Information pro by Yana Tsis - Illustrated by Інформаційні процеси та системи - Ourboox.com
Mar 2019
Member Since
4
Published Books

Information pro

by Yana Tsis

Artwork: Інформаційні процеси та системи

Information pro by Yana Tsis - Illustrated by Інформаційні процеси та системи - Ourboox.com

Урок 1

ТЕМА. ІНСТРУКТАЖ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС РОБОТИ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ. 

Пов’язане зображення

2
Information pro by Yana Tsis - Illustrated by Інформаційні процеси та системи - Ourboox.com

Пам’ятка

Техніка безпеки та правила поведінки в комп’ютерному

кабінеті

♦ Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки з дозволу вчителя, не поспішаючи, не торкаючись обладнання.

♦ Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без дозволу вчителя. Перш ніж розпочати роботу, розмістіть зошит, ручку, підручник так, щоб вони не лежали на клавіатурі чи моніторі, а також не заважали працювати на комп’ютері.

♦ Під час роботи будьте дуже уважні.

♦ Сидіть прямо, на відстані від екрана щонайменше 50-60 см. Лінія зору має бути спрямована до центра екрана.

♦ Працюйте на клавіатурі чистими сухими руками, не натискаючи на клавіші без потреби чи навмання.

♦ Під час роботи не торкайтеся екрана й тильної сторони монітора.

♦ Не піднімайтеся зі своїх місць, коли до кабінету входить відвідувач.

♦ Робоче місце має бути чистим.

♦ Не торкайтеся з’єднувальних проводів та проводів живлення.

♦ Ніколи не намагайтесь самостійно усунути несправності комп’ютера. У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків негайно повідомити про це вчителя.

Запам’ятайте! Якщо не дотримувати правил техніки безпеки та поведінки, робота за комп’ютером може завдати шкоди вашому здоров’ю.

♦ Працюйте за комп’ютером не більше ніж 15 хвилин поспіль. Робіть перерви для відпочинку.

♦ У разі появи різання в очах, різкого погіршення зору, болю в пальцях та кистях рук, посилення серцебиття сповістіть учителя про свій стан і за потреби зверніться до лікаря.

♦ Після закінчення роботи закрийте всі активні програми та коректно вимкніть комп’ютер. Приберіть робоче місце.

4

5

Урок 2

ТЕМА.ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ, ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ.РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Результат пошуку зображень за запитом "інформація"

 

6

7

Розглянь, обміркуй та обговори з товаришами про те, як людина отримує повідомлення.

 

 

G:Документи ВікторіїІнформатика5 клас КоршуноваУрок 2Повідомлення.png

 

 

 

 

 

Отже, зробимо висновки:

 1. Що називають повідомленням?
 2. Що називають інформацією?
 3. Як людина і технічні пристрої отримують повідомлення?
 4. Як в давнину передавали повідомлення?
8

9

Урок 3

ТЕМА. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ.

Пов’язане зображення

10

11

Інформаційне лото «Спосіб подання повідомлення»

Текстовий Оповідання, вірші, листи, записки, смс-повідомлення
Числовий Температура повітря, швидкість велосипеда, висота гори, вік людини, кількість друзів
Графічний Дорожні знаки, фотографії, малюнки, картини,
Звуковий Розповідь казки, оголошення по радіо, сигнал автомобіля, дзвінок на перерву
Відео Фрагмент німого кіно, документальні кадри без звуку
Додатково
Умовні сигнали Сигнал світлофора, жести мови глухонімих, хитання головою на знак згоди
Спеціальні позначення Ноти, записи шахової партії, азбука Морзе, шрифт Брайля для сліпих, математичні записи
Комбінований Відео кліп до пісні, звуковий кінофільм, малюнок з підписом, відео репортаж по телебаченню

 

Всі дії, що можна робити з інформацією, називають інформаційними процесами

12

 

Інформаційні процеси— обмін відомостями між людьми, людиною та пристроєм, пристроєм та пристроєм, обмін сигналами між

живою та неживою природою, у тваринному і рослинному світі.

 

13

Результат пошуку зображень за запитом "інформаційні процеси картинка"

14

Висновок:

Результат пошуку зображень за запитом "інформаційні процеси картинка"

15

16

Урок 4

ТЕМА : АПАРАТНА І ПРОГРАМНА СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Результат пошуку зображень за запитом "складові інформаційної системи"

17
Кожна інформаційна система складається з двох частин: апаратної та програмної.
Апаратні засоби інформатизації — це спеціальні технічні пристрої, призначені для кодування, обробки, зберігання й передачі інформації в цифровій формі (комп’ютер, принтер, сканер, модем тощо).
Розглянемо будову апаратної складової.
шина.png
Шина — компонент, до якої підключаються центральний процесор, внутрішня пам’ять, пристрої введення та виведення, зовнішня пам’ять, комунікаційні пристрої та блок живлення.
Розглянемо кожен з цих елементів.
Центральний процесор — це «мозок» будь-якого комп’ютера.
процесор.jpg

 

У ньому відбуваються всі процеси, пов’язані з опрацюванням даних.
Внутрішня пам’ять складається з жорсткого диска, на якому зберігається вся інформація, та оперативної пам’яті, яка відповідає за обмін даними між шиною, центральним процесором та іншими складовими.
computer-3261212_960_720.jpg
Оперативна пам’ять лише тимчасово зберігає проміжні дані деякого процесу.
Пристрої введення — це пристрої, які посилають спеціальні сигнали в комп’ютер, надають йому інформацію.
computer-mouse-152249_960_720.png   keyboard-70506_960_720.jpg
  microphone-1295666_960_720.png  вебкамера.png
Це можуть бути такі пристрої: комп’ютерна мишка, клавіатура, мікрофон, сканер, веб-камера тощо.
Пристрої виведення — це пристрої, що виводять інформацію у зручному вигляді для користувача: монітор, проектор, принтер, динаміки тощо.
monitor-32743_960_720.png
  whiteboard-297484_960_720.png
 printer-1910685_960_720.png
Зовнішня пам’ять — пам’ять, яка знаходиться зовні комп’ютера.
флешка.jpg  диск.png
 hard-drive-3146780_960_720.png
Це можуть бути флешки, оптичні диски, SSD-накопичувачі.
Комунікаційні пристрої — це пристрої, які використовують для передачі даних між різним комп’ютерами.
Наприклад, мережеві карти, свіч та роутери.
Мережева карта — це пристрій, що дозволяє комп’ютеру взаємодіяти з іншими комп’ютерами в мережі.
wireless-1861612_960_720.jpg
Свіч — пристрій, призначений для з’єднання декількох вузлів комп’ютерної мережі в межах одного сегмента.
router-670079_960_720.jpg
Роутер — електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації.
netgear-2202273_960_720.jpg
За подачу напруги відповідає блок живлення, який знаходиться в системному блоці.
Зверни увагу!
Поєднання декількох кабелів може давати вищу напругу, тому потрібно бути дуже обережним з увімкненим комп’ютером.
18
Універсальним пристроєм, призначеним для автоматичної обробки інформації, є комп’ютер. Його роботою керують програми, які мають різні функції та призначення. Сукупність комп’ютерних програм називається програмним забезпеченням або програмними засобами інформатизації.
Програмне забезпечення — набір кодованих інструкцій (комп’ютерна програма) для керування процесором комп’ютера.
Процесор комп’ютера зчитує такі кодовані інструкції та виконує їх.
Програмне забезпечення являє собою інформацію, яка зберігається на матеріальних носіях у вигляді файлів та може передаватися по каналах зв’язку.
програмна складова.png
Системне програмне забезпечення — це комплекс програм, які забезпечують ефективне управління такими компонентами обчислювальної системи, як процесор, оперативна пам’ять, пристрої введення-виведення, мережеві обладнання та ін.
Прикладне програмне забезпечення — це програми, що призначені для реалізації конкретних задач, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності.
Їх розділяють на прикладні програми загального та спеціального призначення.
 
