Informatika 10 klas C# by Vili - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Informatika 10 klas C#

Member Since
Sep 2020
Published Books
2

Проектиране на графичен потребителски интерфейс

 

– редактира дизайна на графичния потребителски интерфейс на приложение в интегрирана среда за програмиране;

-използва компоненти на ГПИ / текстово поле, бутон, етикет, поле за отметка, радио-бутон, списъчно поле/ за решаване на задачи;

–  запазва проект на приложение чрез средствата на интегрирана среда за програмиране.

 

1

Проектиране на графичен потребителски интерфейс-упражнение

– стартира приложение с графичен потребителски интерфейс чрез средствата на интегрирана среда за програмиране;

-настройва основни свойства на контролите/ текстово поле, бутон, етикет, поле за отметка, радио-бутон, списъчно поле/;

-именува обекти-контроли съгласно общоприета конвенция;

2
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book