sport for kids

by shir

Artwork: elinoy moyal, shir rozilio, orel weiztman

Dec 2017
Member Since
4
Published Books

sport for kids

by shir

Artwork: elinoy moyal, shir rozilio, orel weiztman

חלק ניכר בהשמנה בקרב ילדים נגרם עקב שימוש רב במכשירים הטכנולוגיים.

וחוסר מודעות בתזונה נכונה ואורח חיים בריא.

1

השמנת ילדים היא תופעה ההולכת ומתרחבת בשנים האחרונות עם השלכות רבות מהפן הבריאותי וגם מהפן הנפשי/חברתי.
הטיפול בהשמנת ילדים הוא מורכב וקשה, ולכן חשוב לטפל בבעיה בגיל צעירככל שניתן.
בשלושים השנים האחרונות נראית בעולם המערבי מגמת עלייה בשכיחות ההשמנהבקרב מבוגריםוילדים. שיעור ההשמנה במבוגרים הוא כ- 30 אחוזים ובילדים כ- 25 אחוזים. הסיבות לכך הן, כנראה, שילוב של תזונה עשירה בקלוריות ומיעוט בהוצאה קלורית, כתוצאה מחוסר בפעילות גופנית, עקב התפתחות העידן המודרני – עידן הישיבה והניידות המוטורית. הצלחה בטיפול בהשמנת ילדים תאפשרלמנוע מחלות רבות בהמשך החיים.
הסיכון היחסי של ילד שמן להיהפך למבוגרשמן הוא פי 6-7 לעומת ילד רזה. הצלחה בטיפול בהשמנת ילדים תמנע את הפיכתםלמבוגרים הסובלים מהשמנה, ובכך תקטין את הסיכון לתחלואה ותמותה הקשורות בהשמנה.

2

השמנה עשויה לגרום לסיבוכים רבים ובהם בעיות אורתופדיות כמו כאבי ברכיים, בעיות נשימה בזמן השינה עד להפסקת נשימה, הפרעות בהורמונים (אנדוקריניות), סוכרת, יתר כולסטרול ושומנים בדם,יתר לחץ דם ומחלות לב וכלי דם. אפשר שתגרום לשינויים הורמונאליים בקרב בנות, שעלולים לגרום לפגיעה במחזור הווסת ולחלופין להופעתה בגיל צעיר ופגיעה בצמיחה לגובה. בנוסף ישנן ההפרעות בדימוי העצמי ובדימוי הגוף, וכן את כל הקשיים החברתיים הכרוכים בהיות הילד שמן. השמנת ילדים מוגדרת לילד שמשקלו מעל 120% בעקומת המשקל המתאימה לגובהו, למינו ולגילו. מהגורמים להשמנה: הגורם הגנטי, הגורם התרבותי וגורמים סביבתיים כגון אורח חיים, כמות השומן במזון, פעילות גופנית והתפקוד המשפחתי

3

גורם נוסף ועיקרי הוא התנהלות של בתי הספר אשר אינם מייחסים חשיבות רבה למקצוע זה וילדים מרשים לעצמם להבריז משיעור זה לעומת מקצועות אחרים כגון אגלית ומתמטיקה,לכן מוטל  האחריות על המנהלות ועל המורות שיגרמו לתלמידים לא לזלזל במקצוע זה ולהשקיע בו זמן נוסף גם מחוץ לשעות הלימודים.

4

אז מה לעשות? לעשות! ישנן דרכים רבות לשלב פעילות תוך כדי העבודה שתקצץ ביושבנות, ובכל מקרה כדאי להוסיף לסדר היום הרגיל שלך פעילות גופנית קבועה במשך 30 דקות לפחות כל יום – פעילות שתפחית משמעותית את נזקי חוסר הפעילות הגופנית. את השינוי באורח החיים את צריכה לעשות לא רק בשבילך – אלא גם עבור ילדייך, שכן הוכח קשר בין דורי לפיו הורים יושבניים מגדלים ילדים הנוטים ליושבנות.

רוצה להאריך את חייך? שני את אורח חייך.

5
Artwork from the book - sport for kids by shir - Illustrated by elinoy moyal, shir rozilio, orel weiztman  - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply