sevgili günlük by veliselma - Illustrated by veli dinç - Ourboox.com
May 2019
Member Since
1
Published Books

sevgili günlük

by veliselma

Artwork: veli dinç

Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini ayarlama ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek için bilişim teknolojileri araçlarını planlama-öğretme odaları daha fazla duyu organına hitap etmek yönünde, derslerde etkinliğini sağlamak için başlatıldı. Bu prensiplerden yola çıkarak oluştur oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırıldı:

  • Erişilebilirlik:  Onun anı , zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek
  • Verimlilik:  Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamıları ve gelişim alanında sunabilmek,
  • Eşitlik (Fırsat Eşitliği):  Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebiliyorken,
  • Ölçülebilirlik:  Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için olduğundanin ve sonuçların doğru ölçülebilmesi bekleniyor, buna göre düzgün geri bildirim ver
  • Kalite:  Tüm eğitimin ayarlanabilir ölçülebilir şekilde yükseltmek
1
sevgili günlük by veliselma - Illustrated by veli dinç - Ourboox.com

jkjkjkljljkljkljkljk

3

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply