The Rebbe Menachem Mendel Schneerson by nettal - Illustrated by tal and netta - Ourboox.com
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now

The Rebbe Menachem Mendel Schneerson

by

Artwork: tal and netta

  • Joined Jan 2017
  • Published Books 1

תוצאת תמונה עבור הרבי מלובביץ

1

רבי מנחם מנדל שניאורסון  (י”א בניסן תרס”ב, 18 באפריל 1902 – ג’ בתמוז תשנ”ד, 12 ביוני 1994) כיהן כאדמו”ר חסידות חב”ד משנת ה’תשי”א, 1951, ועד פטירתו.

כונה הרבי מלוּבָּבִיץ’ בחסידות עצמה, בקיצור: הרבי. לשם הבחנה בינו לבין אדמו”רי חב”ד קודמים מכונה לעתים הרמ”מ.

נודע בעיסוקו הרב בהחשת הגאולה, ובשנותיו האחרונות ראו בו חסידיו את המשיח.

רבים מהם מוסיפים להאמין בכך אף לאחר מותו. בית מדרשו, השוכן במרכז חב”ד העולמי- 770 ברובע ברוקלין וקברו, ה’אוהל’ ברובע קווינס שבניו יורק, משמשים מוקדי עליה לרגל.

הקים את מפעל השלוחים ובתי חב”ד במקומות רבים בעולם.

משנתו התפרסמה בחייו ולאחר פטירתו בספרים רבים. הכריז על עשרה מבצעים לעידוד קיום מצוות מסוימות.

2

“יחידות” ו”חלוקת דולרים”

הרב אהרן דאום משוחח עם הרב שניאורסון במעמד חלוקת הדולרים לצדקה
מאות אלפי אנשים מרחבי העולם ומכל גוני הקשת היהודית נפגשו עם הרב שניאורסון, כתבו לו וביקשו את ברכתו ועצתו, בהם ראשי ממשלת ישראל, נשיאי המדינה ואישי צבא וביטחון מהכתרתו באופן רשמי עד שנת ה’תשמ”א (1981) קיבל שלוש פעמים בשבוע אנשים לשיחה אישית, שנקראה “יחידות”. בשנת ה’תשמ”א הופסקה היחידות כמעט לגמרי בגלל העומס הרב וכמות האנשים שהלכה וגדלה. משנת ה’תשמ”ו (1986) עד ה’תשנ”ב (1992) התקיים מעמד “חלוקת הדולרים לצדקה”, שבמסגרתו חילק מדי יום ראשון שטרות של דולר אחד למבקריו על מנת שיגיעו לצדקה. במעמד חלוקת הדולרים נהג לעתים להוסיף מילות ברכה או מענה קצר לשאלות, כתחליף מקוצר ל’יחידות’. מקבלי הדולרים המתינו בתור ארוך שלעתים ארך כשש שעות. רבים ממקבלי הדולרים נתנו שטר אחר במקומו לצדקה והם שומרים את הדולר שקיבלו ממנו כסגולה.

3

תוצאת תמונה עבור הרבי מליובאוויטש דולרים

4

פטירתו

בראשית מרץ 1994, לאחר שנתיים מיום מחלתו, שקע בתרדמת למשך כשלושה חודשים, ואושפז במרכז הרפואי ‘בית ישראל’ שם שהה עד פטירתו. בתקופה זו סירבו רוב חסידיו לעסוק בפומבי באפשרות שימות. בג’ בתמוז תשנ”ד (12 ביוני 1994), לאחר חצות הלילה, נפטר הרבי.

פטירת האדמו”ר, שהיה מפורסם כאחד מגדולי הדור, גרמה לצער כבד ברחבי העולם היהודי, ובמיוחד לחסידיו, שהאמינו שהוא יעמוד בראש החסידות עד ביאת המשיח.

בהלוויה השתתפו יותר ממאה אלף איש, בהם אדמו”רים, רבנים ואישי ציבור, כמו ראש עיריית ניו יורק, מושל המדינה, סנאטורים, ראש האופוזיציה דאז בנימין נתניהו ושגריר ישראל באו”ם גד יעקובי. הרבי נקבר בסמוך לחמיו בבית הקברות היהודי “מונטיפיורי” בקווינס שבניו יורק, בארון קבורה שנבנה מהסטנדר והשולחן שעליהם התפלל ואחד משולחנות הלימוד בישיבה. כיוון שהרבי לא הותיר אחריו ילדים, אמרו המזכירים שלו קדיש יתום.

למחרת הפטירה הקדישו לה שניים מהעיתונים הגדולים של ניו יורק, ה”דיילי ניוז” וה”ניו יורק פוסט”, את עמוד השער תחת הכותרת המשותפת “SEA OF GRIEF” (בעברית: “ים של אבל”). עם היוודע הפטירה, ראש הממשלה יצחק רבין הוציא הודעה: “ראש הממשלה ושר הביטחון משתתף בצערה של משפחתו של הרבי ובצערה של קהילת חב”ד, עם פטירת הרב מנחם מנדל שניאורסון, זכר צדיק לברכה. פטירתו של הרבי היא אבידה לעם היהודי כולו. הלך לעולמו תלמיד חכם גדול, מנהיג דגול, מגדולי המעש למען יהודי העולם וקהילות נידחות”. יומיים לאחר מכן קיימה הכנסת דיון מיוחד לרגל פטירת הרבי והחליטה על אספת מליאה מיוחדת שהתקיימה ביום השלושים לפטירתו.

5

            הרבי בצעירותו

תוצאת תמונה עבור הרבי מליובאוויטש בצעירותו

 

6

קברו של הרבי לצד חמיו

7
This free e-book was created with
Ourboox.com

Create your own amazing e-book!
It's simple and free.

Start now