SAVE THE NATURE / БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ by Nika  - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

SAVE THE NATURE / БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ

  • Joined Mar 2023
  • Published Books 1

БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ

   Експоненціальний приріст населення призвів до ненаситного попиту на природні ресурси, що призвело до руйнування природних середовищ існування, забруднення та багатьох інших руйнівних наслідків. Щоб зупинити це руйнування і врятувати планету Земля, потрібні швидкі дії, і кожна людина повинна взяти участь. У цій статті висвітлюються деякі прості способи, якими звичайні люди можуть врятувати навколишнє середовище. Читайте далі.

2

SAVE THE NATURE

   The exponential population growth has led to an insatiable demand for natural resources leading to destruction of natural habitats, pollution and many other devastating effects. To stop this destruction and save planet earth, there’s need for quick action and every individual needs to take part. This article highlights some simple ways ordinary people can save the environment. Read on.

3

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ЗРОСТАЄ

   Щодня на нашій планеті народжується 200 000 людей. Це багато малюків! У майбутьньому людей буде набагато більше і їм знадобиться більше їжі, будинків та енергії. Більшість дітей народжуються в бідних країнах. Багато з них не харчуються і не ходять до школи. У деяких країнах Європи не так багато дітей, а родини стають меншими.

4

THE WORLD POPULATION IS GROWING

   Every day 200 000 people are born on our planet. That’s a lot of babies! In the future there will be many more people and they will need more food, water, houses and energy. Most children are born in poor countries. Many of them don’t nave enough food and don’t go to school. In some countries in Europe there are not many children and families are becomming smaller.

5
SAVE THE NATURE / БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ by Nika  - Ourboox.com
SAVE THE NATURE / БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ by Nika  - Ourboox.com

ЩОСЬ ВІДБУВАЄТЬСЯ З НАШИМ КЛІМАТОМ

   Теплішає. Весна і літо у нас дуже спекотні, а взимку не так багато снігу. Арктичний лід тане. Клімат землі неодноразово змінювався. Були льодовикові періоди та тепліші періоди, але зараз ці зміни відбуваються швидко.

8

SOMETHING IS HAPPENING TO OUR CLIMATE

   It is getting warmer. Our springs and sommers are vary hot and there isn’t so much many snow sn winter. The Arctic ice is melting. Earth’s climate has changed many times. There have been ice ages and warmer periods but now these changes are  happening fast.

9

НІХТО НЕ МОЖЕ ЖИТИ БЕЗ ВОДИ

   Вода потрібна всім для пиття, приготування їжі та прання. Однак, кожному п’ятому жителю світу  важко отримати чисту воду. Я сподіваюся, що ви той, хто вимикає воду у ванній кімнаті та на кухні, а не залишає її текти даремно. Треба бути обережним з водою. Ми повинні її берегти. Песимісти кажуть, що в майбутньому нам не вистачить води. Ми будемо спраглими!

10

NOBODY CAN LIVE WITHOUT WATER

   Everybody needs water for drinking, cooking and washing. However, for one in five people in the world it is difficult to get clean water. I hope you are somebody who turns off the water in the bathroom and in the kitchen, and doesn’t leave it running for nothing. We must be careful with water. We have to save it. Pessimit say that we won’t have enough water in the future. We will be thirsty!

11
SAVE THE NATURE / БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ by Nika  - Ourboox.com
SAVE THE NATURE / БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ by Nika  - Ourboox.com

НАШІ АВТОМОБІЛІ ТА НАШІ ЗАВОДИ ЗАБРУДНЮЮТЬ ПОВІТРЯ

   Багато річок та озер також забруднені. А на землі сміття всюди. Неприємно це бачити і небезпечно для диких тварин. Чи подобається нам такий світ? Ми йдемо купувати пластикові пакети та приносимо додому. Ми постійно хочемо щось нового. Купуємо новий телефон і викидаємо старий. Коли щось кидаєш геть, воно не просто так зникає.

14

OUR CARS AND OUR FACTORIES POIIUTE THE AIR.

   Many rivers and lakes are also polluted. And on land there is rubbish everywhere. It is ugly to see this, and it is dangerous for wild animals. Do we want a world like that? We go shopping and bring home plastic bags. We want new things all the time. We buy a new mobile phone and throw away the old one. When you throw something away, it doesn’t just disappear.

15

БАГАТО РОСЛИН І ТВАРИН ЗНАХОДЯТЬСЯ В НЕБЕЗПЕЦІ

   Ми знищуємо місця, де вони живуть. Найкращий спосіб врятувати їх – захистити ці місця. Тварини та рослини лісу і джунглів у небезпеці тому, що ми вирубуємо дерева. Тваринам у морі важко тому, що море забруднюється і надто багато рибалки. Полярні ведмеді можуть полювати лише на льоду, але з кожним роком льоду зникає все більше і більше.

16

MANY PLANTS AND ANIMALS ARE IN DANGER

    We are destroying the places where they live. The best way  to save them is to protect these places. Forest and jungle animals and plants are in danger because we are cutting down trees. It is difficult for animals in the sea because the sea is becoming polluted and there is too much fishing. Polar bears can only hunt on ice, but every year more and more ice disappears.

17

Рослини і тварини здатні змінюватись. Це називається еволюція. Але еволюція дуже повільна і ми еволюція для навколишнього середовища. Деякі види можуть слідкувати за змнами. Наприклад лисиці зараз часто приходять у місто шукати сміття. але багато видів зникнуть.

18

Plants and animals are able to change. It is called evolution. But the evolution is very slow and we are changing our world quickly. Some species will be able to follow the changes. For example, foxes now often come to town to look for rubbish. But many species will disappear.

19
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content