Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Jun 2019
Member Since
3
Published Books

PROJE OYUNLARI

by murat

Artwork: MURAT ASLAN

Eğitimde Oyunlaştırma

Öğretim süreçlerinde öğrencilerin motivasyonları ve sorumlulukları bakımından önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Oyunlaştırma ya da oyun içermeyen ortamlara oyun araçlarının kaynaştırılması bu gibi sorunların çözülmesine imkan sağlayacaktır.

Oyunlaştırma, motivasyonel yararlar, oluşan psikolojik çıktılar ve sonraki davranışsal çıktılar bağlamında ele alınmaktadır [4]. Böylelikle öğrenenlerin öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin motivasyonlarının yüksek olması, ayrıca içeriğe uygun tasarımlar yapıldığında hedeflenen psikolojik ve davranışsal kazanımlara büyük oranda ulaşılması beklenir.

 

BUNUNLA İLGİLİ PROJE ORTAKLARIMIZIN HAZIRLADIĞI OYUNLARIN GÖRSELLERİNİN OLDUĞU PROJE SAYFAMIZDAN BAZI FOTOĞRAFLARI SİZİNLE PAYLAŞIYORUZ.

1
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Eğitimde Oyunun Önemi Nedir?

çocuğun fikir ve karakterini güçlendiren, ona neşe ve haz veren, vücut gelişiminde önemli rol oynayan içgüdüsel hareketlerdir. Oyun; gönüllü ve özgürce yapılan, mutluluk kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim yüzlerini uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve duyguları geliştiren etkinliklerin tümüdür. Oyun oynamak, ilköğretim çağındaki çocukların temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın giderilmemesi ya da kısıtlanması durumunda, toplumun çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmeleri gerçekleşemez. Çünkü çocuklar oyun içinde oynadıkları rollerin aracılığıyla ileriki yaşamları için deneyim kazanırlar . İçeriğinde ne olursa olsun oyun her insanın vazgeçilmezidir. Çocuğun zekâsı, kişiliği ve becerileri oyun oynayarak gelişir

3
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Oyun, birçok bilim adamına göre çocuğu tanımada ve tahlil etmede en iyi yoldur. Çocuğun içinde bulunduğu ruhsal durum dinamikleri, zekâ yapısı, sosyal olayları değerlendirmedeki tutarlı durumu, varsa gelişim aksaklıkları oyuna yansıyacağından oyun içerisinde bunları gözlemek ve incelemek mümkündür. Oyun çocuğun doğal öğrenme ortamıdır. Öğrendiklerini,gördüklerini çocuk oyun anında dener ve pekiştirir, duygularını becerilerini geliştirir.

5
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, enanlamlı yoldur . Oyun ortamında çocuk özgürdür vehiçbir kısıtlama tanımaz . Çocuk bu doğal ortamda yaratıcılık becerisini sonuna kadar kullanıp geliştirebilir. Oyun, gerçek bir eğitim aracıdır. Okul öncesi dönem ve okul yılları boyunca kazanılan bilgilerin kuşaktan kuşağa taşınmasını sağlar.

7
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Toureh’ e göre oyun faaliyetleri ve oyuncaklar bir yandan çocuğun kendisini ifade etmesi ve yetişkinin onu anlamaya çalışması için en iyi yol iken, diğer yandan da çocuğun eğitiminin ellerine bırakıldığı, yetişkinin geliştirmek istediği öğretme yöntemlerive tekniklerin temelini oluşturur.

9
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Tüm dünyada temel eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan oyunla eğitim; öğretmenlerin, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullandıkları araçlardan sadece bir tanesi, doğru kullanıldığında belki de en etkilisidir. Günümüzde oyunla eğitim yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, zihinsel,duygusal ve sosyal gelişimini amaç edinen, genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir

11
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

Oyun, bir yandan çocuğun fiziksel ve zihinsel yapısını geliştirirken, diğer yandan da onun nesneler dünyasıyla ilişki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanmasını sağlayan daha sonra da toplumsallaşmasına büyük ölçüde yardımcı olan çok önemli bir etkinliktir. Çocuğun oyun sırasında gerçek yaşama benzer ya da hayali oyun sahneleri yaratması, farklı birçok olay ve sorunu ortaya koymasını ve oyun içinde kararlar vermesini sağlar

13
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com
Artwork from the book - PROJE OYUNLARI by murat - Illustrated by MURAT ASLAN - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply