPTEMBER
1- He will introduce himself and his school
2- Communication with partners will be provided
3- Project logo and poster will be created
OCTOBER
1- Student logo and poster will be prepared
2- Various activities related to communication will be created using Web 2 tools
3- Work will be done on the positive and negative aspects of communication.
NOVEMBER
1- Studies will be conducted on the positive and negative aspects of communication tools.
2- Joint product will be created
3- Virtual  exhibition will be prepared

4-Mixed team work

8

BEKLENEN SONUÇLAR:

Etkili iletişim becerileri edinmek,
İyi bir dinleyici olmak için teknik ve gereklilikleri öğrenmek,
İletişimde yapılan hataları algılamak ve ona göre davranış modellemek,
Doğaçlama tekniklerini öğrenmek,
İkna yeteneklerini geliştirmek
İletişim araçlarını doğru kullanmayı öğrenecek

9

To acquire effective communication skills,
Learning the techniques and requirements to be a good listener,
To perceive errors in communication and model behavior accordingly,
To learn improvisation techniques,
Developing persuasion skills
Will learn to use communication tools correctly

10
İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR-COMMUNİCATİON STARTS WİTH ME by Pınar - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book