Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com
"You teach best what you most need to learn." ~ Richard Bach ... and so do I ~ Teacher Rose
Jan 2018
Member Since
16
Published Books

Favourite Quotes

by Rositsa Mineva

Artwork: Teacher Rose

Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Когато видим необходимостта от дълбока промяна, обикновено я виждаме като нещо, което трябва да се случи в някой друг. В ролята ни на авторитет, като родител, учител или шеф, ние сме особено бързи да насочим другите да се променят. Такива директиви често не успяват и ние реагираме на съпротивата, като увеличаваме усилията си. Борбата на власт, която следва, рядко води до промяна или води до отлични постижения. Едно от най-важните прозрения за необходимостта от дълбока промяна в другите е свързано с това, къде всъщност започва дълбоката промяна.

2
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Винаги помни, че си по-смел, отколкото вярваш, по-силен, отколкото изглеждаш, по-умен, отколкото мислиш и двойно по-хубав, отколкото някога си си представял.

Вчера бях умен и исках да променя света. Днес аз съм мъдър, така че искам да променя себе си.

Rumi

4
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Силните растат в уединение, в което слабите умират.

Халил Джубран

6
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Религията е оскърбление за човешкото достойнство. И с нея, и без нея пак ще има добри хора, вършещи добри дела, както и лоши хора, вършещи лоши неща. Но за да вършат и добрите хора лоши неща, е нужна религия.

Стивън Уайнбърг

8
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Всички неща в тази необятна вселена съществуват в теб, с теб и за теб!

Халил Джубран

10
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Най-важният резултат от образованието е да се помогне на учениците да станат независими от формалното образование.

 

Пол Е. Грей

12
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Когато научите, преподавайте, когато получите, дайте.

Мая Ангелоу

14
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Въображението е по-важно от знанието. Знанието е ограничено. Въображението побира света.

Алберт Айнщайн

16
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Завистта е почит, която посредствеността оказва на гения.

~ Fulton J. Sheen

18
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Ако искаш да пътуваш надалеч и бързо, пътувай с малко багаж. Остави всичката завист, ревност, егоизъм и страхове. – Чезаре Павезе

20
Artwork from the book - Favourite Quotes by Rositsa Mineva - Illustrated by Teacher Rose - Ourboox.com

Едно е да си чел за дракони, а друго нещо е да ги срещнеш

~ Ursula K. Le Guin, A Wizard of Earthsea

22

If you wish to travel far and fast, travel light. Take off all your envies, jealousies, unforgiveness, selfishness and fears. - Cesare Pavese

Ако искаш да пътуваш надалеч и бързо, пътувай с малко багаж.

Остави всичката завист, ревност, егоизъм и страхове.

– Чезаре Павезе

23

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free book



Ourboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS (0)

Leave a Reply