The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

The little elephant

  • Joined May 2020
  • Published Books 5

הרחק באפריקה בסוואנה הפראית
גרות החיות בשכנות חיננית
ג’ירפות , זברות, קופים והיפופוטם
וגם אריה זקן וקרוקודיל פחדן
יום בהיר אחד בשעת צהריים
נולד גור פילים קטן ליד אגם המים
מיד התכנסו כולם לראות את הפלא
אך כל אחד שבהה בבושה התמלא

1
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

לגור הקטן אוזניים גדולות
כמו שמיכה אותו הן מכסות
חיות הסוואנה לא התאפקו
ובצחוק גדול ומתגלגל פרצו
עם אוזניים כה גדולות…” , אמר הפרפר”
“יכול הוא לשמוע זבובים מההר”
עיניו של הפילון התמלאו בדמעות
ולאמו מיד החל לבכות

3
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

אמא, מדוע אוזניי כה גדולות?
אני רוצה להיות נורמלי כמו כל החיות!
הביטה האם בעיניו של הפיל
ואמרה לו “בני , אתה מיוחד ואציל
כל מי שיגלה מעבר לרואות עיניו
ירכוש לו חבר עם לב של זהב!
ויום יבוא בני ואתה תגלה
שייחודך הוא זה שאותך מעלה.”

5
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

החליט הפילון להיות אמיץ

והזדמנות למשחק לא ירצה להחמיץ

הלך הפילון לעדר הג’רפות
הציע לשחק עם כדור ומטקות
נעמדו הג’ירפות והביטו בפליאה
“כיצד תשחק עם אוזניים כמטריה?”
נעלב הפילון ובדרכו המשיך
אולי מישהו אחר ישחק איתו לפני שיחשיך?

7
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

הגיע הפילון לעצים הסבוכים
ושם פגש את משפחת הקופים
מיד הציע בהתלהבות כפליים
“בואו נשחק עם כדור מחניים”!
הקופים מיד עיקמו את האף
החלו מתגלגלים מצחוק על הענף
“כיצד תשחק עם אוזנים כה גדולות?
בכל קפיצה הרגליים עליהן דורכות!”

9
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

המשיך הפילון בליבו אכזבה
האם אי פעם ימצא לו חברה?
התהלך לו בשביל עד לשפת האגם
ושם פגש את גור ההיפופטם
חייך אליו הפילון ושאל בקול גדול
“האם איתי תרצה לשחק מונפול?”
גיחך ההיפופוטם וענה כדלהלן-
“עם אוזניים כה גדולות לא רוכשים נדל”ן!”

11
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

הסתלק הפילון לעבר ההרים
והתיישב לו על פסגה מרוצפת סלעים
התבונן לשמיים ועצם את עיניו
“אוזניים הלוואי ותיעלמו עכשיו!!!”
זעק זעקה והידהד לו ההד
עד מתי יוכל להיות כה בודד?
ובעת שחש שיאושו כה עמוק
הגיחה ציפור ועליו החלה לצעוק
“שיעלמו האוזניים?! אתה משוגע?
פרוס לצדדים והצטרף לחגיגה!
תפוס משב רוח והחל לנפנף
ומיד תראה שתוכל להתעופף!”

13
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

והרי זה פלא הפילון נדהם
במהרה מצא עצמו מעל יבשה וים!
הצטרף למעוף ציפורים נודדות
וטייל הוא באושר בין כל היבשות!
בקיץ עף לפריז ולרומא
בכיכרות ניקר פירורי לחם עד שובע
בסתיו הגיע ללונדון הממלכה
ושם צעד בארמון בתהלוכה
ולעת ערב עם כל חבריו במעגל
ישב לראות שקיעה על כבלי החשמל

15
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

התעופפו בין עננים
שיחקו טאקי בשחקים
וכשהתעייפו עשו שנ”צ על כנף מטוסים
ויום אחד חשב לעצמו הפיל הקטן,
“אילולא אוזניי הגדולות לא הייתי כאן!
אמא צדקה היא מלאת הבנה
הרי האוזניים הם לי בעצם מתנה”

17
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com

התעופף לו הפיל חזרה לסאוונה
התקבל במחיאות כפיים מכל השכונה
התיישבו מסביבו עדר החיות
רצו לשמוע את כל החוויות!
הפיל הקטן נהיה סלב בסביבה
ואפילו גיא פינס פרסם כתבה
סיפר על פיל קטן עם אוזניים גדולות
שלמד להגשים לעצמו את כל החלמות.

19
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com
The little elephant by Bar Ben Avraham - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now