PROJE SONU ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ANKETİ ANALİZİ by isoyumturk - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

PROJE SONU ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ANKETİ ANALİZİ

  • Joined May 2021
  • Published Books 2

ŞİMDİ SPOR ZAMANI PROJE SONU ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇ ANALİZİ

Projeye katılımcı olan öğretmenlerimizin tamamı (%100) anketi cevaplamış olup, verilen cevapların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur.

 

1)Projeye katılan 10 öğretmenin 6’sı (%60) okul öncesi kademesinde, 3’ü (%30)ilkokul kademesinde, diğer 1’i (%10) de ortaokul kademesinde görev yaptıklarını bildirmişlerdir.

 

2)Katılımcı öğretmenlerin tamamı (%100), kurucular tarafından projeyle ilgili her türlü konuda bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir.

 

 

 

 

 

2

 

 

3)Katılımcı öğretmenlerin tamamı (%100), her ay yapılacak etkinliklerin aybaşında tüm ortakların katılımıyla yapılan toplantılarda planlandığını belirtmişlerdir.

 

4)Katılımcıların tamamı (%100), proje yürütülürken ortaklarla sürekli iletişim ve işbirliği içinde çalışıldığını belirtmiştir.

 

5)Katılımcıların tamamı (%100), proje kapsamında okulda ve evde yapılan etkinliklerin kolaylıkla uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir.

 

6)Katılımcıların tamamı (%100)proje sonunda mesleki anlamda geliştiklerini düşünmektedirler.

3

7)Katılımcılardan, projenin kendilerine olan katkılarını belirtmeleri istenmiş ve:

1 Kişi (%10) Spor, fiziksel aktiviteler, sağlıklı beslenme konularında daha çok bilgilendiğini, sınıf içi etkinliklerine bu konuları daha çok dâhil ettiğini ve hayatında pozitif etkiler gördüğünü,

1 Kişi (%10) Sağlıklı yaşam ve sporun önemi hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündüğünü,

1 Kişi (%10) Bu projeyle kendisine ve öğrencilerine yeni öğrenme alanları sağladığını hem öğrenme hem de eğitim aşamasında yeniliklerle tanıştığını,

2 Kişi (%20) Teknoloji kullanma becerilerinin arttığını,

2 Kişi (%20) Web 2 araçlarını kullanmayı öğrenme konusunda projenin katkısı olduğunu,

1 Kişi (%10) İşbirliğiyle hareket etmenin önemini öğrendiğini,

1 Kişi (%10) Teknoloji kullanma becerilerinin arttığını ve gün içinde fiziksel aktiviteye daha fazla zaman ayırmaya başladığını belirtmiştir.

4

 

 

 

 

8) Katılımcıların tamamı (%100),proje sonunda öğrencilerinin spor ve fiziksel aktivite ile ilgili olumlu bir bakış açısı kazandığını düşünmektedir.

 

 

9)Katılımcıların tamamı (%100), proje sonunda öğrencilerinin sağlıklı beslenme ile ilgili olumlu bir bakış açısı kazandığını düşünmektedir.

5

 

 

 

10) Katılımcılara proje sonunda öğrencilerinde ne gibi davranış değişiklikleri gördükleri sorulmuş ve cevapları aşağıdaki şekilde olmuştur;

1 Kişi (%10) Öğrencilerinin spora daha hevesli olarak katılım göstermeye başladıklarını, sporun ana hatlarını daha çok merak etmeye başladıklarını,

2 Kişi (%20) Öğrencilerin spor ve sağlıklı yaşam bilinci kazanarak teknolojiyi doğru kullanmayı öğrendiklerini,

1 Kişi (%10) spora ve fiziksel etkinliklere katılımda fazlalaşma fark ettiğini, konular hakkında bilinçlenip daha fazla dahil olduklarını

 

6

 

 

2 Kişi (%20) öğrencilerinin abur cubur tüketiminde azalma olduğunu ve spor konusunda bilinçlendiklerini,

1 Kişi (%10) Öğrencilerinin spor yapma ve sağlıklı beslenme konusunda donanımlı hale geldiğini,

1 Kişi (%10) Öğrencilerin yaşamda sporun önemli bir yeri olduğunu öğrendiklerini,

1 Kişi (%10) Öğrencilerin sağlıksız beslenme alışkanlıklarının çoğunu bıraktıklarını, sporun yararları hakkında farkındalık geliştirdiklerini,

1 Kişi (%10) Öğrencilerinin  “Her gün 1 saat spor yapmalıyız ve sağlıklı beslenmeliyiz” cümlelerini çok kullanmaya başladıklarını belirtmiştir.

 

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content