Kastamonu Minikleri Kodluyor eTwinning Projesi Pixel Art Kitapçığı by Ülkü BEKAR - Illustrated by Buket Yağmur DİLDAR - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Kastamonu Minikleri Kodluyor eTwinning Projesi Pixel Art Kitapçığı

by

Artwork: Buket Yağmur DİLDAR

  • Joined Nov 2019
  • Published Books 6
Kastamonu Minikleri Kodluyor eTwinning Projesi Pixel Art Kitapçığı by Ülkü BEKAR - Illustrated by Buket Yağmur DİLDAR - Ourboox.com

 

Bu kitap Kastamonu Minikleri Kodluyor eTwinning Projesi kapsamındaki Öğretmenlerin etkileşim etkileşimle hazırladıkları piksel sanat paralel çalışmalarından oluşan ortak üründür.

Bu kitapta projeye katılan öğretmenlerin hazırladıkları piksel sanat kodları ve öğrenci tasarımları yer almaktadır.

 

Zeynep ÖZTOPRAK’ın gönderdiği Kod ………………………………………………………………. 1
Zeynep ÖZTOPRAK’ın gönderdiği Kod ………………………………………………………………. 2
Azküay Anaokulu’ndan Ülkü BEKAR’ın gönderdiği Kod …………………………………………. ..3
Azdavay Anaokulu’ndan Buket Yağmur DİLDAR’ın gönderdiği Kod ……………………………. 4
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’ndan Vildan SAKA’nın gönderdiği Kod ……………………..5 
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’ndan Canan MAVİŞ DEMİRCİOĞLU’nun gönderildiği Kod..6
Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu’ndan Neslihan BAYGÜL’n gönderdiği Kod ………………… 7
Neslihan BAKAR’ın gönderdiği Kod ……………………………….. ………………………………. 8
10 Aralık MTAL Uygulama Anaokulu’undan Aslı Fatma TEKNEOĞLU’nun gönderdiği Kod …. 9
Candaroğlu İlkokulu Anasınıfı’ndan Sibel GÜZEL’in gönderdiği Kod ………………………….. 10

 

 

2
Kastamonu Minikleri Kodluyor eTwinning Projesi Pixel Art Kitapçığı by Ülkü BEKAR - Illustrated by Buket Yağmur DİLDAR - Ourboox.com
Kastamonu Minikleri Kodluyor eTwinning Projesi Pixel Art Kitapçığı by Ülkü BEKAR - Illustrated by Buket Yağmur DİLDAR - Ourboox.com
5
6
7
8
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now