שיעורי מולדת

by אילן

This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

שיעורי מולדת

ניסיון לבנות ספר דיגיטלי
Member Since
Jan 2015
Published Books
94

שיזף חן: במסגרת שיעורי מולדת למדנו על כיוונים, סוגי יישובים ומאפיינהם.

התלמידים נתבקשו ליצור עיר פרי דימיונם בהתאם לחומר הנלמד.

להלן התוצרים

מחנכת הכיתה חן סוטיל

1
This free e-book is brought to you by
Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply