Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Паисий Хилендарски

by

Artwork: Любомира Ангелова

  • Joined Feb 2022
  • Published Books 1
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com

Паисий
Хилендарски

 

 Паисий Хилендарски, често наричан
още Отец Паисий, e първият български
народен будител и духовник, автор на
„История славянобългарска“.
 Изразените в труда му идеи за
национално възраждане и освобождение
на българския народ карат много учени
да го сочат за основоположник на
Българското възраждане.
 Канонизиран е за светец с писмен акт на
Светия синод на Българската
православна църква през 1962 година и
паметта му се отбелязва на 19 юни

2

Историята предполага:

 

 Че е роден е през 1722 година в Самоковската епархия.
Светското му име Пенко или Петър;
 През 1745 г. се замонашва в Хилендарския манастир,
където по-късно става йеромонах и проигумен;
 През 1758 г. пътува до Сремски, където се запознава с
исторически съчинения и средновековни източници за
българската история, които му служват за създаването
на първата ни история на български език;
 „История славянобългарска“ е завършена през 1762 г.
В Зографския манастир;
 Починал през 1773 г. на път за Света гора в селището Амбелино (днес – в Асеновград).

3
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com

„История Славянобългарска“

 

 „Историята“ на Паисий
Хилендарски е значително
повлияна от исторически
съчинения като „Деяния церковная и гражданская“ на Цезар Бароний и „Книга историография“ на
Мавро Орбини.
 Паисий се стреми да събуди
народностното съзнание на
българите, да им внуши, че имат
основания за високо национално
самочувствие.
 Известни са около 60 преписа на
книгата, първият препис е на Софроний Врачански (1765 г.

6

„…Защо се срамуваш да се
наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език?“

 

 В своята “История славянобългарска”
Хилендарският монах утвърждава ключовите
понятия на националната ни идентичност: народезик-отечество.
 Той “отваря” очите на “неразумните” за истината,
за стойностите на родното.
 Защитава идеята за превъзходството на
българското.
 Припомня величието на средновековната
българска държава и видните и владетели.
 Така историята на Паисий се превръща в
своебразна програма на Българското възраждане.
 Адресирана към настоящето, тя търси ценностни
опори в миналото, за да посочи новото бъдеще
на народа ни.

7
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com

Наследство

 

Името на Паисий носят български
училища и университет.
 Сред тях е и нашето училище – ОУ «Отец
Паисий» – Видин.
 „Св. Паисий Хилендарски“ е наречена и
награда, която се присъжда на български
творци и изпълнители на произведения,
свързани с българската история и
традиции.
 В Банско се намира мемориален музей,
посветен на Паисий Хилендарски.

10

Памет

 

 Паисий Хилендарски остава сред найпочитаните дейци на Българското
възраждане.
 Делото му и днес осветява духовността
на българския род.
 Напомня ни за нашето славно минало,
достойно за уважение.
 Възпитава ни да сме единни и да ценим
мъдростта и опита на преживяното в
историята ни.

11
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com
Паисий Хилендарски by buba - Illustrated by Любомира Ангелова - Ourboox.com

Български 2 книжни лева

 

Лице  Портретът на Паисий Хилендарски. Във фона са изобразени Зографският манастир в Атон, неговият печат и монашеската килия на Паисий.

Гръб  Отпечатано факсимиле от Зографска чернова на „История славянобългарска” с имена на български царе; изображения на пръстена печат на цар Калоян и на три печата с образи на български царе – Михаил Шишман, Светослав Тертер и Иван Асен II; изправеният коронован лъв на Христофор Жефарович; герб на България с три лъва, публикуван през 1483 г. в Грюнбергския хералдически сборник.

14
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content