RKO dorosłych
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa dorosłych

by

Artwork: Źródło: Tomorrow sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

 • Joined Jan 2023
 • Published Books 1

RKO dorosłych

Nagłe zatrzymanie krążenia

Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (NZK) to, np:

 • zawał mięśnia sercowego,

 • zaburzenia rytmu serca,

 • zatrucie,

 • zator tętniczy.

Objawami mogącymi wskazywać na zaburzenia krążenia i oddychania są: utrata przytomności, oddech płytki, rzadki (rzadszy niż 2 razy na 10 sekund) lub jego brak, sinica. Najważniejszymi skutkami takich zaburzeń mogą być natomiast nieodwracalne zmiany w mózgu spowodowane długim okresem niedotlenienia (powyżej 3–5 min) oraz śmierć. Jedynym skutecznym sposobem zapobieżenia im (w warunkach nieambulatoryjnych) jest natychmiastowe przystąpienie do resuscytacji krążeniowo‑oddechowej, prowadzonej w cyklach po 30 uciśnięć i 2 oddechy.

Uwaga:

Nazwa „resuscytacja” pochodzi od łacińskiego czasownika resuscitare (wymowa: resuscitare), tzn. wzniecić, odnowić, wskrzesić.

2

Instrukcja: Uciskanie klatki piersiowej

1. Uklęknij obok poszkodowanego i ułóż dłoń na dolnej połowie jego mostka.
2. Ułóż nadgarstek drugiej dłoni na grzbiecie dłoni już leżącej na mostku.
3. Spleć palce obu dłoni, aby chwyt był stabilny.
4. Utrzymuj ramiona wyprostowane, nie uginając ich w łokciach podczas ucisku klatki piersiowej.
5. Ustaw ramiona prostopadle do klatki piersiowej.

Głębokość ucisku powinna wynosić co najmniej 5 cm, jednak nie więcej niż 6 cm, natomiast częstotliwość między 100 a 120 ucisków na 1 minutę.

 

3
Prawidłowy układ rąk i ramion podczas RKO

Oddechy ratownicze

Oddech ratowniczy dostarcza tlen do organizmu poszkodowanego po wyczerpaniu się rezerw znajdujących się w jego układzie krwionośnym i oddechowym. Wykonując go ratownik powinien wykorzystać maskę twarzową lub chustę twarzową, aby zabezpieczyć się przed zakażeniem.

Gdy nie ma zabezpieczenia, ma prawo zrezygnować z prowadzenia oddechów ratowniczych.

 

 

5
Prawidłowy układ podczas oddechu ratowniczego

Instrukcja: Prowadzenie oddechów ratowniczych

1. Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego, a następnie zaciśnij mu skrzydełka nosa, używając palca wskazującego i kciuka dłoni umieszczonej na czole.

2. Weź normalny wdech i szczelnie obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego.
3. Wykonaj spokojny, normalny oddech trwający około jednej sekundy, równocześnie obserwując unoszenie się klatki piersiowej poszkodowanego.
4. Utrzymując drożność dróg oddechowych, odsuń usta od poszkodowanego i obserwuj, czy jego klatka piersiowa opada.

 

7
Podstawowy środek ochrony osobistej przy prowadzeniu oddechów ratowniczych

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa osoby dorosłej

Resuscytacja krążeniowo‑oddechowa (RKO) to połączenie prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Stosunek uciśnięć do wdechów wynosi 30:2.

U osoby dorosłej RKO rozpoczyna się zawsze od uciśnięć klatki piersiowej.

Europejska Rada Resuscytacji opracowała algorytm czynności mających na celu uporządkowanie podejmowanych działań przy poszkodowanym. To algorytm BLS (Basic Life Support).

RKO można przerwać w momencie, gdy:

 • przybędą na miejsce wykwalifikowane służby medyczne i przejmą działania ratunkowe,

 • czynności ratunkowe przejmie od nas inny świadek zdarzenia,

 • poszkodowany zacznie reagować (poruszy się, otworzy oczy, zacznie kaszleć),

 • opadniemy z sił i nie ma w pobliżu osoby, która może nas zmienić,

 • pojawiło się zagrożenie zewnętrzne (zadymienie, pożar, agresywny pies itd.).

9
Algorytm BLS

Zagrożenia związane z RKO

 

Czynniki obniżające skuteczność prowadzonych działań to:

 • zmęczenie ratownika,
 • reakcja psychologiczna,
 • przenoszenie chorób zakaźnych,
 • wysiłek fizyczny

 

Praca domowa

Odszukaj w Internecie stronę Polskiej Rady Resuscytacji, a następnie sprawdź na niej i zapisz, co ile lat są wydawane wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

11
RKO dorosłych
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

Ad Remove Ads [X]
Skip to content