הקשר הרב דורי

by amalzidan

Artwork: amal&elham

Mar 2017
Member Since
2
Published Books

הקשר הרב דורי

by amalzidan

Artwork: amal&elham

שלום לכם,

קוראים לנו אמל זידאן – מורה למחשבים ורכזת תקשוב בבית ספר יסודי אלעזלי  

קוראים לי אלהאם זידאן- סגנית מנהל ומורה לשפה ערבית בבית ספר יסודי אלעזאלי  

הגענו לשלומי להשתלמות הקשר הרב הדורי כי אנו מנהלות את הפרויקט הזה בבית הספר שלנו וזה חדש בבית הספר

ואנו מנסות להשתלם ולהכיר יותר בכדי לקדם את הנושא בבית ספרנו.

1
הקשר הרב דורי by amalzidan - Illustrated by amal&elham - Ourboox.com

אנחנו גרות ביישוב שקוראים לו כפר מנדא, כפא ערבי ליד חנתון ומורשת, הכפר שלנו יפה ליד הר אלדידבה ואלבאטף

הכפר שלנו מאוד יפה , אנשים אוהבים אחד שני, ועוזרים כל הזמן לאחרים

מתעסקים בחקלאות

3

4

5

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply