Peace story

by ozkaan

Nov 2016
Member Since
20
Published Books

Peace story

by ozkaan

1986 yılında verilmeye başlanan ve dünya barışına katkıda bulunanlara verilen devlet ödülüdür.

Mustafa Kemal Atatürk `ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinden yola çıkan ödül; barış, dostluk, anlayış ve iyi niyetin gelişimine katkıda sağlayan tüzel kişilere verilmektedir.

Bugüne kadar ödülü kazananlar şöyledir:

1
2
3
 • 1995 –
 • 1996 –
 • 1997 –

  Bosna-Hersek

  Bosna-Hersek Devletinin yapısı 1992-1995 yılları arasında cereyan eden iç savaşı sona erdiren Dayton Barış Anlaşmasıyla (DBA) belirlenmiş olup ülke Bosna-Hersek Federasyonu (Federasyon da kendi içinde 10 Kantona ayrılmıştır) ve Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska-RS) olarak iki entiteye (devletçiğe) ve bir küçük özerk bölgeye (Brcko) bölünmüştür.

  Türk Barış Gücü Görev Kuvveti

4
 • 1998 –

  Prof. Dr. Bernard Lewis

  Bernard Lewis (doğumu 31 Mayıs 1916), Princeton Üniversitesi`nde profösördür. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştır. Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır.

  Üniversite Künyesi

  Öğretim Üyesi

5
6

7

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


 • Donating a dollar to the author

 • If you enjoyed the book, leave a like!

 • Write a few words of encouragement in the comments section below

 • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply