Kendine Vurulan Pranga: SİGARA by Volkan Veli Karslı - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Kendine Vurulan Pranga: SİGARA

 • Joined Dec 2021
 • Published Books 5

GENÇLİĞİMİZİ TEHDİT EDEN CANAVAR! 

 

Bir ülkenin geleceğe güvenle bakması, yetiştirdiği gençliğin kendisiyle barışık, çevresiyle uyumlu, sağlıklı, duyarlı ve tutarlı olmasıyla mümkündür. Gençliği yarınlara hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, onların şahsiyetli bir insan olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Kendi millî ve manevî değerlerimiz ile modern dünyanın dayattığı değerler arasında kalan gençlik, bugün bir belirsizlikle karşı karşıyadır. Hâlbuki bütün insanlık sağlık, huzur ve güven dolu bir hayata erişmenin özlemi içindedir. Bu da sağlam bir aile yapısına, iyi bir çevre ortamına ve yarınları emanet edeceğimiz gençliği iyi yetiştirmemize bağlıdır.

2

3

 

İnsan, yüce Allah tarafından en güzel surette, en mükemmel donanımlarla yaratılmış bir varlıktır. İnsana akıl ve irade gibi paha biçilmez nimetleri lütfeden Allah (c.c.); sıhhat, afiyet, mülk, servet, eş ve evlât gibi sayısız nimetlerle de onu donatmıştır. Yüce Yaratıcı, insana o kadar nimet ve ihsanda bulunmuştur ki, bunları saymaya kalksak bitiremeyiz. İnsana bunca nimeti, iyilik ve güzelliği ikram eden Allah Teâlâ, insandan; bunların kadrinin kıymetinin bilinmesini de istemiştir.
İnsana verilen bu ilâhî emanetlerin iyi kullanılmasını, onların kullanılması için verilen ömrün de, verimli bir biçimde değerlendirilmesini istemiştir. Bu nimetlerin, hiçbirinin tehlikeye atılmamasını ve zâyi edilmemesini emretmiştir. İnsana, ömrü boyunca mâlik olacağı maddî ve manevî imkânları hoyratça kullanmamasını ve israf etmemesini tembihlemiştir.

4
Kendine Vurulan Pranga: SİGARA by Volkan Veli Karslı - Ourboox.com

BİLİMSEL AÇIDAN ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Uyuşturucu madde kullanımı genellikle sigara ile başlar. Ardından alkol, daha sonra da esrar ya da uçucular (bali, tiner vb.) gelir. Bunlardan daha ağır maddelere geçerler. Esrar ya da uçucu kullanmadan diğerlerine başlama hemen hiç görülmez.
Uyuşturucu ve alkol kullanımı, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artmış, son yıllarda ise, bu artış gençler arasında hızlanmış, zararlı maddeleri kullananların yaşları gitgide küçülmüş, 11-12 yaşlarına kadar inmiştir. Toplumumuzda da bu eğilim gittikçe bir tırmanış göstermiştir. İnsanlar, özellikle çocuklar ve gençler gördüklerini taklit eder, öğrendiklerini yaparlar. Bunun için insan daima iyi örneklere ve müspet mesajlara muhtaçtır. Çünkü insan bulunduğu ortamdan etkilenir; kötü örnekler, onu kötü alışkanlıklara, iyi örnekler de onu iyi alışkanlıklara sevk eder. Taklit, özenti, kötü arkadaş, aşırı lüks ve eğlence düşkünlüğü, zararlı şeylere olan merak, macera hevesi ve manevî boşluk ve mutsuzluk gibi sebepler ile “bir defa denemekle bir şey olmaz” türü anlayışlar, insanın kötü alışkanlıklar edinmesine ve bağımlı olmasına sebep olur.

6

7

UYUŞTURUCU

Uyuşturucu maddeler aklın en büyük düşmanıdır. Fransa’da yayımlanan Bilim ve Yaşam dergisinde yapılan açıklamalara göre, insan beyninde 10 milyar hücre ve bu hücreler arasında ise milyarca bağlantı vardır. İnsan beyni aynı zamanda morfin ve andorfin denen afyon salgılamaktadır. İnsanlar çeşitli acılara ve ıstıraplara bu salgıların uyuşturucu tesiri sayesinde tahammül edebiliyor. Dışardan alkol, uyuşturucu ve LSD gibi aşırı keyif verici maddeler alınınca beynin kendisinin yaptığı morfin ve andorfin salgılarının dengesi bozuluyor ve çeşitli ruh hastalıkları ortaya çıkıyor. Demek ki yüce Yaratıcı her şeyi insanın ihtiyaçlarına göre ayarlamış, bu ayar kaçınca insandaki dengesizliklerin önü açılmış oluyor ve aksaklıklar birbirini takip ediyor.
Uyuşturucu kullanmak sadece aklı fikri işlemez hâle getirmekle kalmaz, insanın sinir sistemini, aklî dengesini ve beden sağlığını da bozar. Kendisinde doğuştan var olan tabiî hasletleri ve güzellikleri yok eder. İnsanı insan olmaktan çıkartarak hayvanlaştırır. Uyuşturucu bağımlıları Allah’ın en büyük lütfu olan iradelerini de artık kullanamaz, kendilerine sahip olamaz, kârını zararını seçemezler. Bu duruma düşen kimseler artık günahkâr olmaktan çok, ruhen ve kalben hasta kimselerdir.
Uyuşturucu maddelerin insan sağlığına zararlarını şu şekilde özetlememiz mümkündür:
• Zehirlenme: Alınan uyuşturucu madde ile vücut zehirlenir. Zehirlenme bir defa olursa had, tekerrür ederse, müzmin zehirlenme denir.
• Mide ve Bağırsaklardaki Tesiri: Bulantı, kusma, karın ağrıları, ishal, mide ve bağırsak kanaması, ülser, mide ve bağırsakların iç cidarlarında kan toplanması ve şişkinlikler meydana gelir.
• Böbreklerdeki Tesiri: İdrar tutulması veya artması olur. idrarda albümin ve kan miktarı artar, uyuşturucu madde böbrek hücrelerini tahrip ederek ciddî böbrek hastalıklarına sebep olur.
• Karaciğere Tesiri: Uyuşturucu madde karaciğer kifayetsizliğine, karaciğer büyümesine ve yağlanmasına, karaciğerin anormal çalışmasına sebep olur. Rahatsızlığın ilk işareti kaşıntılardır.
• Gözlere Tesiri: Şaşılık, ışığa ve mesafeye mutabakatsızlık, gece körlüğü, göz bebeğinin daralması ve genişlemesi, göz adale felci görülür.
• Teneffüs Sistemine Tesiri: Nefes darlığı, öksürük ve boğulma hissi görülür.
• Kan Üzerindeki Tesiri: Kansızlık, kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde şekil ve adedi bakımından değişiklikler olur.
• Deri Hastalıklarındaki Tesiri: Deri üzerinde kızartılar, kabarcıklar, sivilceler, yaralar, siyah renkli noktalar ve sertleşmeler husule gelir.
• Asabî ve Ruhî Hastalıklara Tesiri: Uyuşturucu maddelerin sinir, akıl ve ruhi sistemler üzerindeki tahribatı diğer organlarda yaptığı tahribatın çok üstündedir.

8
Kendine Vurulan Pranga: SİGARA by Volkan Veli Karslı - Ourboox.com
Kendine Vurulan Pranga: SİGARA by Volkan Veli Karslı - Ourboox.com
Kendine Vurulan Pranga: SİGARA by Volkan Veli Karslı - Ourboox.com

ESKİ BİR SİGARA BAĞIMLISININ SİGARA ŞİİRİ

 

12

ÜNİTE SORULARI

 • Dinin emir ve öğütleri
 • Aile içi sorunlar
 • İletişim araçlarının etkisi
 • Eğitim yetersizliği

Yukarıdakilerden kaç tanesi zararlı alışkanlıklara başlamada etkilidir ?

A
1
B
2
C
3
D
4
” Kötü zanda bulunmak ” yanda verilen cümleye örnek olabilecek davranış aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Allah’a karşı duyduğumuz minneti ibadetler ile yerine getirmeye denir.
B
Hayatımızda karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara boyun eğmemeye denir.
C
Elimizdeki imkanları gereksiz yere harcamaya denir.
D
İnsanları güç kullanarak istemedikleri işte çalıştırmak
” Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik. ” ayetinde yola çıkarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ayet ile ters düşmektedir ?
A
İyi davranmak
B
Saygılı ve hoş görülü olmak
C
İbadetlerimizi yaparken onlara dua etmek
D
Onların istediği değilde kendi istediğimiz gibi hareket etmek
” Bir mümin, arkadaşının ayıbını görmez, onu gizlerse, şüphesiz Allah’ü teala bu hareketi sebebiyle onu Cennete koyar. ” yanda verilen hadis vurgulanılan aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Başkalarının ayıplarını ulu orta konuşmamalıyız.
B
Yalan ve iftiradan kaçınmalıyız.
C
Kendi davranışlarımızdan ziyade başkalarını araştırmalıyız.
D
Bize yapılan kötü durum karşısında suskun durmamalıyız.
Aşağıda verile durumlardan hangisi yanlıştır ?
A
Anne ve babaya onları mutlu edecek şekilde davranmalıyız.
B
Kötü davranışlardan kaçınmalıyız.
C
Kalbimizde çevremize karşı kin ve nefret beslememeliyiz.
D
Başkalarını geçmek için her türlü yolu denemeliyiz.
 1. Mesed
 2. Beddua
 3. Ebu Leheb
 4. Tevhit inancı

Yukarıdaki Tebbet Suresi ile verilenlerden hangisi çıkarılırsa doğru olur ?

A
1
B
2
C
3
D
4
 1. Kibirli olmak.
 2. İyilik yapmak.
 3. Verilen sözü yerine getirmek.
 4. İnsanları incitecek davranışlarda bulunmak.
 5. Gıybet ve iftira etmek.
 6. İnsanları darp etmek.

Yukarıda verilen davranışlardan hangileri dinimizde kabul görmemektedir ?

A
2 ve 3
B
1, 4, 5 ve 6
C
1, 4 ve 5
D
5 ve 6
Aşağıdakilerden hangisi Tebbet suresinde yer almaz ?
A
” O kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdırıyordu. ”
B
” Ona ne malı ne de kazandığı fayda vermedi. ”
C
” O, alevli bir ateşe girecektir. ”
D
” Karısı da, boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak ( o ateşe girecektir.) ”
Tebbet suresi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir ?
A
Allah’ın adaletini ortaya koyan bir suredir
B
Allah’ın Müslümanlara yardım edineceğini konu edilir
C
Kur’an’ın 111. suresidir
D
Sure adını içinde geçen ve “kurusun” anlamına gelen kelimeden almıştır
Tebbet suresi nerede indirilmiştir ?
A
Akabe
B
Medine
C
Mekke
D
Varaka
” Bizi aldatan bizden değildir. ” hadisinde Peygamber efendimiz (s.a.v) aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır ?
A
Gıybet etmek
B
Yalan söylemek
C
Büyüklenmek
D
Haset etmek
İnsanların çalışarak yıllarca biriktirdiği mal varlıklarını izinsiz bir şekilde almak aşağıda verilen davranışlardan hangisidir ?
A
Cimri olmak
B
İftirada bulunmak
C
Kibirli olmak
D
Hırsızlık
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi dinimizde kabul edilir ?
A
İzin almadan insanların eşyalarını kullanmak
B
Anne ve babamıza saygılı davranmak
C
Sınavlarda arkadaşlarımızdan kopya çekmek
D
Arkadaşlarımızı yapmadıkları şeylerden dolayı suçlamak
Tebbet suresi kaç ayetten oluşur ?
A
2
B
3
C
4
D
5
Yeşilayın verdiği bir konferansa katılan birisi aşağıdakilerden hangisini bilgi edinir ?
A
Yardımlaşma kurumlarımız
B
Başkalarına zarar vermek
C
Zararlı alışkanlıkların başlama sebepleri
D
İnsanın paylaşma ve yardımlaşma ihtiyacı
13

KAYNAKÇA

 • YouTube
 • DergiPark
 • DKAP Müfredat
 • TDV İslam Ansiklopedisi
 • Yeşilay
 • KENDİ YORUM VE GÖRÜŞLERİM
 • Kavram Haritaları
14
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content