SONGS AND PICTONARIES
משה דזי'ן – פרופיל : אמן ישראלי, עבודתו מורכבת משירה, אמנות דיגיטלית וציורים דיגיטליים. הציור שלו ועבודת האמנות נותנים תחושה כללית של אופטימיות ונשמה מיוסרת של אמן, חיים חדשים באמצעות מחשבות שמחים ורגישים. עבודותיו מבוססות על דיוקנים של נשים וילדים , תאור אירועים וחלקים מחוויות האישיות של האמן. לאחר מותה הטרגית של…
Jun 2014
Member Since
5
Published Books

Moshe Dazin songs and pictures

by Moshe Dazin

Artwork: Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום

ב״ה 01.07.2014 ברכות אימי ׳׳׳״״״״״״״״״״״ מה את אומרת אימא כשאת מיתפללת שאל הילד את אמא את לוחשת ואני לא מבין בני היקר מיתפללת אני לשלומכם שתגדל בארץ ללא מלחמות ושהשם ישמור עלכם על בתי ומשפחתי עברו המון שנים ואנחנו גדלנו ואלוהים לא שמע את ברכת אימי שני אחי הגדולים היו במלחמת יום הכפורים חיילים ואני בפנימייה צבאית ורק חשבתי שתפילת אימי בכל יום שישי לשלום לא עזרה
1

עד היום אנא אלוהים תן לנו שלום אהבה ובטחון שהילדים יחזרו הביתה בשלום אמן! כתב:משה דז׳ין תמונה:משה דז׳ין זכויות שמורות: משה דז׳ין(c)

2
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com

הספר מוקדש לאימי שולמית דז’ין

עליה השלום שתמיד הייתה בחיי ותמיד תישאר בחיי

4
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com

ב״ה

חלום הדרור והשלום

———————

אני חושב 

שלא

יהיה שלום

אולי זה 

בא לי

בחלום

חלום של יום

שלא יבוא

כי אויב 

עדיין פה

אותו אויב 

אכזר שפל

שרק רוצה

להתנפל

 

6

 על ילדים 

ואזרחים

שרק רוצים 

חיים טובים

חיים שקטים

חיים של  

שלום ואהבה

לא עוד מלחמה

או אכזבה

 לבי

שואל ומשתהה

כמה דורות 

של מלחמה

 בלי אהבה

גדלתי פה

רק מלחמות

זוכר אני

 

7

מילדותי

 עמי חזק

 בלי מלחמות

עצור נא אלוהים את השממה שלא

תהיה עוד מלחמה!

כתב:משה דז׳ין

צילם משה: דז׳ין

זכויות שמורות: משה דז׳ין(c)

8
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com

כך אני רואה את העולם בעייני . הסוריאליזם.

10
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com

מגן דוד שאני מחובר עליו בשורשי.

ובני גיא בקרואטיה ב2009 . נוף מהמם.

 

15
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com

שיר שכתבתי ליום ירושלים

הלחין גדי רוט וביצע ידידי היקר

גם כן גדי רוט . ניתן להאזין להקשיב

בקישור המודגש למטה.

 

ב״ה
29.05.2014
http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5D3yvy0IHGk

רק אותך חיפשתי.
============
על ההר טיפסתי.
מי כמוך יודעת ,
שאותך
אני אוהב.
בתוכי ,
בנשמתי , בעורקי ,

17


בלבבי את זורמת. בדמי,
כמוך אין בעולם.
חומות סביבך שומרות
עלייך את אחת , ויחידה
ירושלים .
עיר דוד,
דוד המגן עלייך.
את
של עם ישראל ,
לעולמי עולמים!
כתב משה דז׳ין

 

18
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com
Moshe Dazin songs and pictures by Moshe Dazin - Illustrated by Moshe Dazin .זו היא יונת השלום . שלא מצליחה להמריא עד היום - Ourboox.com

(c) תשע”ד , כל הזכויות שמורות למשה דז’ין

51

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply