PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

PROJE OYUNLARI

by

Artwork: MURAT ASLAN

  • Joined Jun 2019
  • Published Books 3

Eğitimde Oyunlaştırma

Öğretim süreçlerinde öğrencilerin motivasyonları ve sorumlulukları bakımından önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Oyunlaştırma ya da oyun içermeyen ortamlara oyun araçlarının kaynaştırılması bu gibi sorunların çözülmesine imkan sağlayacaktır.

Oyunlaştırma, motivasyonel yararlar, oluşan psikolojik çıktılar ve sonraki davranışsal çıktılar bağlamında ele alınmaktadır [4]. Böylelikle öğrenenlerin öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin motivasyonlarının yüksek olması, ayrıca içeriğe uygun tasarımlar yapıldığında hedeflenen psikolojik ve davranışsal kazanımlara büyük oranda ulaşılması beklenir.

 

BUNUNLA İLGİLİ PROJE ORTAKLARIMIZIN HAZIRLADIĞI OYUNLARIN GÖRSELLERİNİN OLDUĞU PROJE SAYFAMIZDAN BAZI FOTOĞRAFLARI SİZİNLE PAYLAŞIYORUZ.

1
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Eğitimde Oyunun Önemi Nedir?

çocuğun fikir ve karakterini güçlendiren, ona neşe ve haz veren, vücut gelişiminde önemli rol oynayan içgüdüsel hareketlerdir. Oyun; gönüllü ve özgürce yapılan, mutluluk kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim yüzlerini uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve duyguları geliştiren etkinliklerin tümüdür. Oyun oynamak, ilköğretim çağındaki çocukların temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın giderilmemesi ya da kısıtlanması durumunda, toplumun çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmeleri gerçekleşemez. Çünkü çocuklar oyun içinde oynadıkları rollerin aracılığıyla ileriki yaşamları için deneyim kazanırlar . İçeriğinde ne olursa olsun oyun her insanın vazgeçilmezidir. Çocuğun zekâsı, kişiliği ve becerileri oyun oynayarak gelişir

3
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Oyun, birçok bilim adamına göre çocuğu tanımada ve tahlil etmede en iyi yoldur. Çocuğun içinde bulunduğu ruhsal durum dinamikleri, zekâ yapısı, sosyal olayları değerlendirmedeki tutarlı durumu, varsa gelişim aksaklıkları oyuna yansıyacağından oyun içerisinde bunları gözlemek ve incelemek mümkündür. Oyun çocuğun doğal öğrenme ortamıdır. Öğrendiklerini,gördüklerini çocuk oyun anında dener ve pekiştirir, duygularını becerilerini geliştirir.

5
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, enanlamlı yoldur . Oyun ortamında çocuk özgürdür vehiçbir kısıtlama tanımaz . Çocuk bu doğal ortamda yaratıcılık becerisini sonuna kadar kullanıp geliştirebilir. Oyun, gerçek bir eğitim aracıdır. Okul öncesi dönem ve okul yılları boyunca kazanılan bilgilerin kuşaktan kuşağa taşınmasını sağlar.

7
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Toureh’ e göre oyun faaliyetleri ve oyuncaklar bir yandan çocuğun kendisini ifade etmesi ve yetişkinin onu anlamaya çalışması için en iyi yol iken, diğer yandan da çocuğun eğitiminin ellerine bırakıldığı, yetişkinin geliştirmek istediği öğretme yöntemlerive tekniklerin temelini oluşturur.

9
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Tüm dünyada temel eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan oyunla eğitim; öğretmenlerin, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullandıkları araçlardan sadece bir tanesi, doğru kullanıldığında belki de en etkilisidir. Günümüzde oyunla eğitim yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, zihinsel,duygusal ve sosyal gelişimini amaç edinen, genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir

11
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Oyun, bir yandan çocuğun fiziksel ve zihinsel yapısını geliştirirken, diğer yandan da onun nesneler dünyasıyla ilişki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanmasını sağlayan daha sonra da toplumsallaşmasına büyük ölçüde yardımcı olan çok önemli bir etkinliktir. Çocuğun oyun sırasında gerçek yaşama benzer ya da hayali oyun sahneleri yaratması, farklı birçok olay ve sorunu ortaya koymasını ve oyun içinde kararlar vermesini sağlar

13
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content