KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

KÜLTÜREL KİMLİK

by

Artwork: Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan

  • Joined Jan 2015
  • Published Books 1
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Dersin Adı: Drama

 

Sınıf ve Şube: 3-A

 

Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı: Öğr. Gör. Şehnaz SUNGURTEKİN

 

Öğretmen Adaylarının Fakülte No / Adı ve Soyadı:

061200006 Seher DALKIRAN

061200093 Zülal HOCAOĞLU

061200104 Gül ÜLGE

061200107 Ezgi İDEMEN

061200141 Esranur TURFAN

3

DERS PLANI

A. BİÇİMSEL BÖLÜM

Dersin Adı: Hayat Bilgisi

Sınıf: 2

Tema: Dün, Bugün, Yarın

Konu: Ülkeler ve Çocukları

Kazanım: C.2.6. Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır ve sunar.

Beceri: Bilimin temel kavramlarını tanıma (değişkenlik/ benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Süre: 2 ders saati (40+40=80 dk.)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Soru-Cevap, Drama Yöntemi, Doğaçlama, Donuk İmge, Rol Oynama, Öğretmenin Role Girmesi, Bilinç Koridoru, Beyin Fırtınası Tekniği, Görsel Sunu.

Araç ve Gereçler: Bilgisayar, projeksiyon, hoparlör, slayt, doğaçlama kartları (mukavva, A4 Kağıdı, tahta çubuk, kalem, makas, bant, yapıştırıcı), Barış Manço-Nane Limon Kabuğu şarkısı, değerlendirme kağıdı.

4

 

 

Öğretmenin Yapacağı Ön Hazırlık:

Lider derste kullanacağı görselleri ve slayt gösterisini önceden hazırlar. Canlandırma etkinliği için gerekli olan doğaçlama kartlarını yazar. Çalışma ortamını ders süreci için uygun bir hale getirir.

7
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ

Lider ilk olarak öğrencilere kendini tanıtır ve süreç hakkında kısa bir bilgi verir. (Farklı ülkeler ve çocukları ile ilgili çeşitli bilgiler öğreneceklerinden ve bunlara yönelik etkinlikler yapacaklarından bahseder.) Verdiği bilgilerden sonra derse başlar.

Isınma Etkinliği

Lider öğrencilerden çalışma alanında daire oluşturacak şekilde dizilmelerini ister. Daha sonra ısınma etkinliği için gerekli yönergeleri verir.

10
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

 

(Birazdan sizinle müzik eşliğinde bir oyun oynayacağız. Oyun için bize bir lider gerekiyor. Oyunu kolayca öğrenebilmeniz için ilk lider ben olacağım ve oyunu ilk olarak ben başlatacağım. Daha sonra oyunun gidişatına göre hepiniz sırayla lider olacaksınız. Müzik başladığında aranızda dolaşıp birinizin önünde duracağım ve bir dans yapacağım. Önünde durduğum öğrenci benim yaptığım dansı tekrar edecek. Tekrar edebilirse bu defa lider o olacak. Benim yaptığım şekilde bir arkadaşının önünde duracak ve bir dans yapacak. Oyun bu şekilde devam edecek. Liderin yaptığı dansı beceremezseniz lider bir başka arkadaşınıza gidecek ve dansı tekrarlayacak. Lider ve seçtiği öğrencinin dışındakiler yerlerinde ritim tutarak müziğe eşlik edebilirler.)

12
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

Verdiği yönergelerden sonra kullanacağı müziği açar (Barış Manço-Nane Limon Kabuğu/Söz-Müzik:Barış Manço). El çırparak ritim tutar ve öğrencilerin de yavaş yavaş ona katılmasını sağlar. Bu şekilde oyun başlar.

 

Bana Ayak Uydur (Zaire Oyunu)

Bu müzikli oyunda oyuncular önce bir lider seçerler ve daire oluşturacak şekilde dizilirler. Lider el çırparak ritim tutar ve diğerleri de yavaş yavaş ona katılırlar. Sonra lider oyuncu herhangi bir oyuncunun önünde durur ve ritim eşliğinde bir dans yapar. Liderin seçtiği oyuncu bu dansı başarıyla tekrarlarsa lider olur.  Eğer başaramazsa, lider yeni bir oyuncu seçer ve dansı tekrarlar.

14

15

 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

Lider öğrencileri bir araya toplar ve dersin kazanımına yönelik kısa bir açıklama yapar. (Bugün farklı ülkelerde yaşayan çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarını öğreneceğiz. Fakat bu derste en çok size iş düşecek. Çünkü sizler birbirinize öğreteceksiniz. Bütün bunları drama yöntemini kullanarak yapacağız. Birazdan canlandırma etkinliğimiz olacak. Etkinlikte kullanacağımız bilgiler yoluyla farklı ülkelerde yaşayan çocuklarla ilgili birçok şeyi eğlenerek öğrenmiş olacağız.) Daha sonra canlandırma için gerekli yönergeleri verir.

16
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

Canlandırma Etkinliği

Lider doğaçlamaya geçmeden önce öğrencilere çeşitli açıklamalarda bulunur. Öğrencilere donuk imgeyi nasıl ve ne zaman vereceklerini anlatır. (Lider ders sırasında bir devinim belirler. Belirlediği devinimi kullanarak doğaçlamayı başlatacağını, yine aynı devinimle doğaçlamayı bitireceğini belirtir. Donuk imge verdikleri sırada hareket etmeden oldukları yerde durmalarını ve vereceği yönergeleri dikkatlice dinlemeleri gerektiğini vurgular.) Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra öğrencilere yapacakları doğaçlama ile ilgili yönergeleri verir.

18
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

Doğaçlama

Lider öğrencileri üç gruba ayırır. Her gruba üçer tane “Doğaçlama Kartı” vereceğini söyler. (Bu arada öğrencilere doğaçlama kartlarının oynayacakları roller ile ilgili çeşitli bilgiler içerdiğinden, bu bilgilerden yararlanarak rollerine yön vermeleri gerektiğinden bahseder.)

20
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

Lider ilk olarak doğaçlamanın olay örgüsünü öğrencilere anlatır. Ayırdığı üç gruba sırasıyla “Japonya, Fransa ve Meksika” ülkelerini dağıtır. Gruplara ülkeleri dağıttıktan sonra her grubu kendi arasında üçerli gruplara ayırır. Birinci gruplara ülkenin çocuklarının “beslenme tarzı”, ikinci gruplara ülkenin çocuklarının “giyim tarzı”, üçüncü gruplara ülkenin çocuklarının “oyun tarzı” ile ilgili doğaçlama kartlarını dağıtır. Doğaçlama sırasında onlara soracağı sorularda ve gerçekleştirecekleri davranışlarda bu bilgilerden yola çıkarak hareket etmeleri gerektiğini hatırlatır.

22

 

 

Lider mekan ve çatışma durumuyla ilgili gerekli bilgileri verdikten sonra grupların sırayla doğaçlamaları gerçekleştireceklerinden, bir grup doğaçlamasını yaparken diğer grupların onları dikkatlice izlemeleri gerektiğinden, bir gruptan diğer bir gruba geçişte gruplara yerlerini almaları için kısa bir süre vereceğinden bahseder. Doğaçlama boyunca herkesin etkin olarak rol alacağını vurgular.

 

Lider anlattığı olay örgüsünden ve doğaçlamayla ilgili yaptığı çeşitli açıklamalardan sonra gruplara doğaçlama kartlarını okumaları ve rollerine hazırlanabilmeleri için yeterli süreyi verir. Bu süre içinde lider doğaçlama kartlarında ismi geçen yemekleri, materyalleri vb. projeksiyon yardımıyla çalışma ortamına yansıtır. Öğrenciler hazırlıklarını tamamladıktan sonra lider öğrencilere doğaçlamaya donuk imgeyle başlayacaklarını tekrar hatırlatır ve bu sayede doğaçlamaya geçilir.

23
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

Ayrıca

Lider bu arada değerlendirme etkinliğine hazırlık olabilmesi için öğrencilere rollerini çok iyi oynayarak Zeynep ve ailesinin onların ülkelerine gelmelerini sağlamaları gerektiğini, bu nedenle Zeynep’i bir şekilde ikna etmeye çalışmalarını, bunun neden önemli olduğunu daha sonra söyleyeceğini belirtir.

25
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

Olay Örgüsü:

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri yapmak amacıyla ülkemize farklı ülkelerden çocuklar gelmiştir. Zeynep de kendi okulunun gösteri grubunda yer almaktadır. Zeynep’in ailesi bir süredir gezi amaçlı bir ülkeye gitmek istemektedir. Zeynep ise farklı ülkelere karşı bazı ön yargılara sahiptir. Bayramda yapacakları gösteri öncesinde şenlik alanında karşılaştığı Japonya’dan, Fransa’dan ve Meksika’dan gelen öğrenci gruplarıyla tanışır. Bir anda ailesiyle yapacakları gezi aklına gelir. Bu ülkelerle ilgili bilgi alabilmek için bayramın mükemmel bir fırsat olduğuna karar verir. Sırayla bu ülkelerden gelen öğrenci gruplarının yanlarına giderek onlarla sohbet eder. Onlara ülkelerinin beslenme, giyim ve oyun tarzlarıyla ilgili çeşitli sorular yöneltir. Ara ara kendisi de yabancı öğrencilere kendi ülkesindeki beslenme, giyim ve oyun tarzlarından bahseder.

27

Rol Kişileri:

Zeynep:

İkinci sınıf öğrencisidir. Yaşadığı ülkenin dışına çıkacak olmak onu oldukça endişelendirmektedir. Yapacakları gezide ailesiyle iyi vakit geçireceğine inanmamaktadır. Aynı zamanda farklı ülkelerin çocuklarıyla sohbet ederken oldukça heyecanlıdır, bir o kadar da meraklıdır, yeni bilgiler öğrenip bu bilgileri ailesiyle paylaşmak için can atmaktadır, bu nedenle tanıştığı çocuklara bol bol sorular sorar.

 

Japonya’dan Gelen Çocuklar:

Farklı bir ülkenin bayram kutlamasına katıldıkları ve burada gösteri yapacakları için oldukça mutlu ve heyecanlıdırlar. Zeynep’in soruları karşısında hem şaşırırlar hem de sevinirler. Sırayla kendilerini ve ülkelerini anlatmaya koyulurlar. Zeynep’i bir şekilde kendi ülkelerine gelmeleri için ikna etmeye çalışırlar.

28

 

 

Fransa’dan Gelen Çocuklar:

Farklı bir ülkenin bayram kutlamasına katıldıkları ve burada gösteri yapacakları için oldukça mutlu ve heyecanlıdırlar. Zeynep’in soruları karşısında hem şaşırırlar hem de sevinirler. Sırayla kendilerini ve ülkelerini anlatmaya koyulurlar. Zeynep’i bir şekilde kendi ülkelerine gelmeleri için ikna etmeye çalışırlar.

 

Meksika’dan Gelen Çocuklar:

Farklı bir ülkenin bayram kutlamasına katıldıkları ve burada gösteri yapacakları için oldukça mutlu ve heyecanlıdırlar. Zeynep’in soruları karşısında hem şaşırırlar hem de sevinirler. Sırayla kendilerini ve ülkelerini anlatmaya koyulurlar. Zeynep’i bir şekilde kendi ülkelerine gelmeleri için ikna etmeye çalışırlar.

29

Olayın Geçtiği Yer:

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için hazırlanmış şenlik alanıdır.

Çatışma Durumu:

Zeynep ailesiyle birlikte güzel bir gezi yapmak istese de farklı ülkelerle ilgili birçok ön yargıya sahiptir. Bu ön yargılardan kurtulabilmek için ülkelerin çocuklarından ülkeleriyle ilgili bilgi almaya çalışır, onlara merakla sorular sorar. Ülkelerin çocukları ise Zeynep’in ve ailesinin kendi ülkelerine gelmesi için onları bir şekilde ikna etmeye çalışmaktadır.

30
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

DOĞAÇLAMA KARTLARI

ZEYNEP – TÜRKİYE (Beslenme, Giyim, Oyun Tarzı)

Türkiye’de yaşıyorsun. 2. Sınıf öğrencisisin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksın. Ailen bir süredir gezi amaçlı bir ülkeye gitmek istiyor. Fakat sen farklı ülkelere karşı ön yargılara sahipsin. Ülke dışına çıkacak olmak seni tedirgin ediyor. İyi vakit geçiremeyeceğini düşünüyorsun. Şenlik alanında Japonya’dan, Fransa’dan ve Meksika’dan gelen öğrencileri görüyorsun. Sırayla ülke çocuklarının yanlarına gidip onlarla tanışıyorsun. Onlara ülkelerinin beslenme, giyim, oyun tarzlarıyla ilgili sorular soruyorsun. Onlarla sohbet ederken oldukça heyecanlı ve meraklısın. Sen de onlara kendi ülkenin beslenme, giyim ve oyun tarzını anlatıyorsun. Senin ülkende yemekler çok çeşitlidir. Kebaplarınız ve tatlılarınız oldukça ünlüdür. Giysileriniz yöreden yöreye değişiyor. Ortak yöresel giysileriniz entariler, şalvarlar, kuşaklar, etek ve ceketlerdir. Sizin oyunlarınız çoğunlukla tekerlemeli ve danslıdır. En çok oynadığınız oyunlar; Aç Kapıyı Bezirganbaşı, Yağ Satarım Bal Satarım, Köşe Kapmaca, Seksek, Yakan Top ve İstop’tur.

32
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

1. GRUP – JAPONYA

 

1.1. Grup / Beslenme Tarzı:

 

Japonya’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. Siz yemek yerken yemek çubuklarını kullanırsınız. Geleneksel yemekleriniz Ramen ve Suşhi’dir. Ramen makarnaya benzer. Suşhi balıktan yapılır. Her öğünde mutlaka Miso Çorbası yersiniz. Beslenme çantanızda mutlaka Bento adı verilen çeşitli çizgi film kahramanlarına benzetilerek yapılan yiyecekleriniz olur. Bento pirinçten yapılır.

36
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

1.2. Grup / Giyim Tarzı:

 

Japonya’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti.Sizin geleneksel giysiniz kimonodur. Kimono T şeklindedir. Kimononun altında Geta adı verilen sandaletler vardır. Festivallerde ve özel günlerde giyersiniz. Yaz şenliklerinde Kimonoya benzeyen Yukata adındaki giysinizi giyersiniz. Günlük hayatta rahat giysiler tercih edersiniz.

39
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

41

 

1.3. Grup / Oyun Tarzı:

 

Japonya’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. Siz origami etkinliğini çok seversiniz. Origamiyi kare şeklindeki renkli kağıtları katlayarak yaparsınız. Basketbol, futbol ve kart oyunlarını seversiniz. Erkekler genelde beigoma topaç çevirme oyununu oynarlar. Bu oyunumuzda topacı en uzun süre çeviren kazanır. Kızlar genelde o- hajiki adı verilen cam misketlerle oynarlar. Rakibin misketlerini vurarak almaya çalışırlar.

42
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

2. GRUP – FRANSA

 

2.1. Grup / Beslenme Tarzı:

 

Fransa’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti.Ülkenizde çeşit çeşit peynirler üretiliyor. Dünyaca tanınan yemekleriniz salyangoz yemeği, baget ekmeği, kaz ciğeri ve kruvasandır. Kruvasan içi çikolata ile dolu ay şeklinde bir açmadır, genellikle kahvaltıda yersiniz. Dilbalığını çok seversiniz.

44
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

2.2. Grup / Giyim Tarzı:

 

Fransa’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. Kadınların yöresel kıyafetleri kabarık eteklerden, dantel süslemelerden oluşur. Kıyafetlerin üzerine mutlaka şapka takarlar. Bazı şapkalar bebek şapkalarına benzer. Erkekler şık takım elbiseler giyerler. Günlük hayatta üzerinde büyük karakterler basılı olan kıyafetler giyersiniz.Kapşonlu kazak yaygındır.  Ülkeniz modaya yön veren en önemli ülkedir.

46
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

2.3. Grup / Oyun Tarzı:

 

Fransa’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. En çok oynadığınız oyun Değiş Tokuş oyunudur. En az 10 kişiyle oynanır. Sandalyeye ve geniş bir bez parçasına ihtiyaç vardır. Herkes 1′ den başlayarak birer numara alır. Sandalyeler daire şeklinde dizildikten sonra ebenin gözleri bağlanır. Dairenin ortasında iki sayı söyler. Sayıları söylenen iki oyuncu, yerlerini değiş tokuş eder. Ebe de bu oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Yakalanan oyuncu yeni ebe olur. Bunun dışında futbol oynamayı da çok seversiniz.

48
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

3. GRUP – MEKSİKA

 

3.1. Grup / Beslenme Tarzı:

 

Meksika’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. Çoğu yemeğinizi mısır tortillası ile yersiniz. Tortilla pideye benzer. Çili yeşil renkli sevdiğiniz bir baharattır. MolePoblano adındaki milli yemeğinizi bu baharatla yaparsınız. En önemli öğününüz öğle yemeğidir. Akşamları Taco gibi atıştırmalık yiyecekler yersiniz. Kolayı çok fazla içersiniz. Tatlıyla acıyı bir arada yemeyi çok seversiniz.

50
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

3.2. Grup / Giyim Tarzı:

 

Meksika’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. Yöresel kıyafetleriniz oldukça renklidir. Büyük bir Meksika şapkası takarsınız. Erkekler Meksika çizmesi giyerler. Serin tuttuğu için Guayebera adında beyaz bir gömlek giyersiniz. Elyaf, pamuk ve yün giysileri tercih edersiniz.Rebozo adında bir omuz atkınız vardır.

52
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

3.3. Grup / Oyun Tarzı:

 

Meksika’da yaşıyorsunuz. 2. sınıf öğrencisisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen şenlikte gösteri yapacaksınız. Ailenizden biri Türk olduğu için Türkçe’yi az çok biliyorsunuz. Bu nedenle okuldaki öğretmenin gösteri için sizi ve sizin gibi olan arkadaşlarınızı Türkiye’ye getirmeyi tercih etti. En çok oynadığınız oyun Fasulyeleri Yakala oyunudur. 4-6 kişiyle oynanır. Bahçede küçük bir çukur kazılır. Oyuncular ellerine bir avuç fasulye alırlar. Sırayla ellerindeki bütün fasulyeleri çukura fırlatırlar. Sonra herkes çukura soktuğu fasulyeleri toplar. Daha sonra da bu fasulyeleri havaya fırlatıp avucuyla yakalamaya çalışırlar. En fazla fasulye yakalayan oyuncu oyunun galibi olur. Ayrıca futbol ve beyzbol oynamayı seversiniz.

54
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

 

Lider zaman zaman role girerek öğrencilere doğaçlama sırasında yardımcı olmuş olur. Böylece doğaçlamanın belirli bir akış yakalamasını sağlar.

56

 

 

 

 

Doğaçlama sırasında üç gruptan her biri sırasıyla etkin konumdadır. Lider doğaçlamanın gidişatına göre doğaçlamayı en başta belirlediği devinim ile durdurarak bir diğer gruba geçişi sağlar. Geçişleri bir anda yapmayarak sırası gelen grubun doğaçlama için hazır duruma geçmesini bekler. Doğaçlama bu şekilde devam eder.

57
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

Tüm gruplar rollerini oynadıktan sonra lider öğrencilere birbirlerini alkışlatarak doğaçlamayı sonlandırır. Öğrencilerden çember şeklinde durmalarını ister. Doğaçlamada bahsedilen ülkeleri tekrar eder. Doğaçlamaya başlamadan önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak öğrencilere, “Doğaçlamaya geçmeden önce size Zeynep’i bir şekilde ikna etmeniz gerektiğini söylemiştim. Çünkü Zeynep birazdan gideceği ülkeyi seçecek. Ama bunu yine farklı bir drama tekniğiyle yapacağız.” der ve etkinliğe geçer.

59

 

 

 

Lider öğrencilere birazdan bir bilinç koridoru oluşturacaklarını söyler. Öncelikle sınıfı iki gruba böler. Öğrencilerden aralarında bir kişinin geçebileceği kadar mesafe bırakıp karşılıklı olarak durmalarını ister. Zeynep’i hatırlatarak, “Birazdan Zeynep bu oluşturduğunuz koridordan geçerek bir karar verecek. Fakat bu sırada siz de onu sizin ülkenize gelmeleri için ikna etmeye devam edeceksiniz. Nasıl mı?” dedikten sonra bilinç koridoru için yönergeleri vermeye başlar.

60
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

Bilinç Koridoru

LiderZeynep kimlerin önünden geçiyorsa o anda o kişilerin sesleri yükselecek. Diğerleri fısıltıyla ikna etmeye çalışacak. Koridorun sonuna kadar bu böyle devam edecek. Siz Zeynep’in içindeki seslersiniz. Nasıl mı ikna edeceksiniz? Her biriniz en başta rol aldığı ülkeyle ilgili hatırladıklarını söyleyebilir.” der ve öğrencilere yardımcı olabilmek için örnekler verir. (Örneğin, “Benim ülkemde şu yemekler var, şu oyunları oynayabilirsin, şu giysiler sana çok yakışır.” şeklinde ifadeler kullanabilirsiniz.)

Öğrenciler hazır hale geldikten sonra Zeynep rolünü üstlenen öğrenci bilinç koridorundan geçmeye başlar. Koridorun sonunda vereceği kararda canlandırma etkinliğindeki performansları dikkate alır ve seçtiği ülkeyi açıklar. Bu şekilde etkinlik sonlandırılmış olur.

62

 

D. KAPANIŞ BÖLÜMÜ

 

Lider süreç sonunda öğrencilere kısa bir açıklama yapar. ( Birazdan sizlere süreç hakkında çeşitli sorular yönelteceğim. Sorulardan önce en başta bahsettiğim dersimizin kazanımına yönelik dünya çocuklarının beslenme, giyim ve oyun tarzlarıyla ilgili çeşitli resimler göstereceğim. Daha sonra süreç hakkında görüşlerinizi dinleyeceğim.)

63

 

 

 

DÜNYA ÇOCUKLARININ OKULLARDAKİ ÖĞLE YEMEKLERİ

64
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

PARİS, FRANSA

 

 

Turna balığı, taze fasulye ve mantar.

66
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

LAMBERSART, FRANSA

 

 

Pilav, somon, ekmek, kereviz, havuç, salata, portakal ve çörek.

68
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

BAMAKO, MALİ

 

 

Kızarmış çörek.

70
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

BUENOS AIRESİ, ARJANTİN

 

 

Patates, et ve çörek.

72
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

BUENOS AIRES, ARJANTİN

 

 

Tavuklu pilav.

74
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

BARCELONA, İSPANYA

 

 

Sebze çorbası, portakal veya muz, salata, ekmek, kızarmış et.

76
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

MADRİD, İSPANYA

 

 

Omlet, sebze çorbası, muz, yoğurt ve su.

78
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

LONDRA, İNGİLTERE

 

Soldaki Menü: Pilav, türlü, brokoli ve kremalı kek.

Sağdaki Menü: Makarna, ekmek, brokoli ve meyve tabağı.

80
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

HAVANA, KÜBA

 

 

Pirinç, tavuk kroket, taro kökü, sarı bezelye çorbası, kızarmış muz ve portakallı içecek.

82
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

QUITO, EKVADOR

 

 

Sandviç, meyve suyu ve bir adet elma.

84
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

SİNGAPUR

 

Çocukların sağlıklı beslenmelerini sağlamak için okul görevlileri tarafından hazırlanan salatalar. Öğünler arasında çocuklara ev ekmeği, meyve gibi atıştırmalıklar da veriliyor.

86
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

JAKARDA, ENDONEZYA

 

 

Pilav, köfte çorbası, soya peyniri ve sebze.

88
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

CAKARTA, ENDONEZYA

 

 

Ayrıca çocuklar sokaklarda satılan kreplerden de alabiliyorlar. Bu kreplerin fiyatı Türk Lirası olarak 1.44 kuruşa tekabül ediyor.

90
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

NABLUS, BATI ŞERİA

 

 

Öğrencilerin evlerinden getirdikleri ekmeklerin arasında zeytinyağı ve bazı baharatların karışımından hazırlanmış bir sos var.

92
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

JAMMU, HİNDİSTAN

 

 

Öğle yemeği için sıraya girmiş olan çocukların menüsünde bir pilav çeşidi var.

94
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

JAMMU, HİNDİSTAN

 

 

Bu evden getirilen beslenme çantasında lavaş, şalgam yemeği ve mango bulunuyor.

96
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

RAWALPINDI, PAKİSTAN

 

 

Bu okulda çocuklar evlerinde bir önceki akşam ne pişirilmişse öğlen yemeği için onu getirmişler.

98
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

SEATTLE, ABD

 

 

Kızarmış peynirli sandviç, tahıl ekmeği, mısır salatası, havuç, konserve armut ve süt.

100
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

SEATTLE, ABD

 

 

Aynı okulda başka bir menü: Düşük sodyumlu tavuk, kocaman bir salata, tam tahıllı ekmek ve süt.

102
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

DÜNYA ÇOCUKLARININ GİYSİLERİ

104
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

MACARİSTAN

106
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

MOĞOLİSTAN

108
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

POLONYA

110
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

İTALYA

112
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

TAYVAN

114
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

SLOVENYA

116
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

KORE

118
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

 

KENYA

120
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

PERU

122
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

BREZİLYA

124
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

KOLOMBİYA

126
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

ERMENİSTAN

128
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

ŞİLİ

130
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

MALEZYA

132
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

DÜNYA ÇOCUKLARININ FAVORİ OYUNLARI

134
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

JAPONYA

 

Büyük Fener Oyunu

 

Bu şaşırtmacalı oyunda oyuncular, daire oluşturacak şekilde yere otururlar. Oyun, bir oyuncunun ellerini birbirine yaklaştırarak “büyük fener” demesiyle başlar. Sonra yanındaki oyuncu ellerini açarak “küçük fener” der ve oyun bu şekilde devam eder. Yani, sırasıyla büyük ve küçük fener derken, el işaretleri söylenenin aksi olmalıdır. Tabii ki bu oyunu daha eğlenceli kılan da süratli oynanması olacaktır. Oyunda şaşırarak sırayı bozan oyuncu, oyundan çıkarılır.

136
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

BREZİLYA

 

Horozların Dövüşü

 

Orjinal ismi, horozların dövüşü anlamına gelen “Luta de Galo” olan oyun dış mekânda oynanır. Kalabalık bir grup halinde oynandığında daha eğlenceli olabilen bu oyunda oyuncular, ikişerli olarak eşleşirler ve kemerlerine bir mendil iliştirirler. Oyuncular sağ kollarını göğüs hizasında sabit tutup, sağ ayakları üzerinde zıplarlar. Amaç serbest kalan sol elle rakibin mendilini kapmaktır. Sağ kolunu açan ya da sol ayağını yere değdiren oyuncu, oyundan çıkar ve rakibinin mendilini kapan da oyunu kazanır.

