? מאין אתם by viki f. - Ourboox.com
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

? מאין אתם

Member Since
Dec 2016
Published Books
24

זאת מפה. מפת ארץ ישראל.

כאן חיפה. כאן הבית החדש שלנו.

1

המורה: נעמי, מאין את?

נעמי: אני מאמריקה.

מקס: גם אני מארצות הברית.

סעדיה: איפה זה ארצות הברית?

מקס: ארצות הברית זה באמריקה צפונית.

נעמי: סעדיה, מאין אתה?

סעדיה: אני והדסה מבריטניה.

הדסה: לב, מאין אתה?

לב: אני מרוסיה.

2

זאת מפה. מפת העולם.

יש כאן הרבה יבשות ומדינות .

3

נעמי ומקס מארצות הברית.

 

4

סעדיה והדסה מבריטניה.

5

לב מסיביר.                             

סיביר זה ברוסיה.

 

 

 

 

 

 

6

יש כאן ילדים משלוש יבשות:

אירופה,

אסיה

ואמריקה צפונית.

 

 

 

 

7

יש כאן ילדים עולים משלוש יבשות.

8
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply