Nature ; I’m researchin I’m making it beautiful (ortak ürün akrostij şiir) by Sümeyye Atmaca - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Nature ; I’m researchin I’m making it beautiful (ortak ürün akrostij şiir)

  • Joined May 2021
  • Published Books 3
Nature ; I’m researchin I’m making it beautiful (ortak ürün akrostij şiir) by Sümeyye Atmaca - Ourboox.com

 

DOĞA ARAŞTIRIYORUM GÜZELLEŞTİRİYORUM

D oğayı seviyorum
O nu koruyorum
G üzelliklerini keşfediyorum
A araştırıp öğreniyorum, arkadaşlarıma anlatıyorum
A dım adım etkinliklerle doğayı tanıyorum
R üzgar,yağmur ve güneş doğada ne varsa seviyorum
A rkadaşlarımla birlikte doğayı koruyorum
Ş ayet zarar veren olursa onu hemen uyarıyorum
T epkinizi gösterin zarar verenlere
I şıl ışıl
R enklerin her tonunu barındıran doğayı koruyorum
I lık ılık esen rüzgarıyla
Y ağmuruyla güneşiyle doğayı seviyorum ve koruyorum
O rmanların yeşili
R engarenk açan çiçekler
2
U çuş uçuş böcekler
M asmavi deniz ve gökyüzü
G üzelleştiriyorum doğayı
Ü zmem ben canlıları
Z arar vermem asla
E n güzel şekilde bakarım ona
L ütfen siz de incitmeyin
L aleler açtı baharda
E trafımıza güzellik saçtı
Ş imdi birliktelik zamanı
T oplum olarak duyarlılık zamanı
İ ncitmeyelim doğadaki canlıları
R üzgar eser savurur yaprakları
İ nci gibi dizilir ormanın ağaçları
Y apraklar savrulur dört bir yana
O rman olur doğaya adeta bir ana
R esmedilir bu güzel doğa
U mutluyum yarınlarımızdan
M utluyum bu projede yer aldığımdan
3

<s

D oğayı seviyorum
4

O nu koruyorum
5

G üzelliklerini keşfediyorum
6

A araştırıp öğreniyorum, arkadaşlarıma anlatıyorum
7

A dım adım etkinliklerle doğayı tanıyorum
8

R üzgar,yağmur ve güneş doğada ne varsa seviyorum
A rkadaşlarımla birlikte doğayı koruyorum
Ş ayet zarar veren olursa onu hemen uyarıyorum
9

T epkinizi gösterin zarar verenlere
10

I şıl ışıl

11

R enklerin her tonunu barındıran doğayı koruyorum
12

I lık ılık esen rüzgarıyla
13

Y ağmuruyla güneşiyle doğayı seviyorum ve koruyorum
14

O rmanların yeşili
15

R engarenk açan çiçekler
16

U çuş uçuş böcekler
17

M asmavi deniz ve gökyüzü
18

G üzelleştiriyorum doğayı
Ü zmem ben canlıları
Z arar vermem asla

 

19

E n güzel şekilde bakarım ona
20

L ütfen siz de incitmeyin
21

L aleler açtı baharda
E trafımıza güzellik saçtı
22

Ş imdi birliktelik zamanı
23

T oplum olarak duyarlılık zamanı
24

İ ncitmeyelim doğadaki canlıları
25

R üzgar eser savurur yaprakları
26

İ nci gibi dizilir ormanın ağaçları
27

Y apraklar savrulur dört bir yana
28

O rman olur doğaya adeta bir ana
29

R esmedilir bu güzel doğa
30

U mutluyum yarınlarımızdan
31

M utluyum bu projede yer aldığımdan
32
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now