LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

LİMON KIZ MASALI

by

Artwork: ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ

  • Joined Mar 2021
  • Published Books 2

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler
berber, develer tellal, eşekler hamal iken bir padişahın genç bir oğlu varmış. Bu
padişahın oğlu iki çeşme yaptırmış. Birisinden bal, öbüründen de yağlanmış. Bir
gün yaşlı bir kadın tabağıyla yağ almış. Tam eve gideceği ileri padişahın oğlu
farkında olmadan tabağa dokunmuş, tabak düşmüş ve kırılmış. Yaşlı kadın bunun
üzerine “İnşallah limon kızı bulamazsın.” demiş.

2
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Padişahın oğlu bu limon kızı merak etmiş. Bir gün babasından izin alarak
aramaya çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Yolda yaşlı bir adama
rastlamış. Sormuş:
“Limon kızı nasıl bulabilirim?”
Yaşlı adam cevap vermiş:
“Gide gide güllere rastlayacaksın. Gülleri önce sula, sonra ise kokla. Yola
devam et, karşına köpek çıkar. Köpeğin önündeki samanı ata ver, önündeki
eti de köpeğe ver. Yine yola devam et. Yoluna iki kapı çıkar. Kapının bir tanesi açık,
öbürü kapalıdır. Açık olanı kapat, kapalı olanı aç.

4
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Padişahın oğlu yaşlı adamın öğütleri teker dinlemiş ve tekrar yola koyulmuş. Gide gide bir gül örneğine rastlamış. Gülleri önce sulamış sonra da koklamış. Sonra karşısına ile köpek çıkmış. Köpeğin önündeki samanı ata, önündeki eti de köpeğe vermiş. Bu sefer karşısına iki kapı çıkmış. Açık olanı kapamış, kapalı olanı da açmış. Önünde bir de bakmış ki koskoca bir saray. Sarayın önündeki bahçede bir limon ağacı var. Bu ağaçta da üç limon var. Oğlan hemen koşarak bu limonları koparıp kaçmayaış. Orada bulunan bir dev, oğlanın bu limonları kopardığını görmüş ve peşine düşmüş. Oğlanı yakalayamayacağını anlayınca açık kapıya “Ne olur sen şu adamı yakala.” demiş.Kapı da “Ben yıllardır açık durdum, sen hiç ilgilenmedin. Bu adam ise beni kapadı. Diye karsilik vermiş. Dev, sen şu adamı yakala. Olur açık Kapidan yüz bulamayınca kapıya’Kapı ne ‘ demiş. Kapalı kapı da” Sen Yıllardır beni Kapalı tuttun. Yüzüme safra bakmadın, bu adam imkb beni açtı. demiş.

6
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Dev kapalı kapıdan da yüz bulamayınca köpek ile ata gitmiş. “Ne olur şu adamı bana yakalayın.” demiş. Köpek “Benim önümdeki samanı ata, atın önündeki eti de bana vermedin. O ise bunu yaptı. Diye cevap vermiş. Köpekten de böyle cevap alınca dev, güllere gitmiş. “Güller, güller ne olur şu adamı bana yakalayın.” demiş. Güller “Sen bizi yıllardır sulamadın, hep yağmur suyu ile büyüdük. Sen bizi hiç koklamadın, o ise bizi suladı ve kokladı. deyip devi dikenleriyle korkutarak kovalamışlar.

8
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Bu esnada padişahın oğlu limonun birini kesmiş ve etkileyici çok güzel bir kız çıkmış. Bu kız; “Su, su” diye bağırmış ama oğlan su bulamamış. Limon solmuş gitmiş. Oğlan ikincisini de kesmiş. İkinci limonun için daha güzel bir kız çıkmış. O da; “Su, su” demiş ancak değil su bulamadığı için o da solmuş gitmiş. Bu kez üçüncüsünü bir havuzun yanında kesmiş ve hemen suyun içine atmış.

10
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Bu kız diğerlerinden daha da güzelmiş, havuzda hem su içmiş hem de büyümüş. Padişahın oğlu bu kızı yüksek bir ağacın tepesine çıkarmış. “Sen burada bekle, ben askerlerimi alıp geleyim.” demiş. Kız ağacın başında dururken havuzun yanına birçok siyah kadın gelmiş. Siyah kız biri “Güzel kız, oraya nasıl çıktın?” diye sormuş. Limon kız “Merdivenle” demiş.

12
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Siyah kız ağacın başına çıkmış. Limon kız ona padişahın oğluyla evleneceğini söylemiş. Siyah kız limon kızın saçlarını taramak istemiş. Limon kız “Sakın saçlarımın arkasına tarağı değdirme, sonra kuş olup uçup giderim.” demiş.

14
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Siyah kız saçının arkasına tarağı vurunca kız kuş olup uçmuş. Padişahın oğlu gelince kıza neden böyle siyahlaştığını sormuş. O da güneşte kaldığından böyle karardığını söylemiş. Padişahın oğlu kızı memleketine götürmüş ve siyah kızla evlenmiş.

16
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com

Düğünden hemen sonra bir kuş gelmiş. Siyah kız kuşu tanımış ve onu avcılara yakalatmış. Kuşun kanadından kopan bir tüy yere düşünce orada Limon Kız tekrar ortaya çıkmış. Padişahın oğlu hemen kızı tanımış. Siyah kızın yalanı ortaya çıkınca padişahın oğlu onu kovmuş. Limon kızla kırk gün, kırk gece düğün evlenmişler, mutlu bir hayat sürmüşler. Gökten üç elma düşmüş, kimin muradı varsa onun başına…

18
LİMON KIZ MASALI by hilal cafer - Illustrated by ANADOLU MASALLARI CANLANIYOR eTWINING PROJESİ - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content