138
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

İNGİLTERE

 

 

Zıplamak Serbest

 

Orjinal adı “Ladder Jump” olan oyunda, üç veya dörderli gruplara ayrılan oyuncuların her biri bir numara alır. Her takımın bir numaralı oyuncusu başlama çizgisine gelerek, iki ayağını birbirine bitiştirir ve sıçrayabildiği en uzak mesafeye sıçrar. Sonra iki numaralı oyuncular, bir numaralı oyuncularının bıraktığı ayak izlerini başlangıç noktası alarak aynı şekilde ileriye sıçrar. Gruplardaki tüm oyuncular birer kere sıçradıktan sonra, en uzak mesafeyi katetmiş olan grup oyunu kazanır.

140
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

KÜBA

 

Ortayı Bul

 

Orjinal ismi “Chocolonga” olan bu oyun, 10 veya daha fazla oyuncuyla oynanır. Duvara yapıştırılmış olan kâğıda bir daire çizilir ve bir kişi ebe seçilir. Ebe daireden bir kol boyu uzakta durur ve gözleri bağlanır. Amaç, ebe seçilen oyuncunun dairenin ortasına veya dairenin ortasına en yakın yere dokunmasıdır. Ebe oyuna başlamadan evvel olduğu yerde üç defa döndürülür. Bu sırada diğer oyuncular dairenin önüne geçerler ve ebenin dikkatini dağıtmak amacıyla, parmaklarını ona zarar vermeyecek şekilde çekerler.

142
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

ENDONEZYA

 

Lastik Atlama

 

Orjinal adı “Lompat Tali” olan oyun, daha ziyade kızların oynadığı bir oyundur. İp atlamayı andırmakla beraber, atlamak için kullanılan ip değildir. İp yerine kullanılan, uzun bir daire oluşturacak biçimde birbirinin içerisine geçirilmiş lâstik bantlardır. Kızlar iki ucundan tutulan lâstik ipten sırayla atlarlar. Oyunun başlarında lâstiğin seviyesi ayak bilekleri civarındadır. Oyuncu atlamada başarılı oldukça yükseklik artırılır. Tecrübeli oyuncular, boyun hizasındaki iplerin üzerinden dahi atlayabilmektedir.

144
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

Değerlendirme Etkinliği

 

Lider önceden hazırladığı slaytı öğrencilere sunduktan sonra “Neler Öğrendik?” etkinliğine geçer. Bu sayede süreç hakkında öğrencilerle kısa bir değerlendirme yapmış olur.

146
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

Neler Öğrendik?

1- Doğaçlamada en çok etkilendiğiniz ülke hangisidir? Neden?

 

2- Doğaçlamadaki ülkelerle sizin ülkenizin beslenme, giyim ve oyun yönünden benzerlikleri nelerdir?

 

3- Doğaçlamadaki ülkelerle sizin ülkenizin beslenme, giyim ve oyun yönünden farklılıkları nelerdir?

 

4- Yaşadığımız drama süreciyle ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdir?

148

 

 

 

 

Lider öğrencilerden aldığı dönütlerden sonra önceden hazırladığı değerlendirme kağıdını tüm sınıfa dağıtır. Öğrencilere kağıttaki etkinlikleri yapmaları için yeterli süreyi verdikten sonra kağıtları daha sonra değerlendirmek üzere öğrencilerden toplar.

149
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com

 

 

 

 

 

Lider dersin sonunda tüm öğrencilere derse olan ilgileri ve katkıları için teşekkür ederek dersi sonlandırır.

152
KÜLTÜREL KİMLİK by Zülal HOCAOĞLU - Illustrated by Zülal Hocaoğlu Seher Dalkıran Gül Ülge Ezgi İdemen Esranur Turfan - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content