MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ

by

Artwork: SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY

 • Joined May 2022
 • Published Books 1

 

 

 

 

 

 

Bu kitap eTwinning Minik Eller Kodluyor projesi veli-öğretmen-öğrenci ön test-son test ve analizlerini içermektedir.

2
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com

Veli ön test analizi

Anketimize 157 Veli katılmıştır. Velilerin %47.7 kodlama kelimesini duymadıklarını %52.3 ü duyduklarını belirttiler.

Velilerin %25.8 i dijital kodlama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, %74.2 si ise bilgi sahibi olduklarını belirttiler.

Velilerin %94.2 si code org sitesini kullanmadıklarını, %6.8 i daha önce kullandıklarını belirttiler.

Velilerin %83.2 si çocuklarının sıralı yönergeleri kolay uygulayabildiklerini,  %16.8 i ise uygulayamadıklarını belirtti.

Velilerin %60.6 sı çocuklarının bilgisayar tablet ve akıllı telefonları verimli kullandıklarını, %39.4 ü ise verimli kullanamadıklarını belirttiler.

Velilerin %84.5 i , çocuklarının teknoloji ile geçirdikleri zaman içerisinde onların dijital güvenliklerini sağlayabildiklerini, %15.5 i ise sağlayamadıklarını belirttiler.

Velilerin %81.9 u daha önce öğretmen liderliğinde bir etwinning projesine katılmadıklarını, %18.1 i katıldıklarını belirttiler.

Velilerin birçoğu okul öncesinde kodlama eğitimi almalarının çocuklarının gelişimine birçok katkısı olacağını düşündüklerini yorumlar halinde belirttiler.Bir kısmı ise konu hakkında henüz fikir sahibi olmadıklarını belirttiler.

7
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
 • VELİ SON TEST ANALİZİ

   

  Anketimize113 Veli katılmıştır. Velilerin %15.9 kodlama kelimesini duymadıklarını %84.1  sı duyduklarını belirttiler.

  Velilerin %20.4 u dijital kodlama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, %79,6 i ise bilgi sahibi olduklarını belirttiler.

  Velilerin %28.8 i code org sitesini kullanmadıklarını, %71.2 i daha önce kullandıklarını belirttiler.

  Velilerin %93.8 ı çocuklarının sıralı yönergeleri kolay uygulayabildiklerini,  %6.2 si ise uygulayamadıklarını belirtti.

  Velilerin %71.7 i çocuklarının bilgisayar tablet ve akıllı telefonları verimli kullandıklarını, %28.3 si ise verimli kullanamadıklarını belirttiler.

  Velilerin %88,5 i çocuklarının teknoloji ile geçirdikleri zaman içerisinde onların dijital güvenliklerini sağlayabildiklerini, %11.5 i ise sağlayamadıklarını belirttiler.

  Velilerin %47.3 ü daha önce öğretmen liderliğinde bir etwinning projesine katılmadıklarını, %52.7 si katıldıklarını belirttiler.

  Velilerin birçoğu okul öncesinde kodlama eğitimi almalarının çocuklarının gelişimine birçok katkısı olduğunu belirtti. ‘’Düşünme becerisi ve problem çözümü gelişti. Yon kavramını öğrendiler.Çocuğumun ilgi alanı değişti telefonda normal oyunlar yerine kodlama üzerine olan oyunlara ilgisi arttı. Soyut düşünebilme becerisinin gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Oyun oynar gibi kodlama öğrenmeye başladı. Evde de destek kitapla etkinliklere devam ediyoruz. Eğlenerek yapıyor. ’’ gibi yorumlar yaparak çocukları üzerindeki olumlu gelişme ve değişimleri ifade ettiler.

  Ön test sonuçlarına göre kıyasladığımızda öğrenci sayılarını da göz önünde bulundurarak tüm maddelerdeki yüzdelik dilimlerde olumlu artış olduğunu söyleyebiliriz. Velilerin daha bilinçli cevaplar verdiğini sonuçlardan görebiliyoruz.

14
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com

 

ÖĞRENCİ ÖN TEST ANALİZİ

 

Çocukların %52.3 ü kodlama kelimesini duymadıklarını belirttiler.

%77.3 ü okula başlamadan önce kodlama çalışmaları yapmadıklarını,

%85.9 u daha önce bir etwinning projesine katılmadıklarını

%97.7 si bu projede olmaktan mutlu olacaklarını belirttiler.

Birçoğu ilk defa bir yere gitseler kendi kendilerine dönemeyeceklerini eğer yakınsa dönebileceklerini, yönlerini bilmediklerini, etraflarına dikkatli bakarak hatırlasalar da korktukları için yolu bulamayacaklarını belirttiler.

17
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com

 

Öğrenci Son Test Analizi

Çocukların %25 i kodlama kelimesini duymadıklarını %75 i duyduklarını belirttiler.

%70.6 sı okula başlamadan önce kodlama çalışmaları yapmadıklarını,

%69.8 i daha önce bir etwinning projesine katılmadıklarını

%98.1 si bu projede olmaktan mutlu olacaklarını belirttiler.

ön testte yön kavramlarını henüz bilmeyen birçok öğrencimizin sağ,sol,ön,arka,ileri,geri gibi yönleri öğrendiklerini görüyoruz.

Ön testte ilk defa bir yere gitseler kendi kendilerine dönemeyeceklerini  belirten birçok öğrencimizin yorumlarında özgüvenlerinin arttığını, kendilerine ve bilgilerine güvendiklerini, dönebileceklerine ve yolu bulabileceklerine inandıklarını görüyoruz.

yüzdelik dilimlere de baktığımızda projede amacımıza ulaştığımızı öğrencilerde farkındalık oluşturduğumuzu görmekteyiz.

23
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com

ÖĞRETMEN ÖN TEST ANALİZİ

10 öğretmen ankete katılmıştır. Kodlama projesine neden katıldınız sorusuna: kodlamayı sevdiğim için öğrencilerime daha yararlı olup kodlama ile tanıştırmak içinKodlama becerisini erken yaşlarda kazandırmak içinBilişimsel düşünmeyi algoritmik düşünmeyi problem çözmeyi eleştirel düşünmeyi sorgulamayı ve çok yönlü düşünmeyi amaçlamak için. Yer yön ve planlama becerileri geliştirmek, eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak gibi cevaplar verilmiştir.

Tüm öğretmenler projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorlar.

%50-50 verilen cevaplardan anladığımız gibi, daha önce kodlama projesine 5 öğretmenimiz katılmış 5 öğretmenimiz katılmamış.

Daha önce etwinning projesi uyguladiysanız çalışma arkadaşlarımızdan öğrendiğiniz en önemli bilgi nedir? Sorusuna verilen cevaplar:Bazı öğretmenlerimiz daha önce uygulamadıklarını belirttiler.uygulayan öğretmenlerimiz işbirliği paylaşma yardımlaşma web2 araçları afiş logo tasarım video düzenleme de bilgi sahibi olduklarını belirttiler. öğrenci merkezli etkinliklerin ve proje ortakları arasındaki işbirliğinin proje çalışmalarında önemli olmasının üzerinde durdular.

Proje etkinliklerini uygularken; çocukların eğlenmeleri, aktif olmaları, saygı, işbirliği, görevlerin zamanında yapılması, yaş grubunun küçük olması sebebiyle görsel materyallerin fazla kullanılması, kazanımların çok olması, çalışmaların müfredata uyumlu olması, çocukların ve velilerin aktif katılmaları, ilgi çekici olması, çocukların öğrenerek ve eğlenerek ilerlemesine önem verdiklerinden bahsettiler.

26
MİNİK ELLER KODLUYOR ÖN TEST-SON TEST VE ANALİZLERİ by serpil feyzioğlu özay - Illustrated by SERPİL FEYZİOĞLU ÖZAY - Ourboox.com

Öğretmen Son Test ANALİZİ

9 öğretmen ankete katılmıştır. Kodlama projesine neden katıldınız sorusuna:

Kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizi çok yönlü geliştirdiğimizi düşünüyorum.21.yy becerileri edinmelerinde kodlama etkinliklerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum.Kodlamayı kendim de çok sevdiğim için öğrencilerimi.de bu güzel proje dahil etmek istedimOgrencilerime daha yararlı olmak.Sistemli olarak her hafta kodlama çalışmaları yaptırmak için gibi cevaplar verilmiştir.

Tüm öğretmenler projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkisi olduğunu düşünüyorlar.

%55.6  daha önce kodlama projesine katılmış, %44.4 öğretmenimiz ise katılmamış.

Daha önce etwinning projesi uyguladiysanız çalışma arkadaşlarımızdan öğrendiğiniz en önemli bilgi nedir? Sorusuna verilen cevaplar:

Farklı Web 2.0 araçlarını öğrendim,İşbirligi,Ortaklari arasi iletişim,proje Planlamasi,Öğrenci merkezli etkinliklerin planlanması,Görev Dağılımı.Öğrendiğim en önemli bilgi kodlamanın kendisiydi. İşbirliği,ortak hareket etme,paylaşmak,destek olmak.

Proje etkinliklerini uygularken;

Öğrencilerin yaşına, gelişim düzeylerine uygun olup olmadığına bakıyorum ve uygulanırlığına,Öğrenci merkezli olmasına.Çocukların severek,isteyerek katılım sağlamasına önem veriyorum.Genel olarak mutlu oldukları, yenilikleri tanıdıkları için heyecanlandıkları ortamlar oluşturmaya dikkat ediyorum. Zamanında etkinlikleri yapıp yüklemek.Öğrencilerime sağladığı katkıya ve müfredatimizla uyumlu olmasına önem veriyorum. Öğrenciye katkısına,uygulamalarin ileriki zamanlardaki kolaylaştırıcılıgına,ögrencinin öğrenirken eğlenmesine, önem verdiklerinden bahsettiler.

Ön test ve son testi kıyasladığımızda projeye yeni başlayan ve ilk defa kodlama ile ilgili proje yapan öğretmenlerimizin ve öğrencilerinin projede mutlu olduklarını ve ilerleme kaydettiklerini, eğlenerek öğrendiklerini, müfredata entegre edilmiş etkinliklerle uygulamanında daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.

29
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content