Peace story

by ozkaan

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 75,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

Peace story

Member Since
Nov 2016
Published Books
21

1986 yılında verilmeye başlanan ve dünya barışına katkıda bulunanlara verilen devlet ödülüdür.

Mustafa Kemal Atatürk `ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesinden yola çıkan ödül; barış, dostluk, anlayış ve iyi niyetin gelişimine katkıda sağlayan tüzel kişilere verilmektedir.

Bugüne kadar ödülü kazananlar şöyledir:

1
2
3
 • 1995 –
 • 1996 –
 • 1997 –

  Bosna-Hersek

  Bosna-Hersek Devletinin yapısı 1992-1995 yılları arasında cereyan eden iç savaşı sona erdiren Dayton Barış Anlaşmasıyla (DBA) belirlenmiş olup ülke Bosna-Hersek Federasyonu (Federasyon da kendi içinde 10 Kantona ayrılmıştır) ve Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska-RS) olarak iki entiteye (devletçiğe) ve bir küçük özerk bölgeye (Brcko) bölünmüştür.

  Türk Barış Gücü Görev Kuvveti

4
 • 1998 –

  Prof. Dr. Bernard Lewis

  Bernard Lewis (doğumu 31 Mayıs 1916), Princeton Üniversitesi`nde profösördür. İslam tarihi ve İslam-Batı ilişkisi hakkında uzmanlaşmıştır. Ortadoğu hakkında uzmanlaşmış batılı uzmanlar arasında en çok okunan yazarlardandır.

  Üniversite Künyesi

  Öğretim Üyesi

5
6

7

This free e-book is brought to you by

Ourboox.com

Ourboox is the world's simplest platform for creating and sharing amazing ebooks.

You too can become one of our 67,000 authors.

Join us now and start creating your own books right away.

Create your own free book

COMMENTS 0

Leave a Reply