Програми загального користування:
 • текстові редактори — призначенні для введення та редагування текстових даних;
 • текстові процесори — призначенні для форматування та оформлення тексту;
 • електронні таблиці — призначенні для організації даних у вигляді таблиць, їх обробки;
 • графічні редактори — призначенні для створення та редагування графічних зображень;
 • системи управління базами даних — призначенні для об’єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об’єкта;
 • інтегровані системи — об’єднують в собі можливості текстових редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних.
Програми спеціального призначення:
 • системи автоматизованого проєктування (CAD-системи) — призначенні для автоматизації проєктно-конструкторських робіт; застосовуються в архітектурі, машинобудуванні;
 • настільні видавничі системи — автоматизують процес верстання поліграфічних видань;
 • бухгалтерські системи — призначені для автоматизації підготовки бухгалтерських документів та їх обліку;
 • фінансові аналітичні системи — дозволяють контролювати та прогнозувати ситуацію на фінансових ринках, виконувати аналіз та готувати звіти;
 • редактори HTML — призначені для створення і редагування Web-сторінок Інтернету;
 • системи відеомонтажу — призначені для цифрової обробки відеоматеріалів, монтажу, створення відеоефектів, виправлення дефектів, додавання звуку, титрів та субтитрів.
Існує ще велика кількість програм спеціального призначення. Перелічено лише найбільш поширені.
Інструментальні засоби — це комплекс засобів для автоматизації процесу, розроблення нових програм за допомогою мов програмування.
19

Урок 5

ТЕМА. КОМП’ЮТЕР ЯК ПРИСТРІЙ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ.РІЗНОВИДИ КОМП’ЮТЕРІВ

Результат пошуку зображень за запитом "комп'ютер картинка"

20
Перша в континентальній Європі ЕОМ (електронна обчислювальна машина) була створена 1951 року в Києві під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва.
Вона називалася МEОМ (мала електронна обчислювальна машина). Розміщувалася вона в кімнаті площею 60 квадратних метрів.
JPL's_first_digital_computer.jpg
Один із перших персональних комп’ютерів був створений у 1965 році в Києві в Інституті кібернетики Академії наук України під керівництвом Віктора Михайловича Глушкова.
Називався він МИР (машина для інженерних розрахунків) і призначався для використання в навчальних закладах, невеликих інженерних бюро та наукових установах.
Для введення і виведення даних у ньому використовувалась електрична друкарська машина.
Першим персональним комп’ютером, який мав вигляд, схожий на сучасний ПК, був комп’ютер Apple II, який створили у США в 1977 році Стів Джобс і Стів Возняк.
21
У сучасному світі для виконання інформаційних процесів використовують різноманітні засоби інформаційних технологій.
Одним із таких пристроїв є комп’ютер.
Розглянемо загальну схему різновидів комп’ютерів.
види компютерів.png
Отже, всі комп’ютери можна розділити на суперкомп’ютери, персональні комп’ютери та мікрокомп’ютери.
Розглянемо спочатку персональні комп’ютери (ПК).
Вони є найпоширенішими на сьогоднішній час.
Персональні комп’ютери розділяють на стаціонарні, ноутбуки, нетбуки та мобільні.
ПК.png
Як правило, у комп’ютерному класі ти працюєш зі стаціонарними комп’ютерами.
Стаціонарний комп’ютер — це комп’ютер, який встановлений у певному приміщені та постійно підключений до електромережі.
computer-158675_960_720.png
Стаціонарний — означає непереносний, який стоїть на одному місці.
Зазвичай такі комп’ютери більші та потужніші за інші типи персональних комп’ютерів.
стаціонарні пк.png
Офісні ПК призначені для опрацювання та зберігання в першу чергу текстових та числових даних.
Домашні комп’ютери використовують не тільки для розв’язування задач, а й для відтворення музики, відеофільмів, створення комп’ютерних фотоальбомів.
Ігрові ПК призначені для комп’ютерних ігор. Можуть мати додаткові ігрові пристрої введення та виведення даних: джойстик, руль, педалі тощо.
Також одним із сучасних видів стаціонарних комп’ютерів є моноблоки.
Моноблоки — вид стаціонарного комп’ютера, у якому системний блок і монітор складає єдине ціле.
Усі компоненти та плати поміщаються у відсік, який кріпиться на звороті монітора. Має естетичний вигляд і не займає багато місця.
apple-606761_960_720 (1).jpg
22
Можливості персональних комп’ютерів є недостатніми, якщо необхідно розв’язати задачі, що потребують великих обсягів складних обчислень.
Тому використовують і суперкомп’ютери. За такими комп’ютерами одночасно працює декілька користувачів.
supercomputer-1782179_960_720.jpg
Найпотужніший суперкомп’ютер на даний момент часу знаходиться у США. Він називається Summit.
Продуктивність цієї обчислювальної машини 200 тисяч трильйонів операцій в секунду.
Summit працює насамперед у сфері астрофізики, ракових досліджень та системної біології.
Суперкомп’ютер складається з 4608 серверів і володіє більш ніж 10 петабайтами оперативної пам’яті.
Сервер — це комп’ютер, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених серверів.
server-2160321_960_720.jpg
Summit споживає 20 мегаватів енергії — стільки ж, скільки потрібно для обслуговування невеликого міста.
Крім персональних комп’ютерів та суперкомп’ютерів, широко застосовують комп’ютери, що вбудовуються всередину різних пристроїв промислового й побутового призначення, які називаються мікрокомп’ютерами.
Такі комп’ютери є складовими частинами пральних машин, літаків, автомобілів, телевізорів, роботів, холодильників тощо.
microcontroller-3871944_960_720.jpg
23

24

Урок 6

ТЕМА. СКЛАДОВІ КОМП’ЮТЕРІВ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ. 

Результат пошуку зображень за запитом "складові комп'ютера картинука"

25

26
Персональний комп’ютер, зазвичай, складається з системного блоку і пристроїв введення/виведення.
Нутрощі системного блоку.
motherboard.png
Пристрої введення – це пристрої, за допомогою яких вводиться нова інформація.
Найчастіше зустрічаються такі пристрої вводу:
–  клавіатура, яку використовують для введення символів і команд;
keyboard.jpg
–  мишка, за допомогою якої можна вибрати команди, малювати і виконувати інші завдання.
.peles.jpg
Цікаві мишки можеш подивитися на сайті:
www.geekalerts.com/wireless-3d-finger-mouse/
– Для введення графічної інформації, можна використовувати сканер.
За допомогою сканера можна ввести картинки. Сканер – впливаючи білим світлом на якусь частину об’єкта, отримує відбиту світлову хвилю, яка вказує на колір частини даного об’єкта.
skeneris_1.jpg
Для введення звука використовують мікрофон.
Замість мишки можна використовувати:
– тачпад, який використовують у портативних комп’ютерах;
– трекбол, який використовують, як окремий пристрій;
– джойстик, який використовують для ігор;
– стилус, який використовують для планшетів.
papildierīces.JPG
Пристрої виведення – це пристрої, за допомогою яких, інформація, яка використовується в комп’ютерах, виводиться в формі зрозумілій людині.
Найпоширеніший пристрій виведення – монітор, на екран якого виводиться текст або інша графічна інформація.
lg-w2252tq-monitor.jpg
Інші пристрої виведення:
– принтер, пристрій, за допомогою якого, текстову або іншу графічну інформацію можна вивести на папір або інший матеріал;
– колонки або навушники, пристрої, які дозволяють слухати звуки.
Пристрої введення/виведення – це пристрої, які можуть бути використані як для введення, так і для виведення інформації.
Найпоширеніші з них:
– сенсорний екран, що працює за принципом монітора, але вибрати потрібну опцію можна за допомогою пальця;
– навушники з мікрофоном;
– відеокамера, з якої інформацію можна передати не тільки комп’ютеру, але й оброблену інформацію можна записати на диск;
– модем, який використовують для обміну даними між комп’ютерами.
sensor.jpg

27

28

 

29

30

Урок 7

ТЕМА. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНТЕРФЕЙС.

Пов’язане зображення 

31
Операційна система (ОС) — це програмний комплекс, що забезпечує:
Управління ресурсами – злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп’ютера .
Управління процесами – виконання всіх програм та їх взаємодію з пристроями комп’ютера та даними.
Взаємодію – обмін відомостями та даними між користувачем і комп’ютером.
До складу сучасних операційних систем входять такі основні компоненти:

Основними функціями ОС є такі:

•Введення/виведення даних, запуск/зупинка програм тощо
•Забезпечення доступу до пристроїв введення-виведення
•Завантаження програм в оперативну пам’ять і їх виконання
•Керування оперативною пам’яттю
•Керування доступом до даних на зовнішніх носіях даних
•Забезпечення інтерфейсу
•Підтримка файлової системи
На персональних комп’ютерах використовують ОС:
Для мобільних пристроїв призначені ОС:
32

33

34

Урок 8

ТЕМА. ФАЙЛИ, ПАПКИ ТА ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ.

