Haritaların Dili by Bülent Akbaba - Illustrated by BÜLENT AKBABA - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Haritaların Dili

by

Artwork: BÜLENT AKBABA

  • Joined Nov 2021
  • Published Books 2
Haritaların Dili by Bülent Akbaba - Illustrated by BÜLENT AKBABA - Ourboox.com

Fizikî haritalarda yer şekillerinin deniz seviyesinden yüksekliklerini ve deniz seviyesinin altındaki noktaların derinliklerinin belirlenmesi amacıyla farklı renkler kullanılır.

 

Fiziki haritaların lejantlarına hangi rengin hangi yükselti veya derinliği ifade ettiği belirtilir. Fiziki haritalarda yeşil renkler yükseltinin deniz seviyesi olan 0 ile 500 metre arasında olduğunu, sarı ve turuncu renk yükseltinin 500-1000 metre arasında olduğunu gösterir.

 

Turuncu renk 1000-1500 metre, kahverengi rengin tonları yükseltinin 1500 metre ve daha üstünde olduğunu gösterir. Beyaz renkler ise buzulların ve dağların zirvesindeki kalıcı karları gösterir. Mavi renkler deniz ve göllerin derinliğini gösterir.

 

Açık mavi renk derinliğin 0 ile 500 metre, mavi renk 500 ile 1000 metre, koyu mavi renk ise 1500 metreden daha derin olduğunu göstermektedir. Mavi rengin tonu koyulaştıkça denizlerde ve göllerde derinliğin arttığı anlaşılır.

2
Haritaların Dili by Bülent Akbaba - Illustrated by BÜLENT AKBABA - Ourboox.com
Haritaların Dili by Bülent Akbaba - Illustrated by BÜLENT AKBABA - Ourboox.com

Ülkemizdeki ovalardan bazıları da suda kolay çözünen kayaçların meydana getirdiği çanaklarda oluşmuştur. Bu ovalar Türkiye’de en çok Akdeniz bölgesinde görülür.

Yer kabuğu hareketleriyle çöken alanlara akarsuların yerleşmesi veya yüksek yerlerden taşınan materyallerin birikmesiyle oluşan bu ovalar çöküntü ovaları da önemli tarım alanlarıdır.

Ege kıyılarındaki Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes bu ova türünün önemli örnekleridir.

Ülkemizdeki ovalardan bazıları da volkanik olaylar sonucu çevreye yayılan lavların oluşturduğu düzlüklerin alüvyonlarla kaplanması sonucu oluşmuştur. Malazgirt ve Çaldıran ovaları bu şekilde meydana gelmiştir.

Türkiye’deki ovalar, kıyı ve iç kesimlerdeki ovalar olarak da sınıflandırılmaktadır. Kıyı ovalarının yüksekliği 500 metrenin altındadır. İç kesimlerdeki ovalardan Harran ve Ceylanpınar dışındakilerin yükseltileri 500 metreden fazladır.

5
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content