Результат пошуку зображень за запитом "файли папки"

35
Файлипапки та ярлики — це об’єкти файлової системи.
Файлова система — це частина операційної системи, що забезпечує управління файлами і папками на носіях даних.
Файл – набір даних, що зберігається в пам’яті комп’ютера та має ім’я.
Унікальне ім’я, за винятком /: *? ”< > |
Визначене місце для зберігання на носії даних
Файли різних типів
Ім’я файлу може мати розширення
Значок

Кожний файл має ім’я, що складається із двох частин: назви і розширення. Назва і розширення імені файла відокремлюються крапкою.

Ім’я файла — це набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри й інші символи (до 256), за вийнятком: /: *? ”< > |

 

Щоб об’єднати групу файлів за певною ознакою, для них створюють папки.
В одній папці не можна зберігати 2 файли або дві папки з однаковими іменами.
Папки, створені за замовчуванням, називають бібліотеками. Вони відображаються у вікні системної папки.  Цей ПК (Комп’ютер), яка, як і папка Кошик має свій спеціальний значок і може бути розташована на Робочому столі.
Властивості файла, як і інших об’єктів, можна переглянути в діалоговому вікні Властивості, яке викликається за допомогою відповідної вказівки контекстного меню вибраного файла.
Особливим об’єктом файлової системи є ярлик: на значку в лівому нижньому куті зображена стрілка.

 

Ярлик — посилання на певний об’єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних.
Для кожного об’єкта можна створити будь-яку кількість ярликів. Після створення ярлика існує зв’язок між ним і місцем знаходження об’єкта. Якщо після створення ярлика змінюється місце збереження об’єкта, то попередньо створені ярлики слід видаляти і за потреби створювати нові.
При видаленні ярлика, об’єкт не видаляється.
Щоб мати можливість указати, на якому носії зберігаються потрібні файли і папки, дискам також надають певні позначення. Імена дисків позначаються великими латинськими літерами з двокрапкою: А:, В:, C:, D:, E:, F: і т. д.

Диск, на якому, як правило, встановлюють операційну систему, позначають іменем С.

Шлях до об’єкта файлової системи — це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом «». Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок.
Повне ім’я об’єкта файлової системи — набір символів, що складається зі шляху до об’єкта та імені об’єкта.
Викликати контекстне меню, клацнувши правою кнопкою миші у вільному місці папки, з контекстного меню вибрати вказівку Створити/Папку.

 

У меню вікна відкритої папки натиснути кнопку Створити папку.
36
Information pro by Yana Tsis - Illustrated by Інформаційні процеси та системи - Ourboox.com
Розширення автоматично задається програмою, в якій ви працюєте і вказує на тип файлу (хоча користувач може задавати і нетрадиційні розширення).
Воно говорить користувачеві і комп’ютеру, яка інформація зберігається у файлі і якою програмою був створений цей файл. У більшості випадків розширення складається з трьох букв латинського алфавіту. Від імені розширення відокремлюється крапкою.
Ось так виглядають добре всім відомі файли у Windows 7:
 • Документи Microsoft Word:
word.png
 • Документи Microsoft Excel:
excel.png
 • Музичні файли, відкриваються через програвач Windows:
wmplayer.png
 • Виконуваний файл.exe антивіруса Касперського:
kav.png
Що означає розширення файлу
Список розширень, який найчастіше зустрічається, разом зі списком програм, які даний тип файлу відкривають:
Вид розширення
Тип (формат) файлу
Програма
 .exe
Виконуваний файл — файли, що містять готові до виконання програми
Будь-яка робоча програма Windows, DOS, Symbian, OS/2
.msi
Інсталятор програм — файл, який встановлює програми
Пакет програм, що вимагають установки
.doc(docx)
Документ Word (Word 2007 і вище)
MS Word, один з додатків Office
.xls(xlsx)
Файл таблиці Excel (Excel 2007 і вище)
MS Excel, один з додатків Office
.txt
Текстовий файл простого формату (документ)
Блокнот
.ppt(pptx)
Файл презентацій PowerPoint
MS PowerPoint, один з додатків Office
.accdb
База даних Access
MS Access, один з додатків Office
.mp3, .flac, .ape, .ogg, .waw, .ac3, .wma, .m4a, .aac та інші формати
Звуковий (цифровий) файл
Будь-який аудіо-плеєр (не тільки Windows)
.bmp, .jpg(jpeg), .png, .gif, .tiff, .ico, .raw
Файл зображення
Стандартні менеджери зображень, іноді спеціальні програми для конкретного формату
.avi, .wmw, .mkv, .3gp, .flv, .mpeg, .mp4, .mov, .vob
Відео файли
Різні плеєри
.swf, .flv
Флеш- або відео- файли в Інтернеті
Відтворюються будь-яким браузером з встановленим flash-програвачем
.rar, .zip, .7z, .tar, .gzip, .gz, .jar
Архівний контейнер
У більшості випадків вистачає WinRar і 7Zip для роботи з усіма популярними архівами
.html, .htm, .php
Веб-сторінка
Браузери
.djvu
Файл стислих зображень. Використовується для точної передачі інформації (скановані книги, історичні документи) без втрати даних
Будь-яка програма для читання djvu-файлів. WinDJView, DJVU Reader і т.д.
.pdf
Файл електронного документа, підходить для передачі будь-якої поліграфічної продукції та іншого
Adobe Reader, Foxit PDF Reader та інші
На жорсткому диску одного комп’ютера може зберігатися величезна кількість файлів: десятки і навіть сотні тисяч. Щоб не виникло плутанини, всі файли зберігаються в певній системі: в папках, які, в свою чергу, можуть міститися в інших папках (бути вкладеними в них) і так далі.
Систему зберігання файлів можна уявити, як зберігання книг в бібліотеці:
бібліот.png
38
Під час роботи на комп’ютері найчастіше проводяться такі операції з файлами, як модифікація, копіювання, видалення і переміщення. Тут також можна провести аналогію з книгами в бібліотеці:
струкБібліот.png
Зверни увагу!
При роботі з файлами не слід:
– видаляти файл, точно не з’ясувавши, чи обов’язково це слід робити;
– давати файлу ім’я, яке не пояснює його зміст;
– зберігати файл в тій папці, де його потім буде важко знайти;
– видаляти або переміщати файли, що знаходяться в папках прикладних програм — це може привести до того, що програми припинять працювати.
39

Важливою характеристикою файлу є його розмір. З’ясуємо, в яких одиницях виражається розмір файлу.

Для цього «заглянемо» всередину комп’ютерної пам’яті. Її зручно представити у вигляді аркуша в клітинку. Кожна «клітинка» пам’яті комп’ютера називається бітом.

Так, для зберігання одного довільного символу (букви, цифри, розділового знаку та ін.) може використовуватися 8 бітів.

8 бітів складають 1 байт.

битбайт.png

Наприклад, слово «інформатика» складається з 11 символів, для зберігання кожного з яких потрібно 8 бітів пам’яті. Отже, це слово може бути збережено в файлі розміром 88 бітів або 11 байтів.

Більші одиниці, що використовуються для вираження розміру файлів: кілобайти, мегабайти і гігабайти:

 кбмбгб.png

Обсяг комп’ютерних інформаційних носіїв вимірюється в мегабайтах і гігабайтах.

На стандартному лазерному диску можна зберегти безліч файлів, загальний розмір яких буде дорівнювати 700 Мбайт.

З’ясуємо, скільки копій словника можна розмістити на такому диску. Для обчислень використовуємо програму Калькулятор.

Одне з видань словника складається з 800 сторінок, на кожній сторінці 2 колонки з 80 рядків, в кожному рядку 60 символів (включно з пробілами). Помноживши усі ці числа, отримуємо загальне число символів в словнику: 80028060=7680000символів 

Один символ тексту (пробіл — це для комп’ютера теж символ) займає в пам’яті 1 байт. Отже, словник, що містить 7680000 символів, можна зберегти в файлі розміром 7680000 байтів.

Висловимо розмір файлу в кілобайтах76800001024=7500(Кбайт). 

Висловимо розмір файлу в мегабайтах750010247(Мбайт).
Тепер поділимо 700 (інформаційний обсяг лазерного диска в мегабайтах) на 7 (розмір файлу зі словником, виражений в мегабайтах). Вийде 100. Отже, на одному лазерному диску можна розмістити 100 таких же за обсягом книг. Якщо ці книги розміщувати в звичайній книжковій шафі, тоді буде потрібна шафа, яка складається з шести полиць, на кожній з яких буде вміщатися 15 – 17 книг великого формату.

40

41

42

43

This free e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply

Translate »