Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com
Jan 2018
Member Since
15
Published Books

World’s Health Problems

by Levent TOROS

Artwork: Necatibey Primary School 3-B Class

MALNUTRITION ” Obesity – Weakness – Cardiovascular  Diseases ve Diabetes Melliutus “

– To make people aware of nutrition.
– Fast food consumption should be reduced.
– Stay away from ready-made drinks.
– Nutrition meals should be noted.
– Food groups should be careful.
– Pay attention to daily water consumption.

Yağmur KOLAY

3-B Class

 

BESLENME  ” Şişmanlık – Aşırı Zayıflık – Kalp hastalıkları ve Şeker Hastalığı “

– Beslenme konusunda insanları bilinçlendirmek.

– Fast food tüketimi azaltılmalıdır.

– Hazır içeceklerden uzak durulmalıdır.

– Beslenme öğünlerine dikkat edilmelidir.

– Besin gruplarına dikkat edilmelidir.

– Günlük su tüketimine dikkat edilmelidir.

Ayten Ayla ÖNAL

3-B Class

1
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

AIR  POLLUTION  ” Pulmonary disease and respiratory tract diseases ( Tracheal, Tronchus, and Lung Cancer  – Asthma – Bronchitis – Allergy “

 

-Making people conscious.
-Forests should be prevented from destruction and afforestation works should be increased.
-Filters used in factories
-Green areas should be increased while planting facilities
-The use of natural gas to warm up should be widespread; high-calorie coal should be preferred if coal is to be used
-Exhaust gases of vehicles must be checked
-To benefit more from renewable energy sources such as solar energy, wind energy, wave energy, geothermal energy, hydropower
-Public transport should be widespread rather than the use of personal cars in traffic
-Electric transport facilities should be increased.

Hivva Arya ADİBELLİ

3-B Class

 

HAVA KİRLİLİĞİ  ” Akciğer Hastalığı ve Solunum Yolu Hastalıkları (Trakeal, Bronş ve Akciğer Kanseri – Astım – Bronşit – Allerji “

-İnsanları bilinçlendirmek.

-Ormanların tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma çalışmaları arttırılmalıdır.

-Fabrikalarda filitre kullanılması

-Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı

-Isınmak için doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmalı, kömür kullanılacaksa yüksek kalorili kömürler tercih edilmeli

-Araçların egzos gazları kontrol edilmeli

-Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok faydalanmak

-Trafikte kişisel otomobillerin kullanımı yerine toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı

-Elektrikli taşıma imkânları arttırılmalıdır.

Beren ARSLAN

3-B Class

3
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

TOBACCO  ” Pulmonary Disease and Respiratory Tract Diseases (Tracheal, Bronchus and Lung Cancer  – Chronic Obstructive ve Pulmonary Disease “KOAH”) “

-People should be aware of the harms of cigarettes.

-Smoke-free environments should be increased.

-Smoking cessation programs should be supported
-The availability of cigarettes should be restricted.
-Ads must be blocked.
-Fee and taxation should be increased
-Legal regulations should be strengthened
-Tobacco agriculture should be reduced
-Monitoring and evaluation should be done

İrem YAVŞAN

3-B Class

 

TÜTÜN  ” Akciğer hastalığı ve solunum yolu hastalıkları (trakeal, bronş ve akciğer kanseri – kronik obstrüktif akciğer hastalığı “KOAH”) “

-İnsanlar sigaranın zararları hakkında bilinçlendirilmelidir.

-Sigarasız çevreler artırılmalıdır.

-Sigarayı bırakma programları desteklenmelidir

-Sigaranın elde edilebilirliği kısıtlanmalıdır.

-Reklamlar engellenmelidir.

-Ücret ve vergilendirme artırılmalıdır.

-Yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir.

-Tütün tarımı azaltılmalıdır.

-İzlem ve değerlendirme yapılmalıdır.

Fevzi Işık SEVEN

3-B Class

5
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

ALCOHOL AND DRUG USE DİSORDERS ” Chronic Kidney Disease  ve Liver Disorders “

-Introductory and educational seminars, panels and conferences should be held in cooperation between institutions to raise people’s awareness.
-Communication between family members is strong.
-Accessibility to items must be strictly controlled
-Directing people to sports and other social activities (cinema, theater, painting, music, etc.).
-Alcohol etc. prohibition of promoting advertisements for narcotics,
-Pay attention to the choice of friends.

Ecem Nil ATEŞ

3-B Class

 

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIM BOZUKLUKLARI ” Kronik Böbrek Hastalığı ve Karaciğer Bozuklukları “

-İnsanları bilinçlendirmek için kurumlar arası işbirliği ile tanıtıcı ve eğitici seminerler, paneller, konferanslar düzenlenmelidir.

-Aile bireyleri arasındaki iletişimin güçlü olması.

-Maddelere kolay erişilebilirlik kesinlikle ciddi denetlenmelidir

-Kişileri spor ve diğer sosyal aktivitelere (sinema, tiyatro, resim, müzik vb) yönlendirmek.

-Alkol vb. uyuşturucu maddelerin teşvik edici reklamların yasaklanması,

-Arkadaş seçimine dikkat etmek.

Buse BABUR

3-B Class

7
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

LOW PHYSICAL ACTIVITY  ” Low Back and Neck Pain  –  Other Musculoskeletal Disorders “

-Making people conscious.
-Not using an elevator.
-Walking short distances.
-Doing regular sports.
-Walking.
-Cycling.
-To give importance to games and physical activities to schools.

Beren YELEKÇİ

3-B Class

 

DÜŞÜK FİZİKSEL AKTİVİTE  ” Sırt ve Boyun Ağrısı – Diğer Kas ve İskelet Bozuklukları “

-İnsanları bilinçlendirmek.

-Asansör kullanmamak.

-Kısa mesafelerde yürümek.

-Düzenli spor yapmak.

-Yürüyüş yapmak.

-Bisiklete binmek.

-Okullarda oyun ve fiziki etkinliklere önem vermek.

Selin AÇIKALIN

3-B Class

 

9
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

ORAL PROBLEMS  ” Dental disorders “

-Fast food consumption should be reduced.
-Stay away from ready-made drinks.
-At least once a year should go to the dentist.
-We must brush our teeth at least twice a day.
-We should be careful to eat healthy.
-We should consume regular milk.
-We should not use substances such as cigarettes or alcohol.

Belinay BAKKAL

3-B Class

 

AĞIZ HASTALIKLARI  ” Ağız ve Diş hastalıkları “

-Fast food tüketimi azaltılmalıdır.

-Hazır içeceklerden uzak durulmalıdır.

-Yılda en az bir defa diş hekimine gidilmelidir.

-Günde en az iki defa dişlerimizi fırçalamalıyız.

-Sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz.

-Düzenli süt tüketmeliyiz.

-Sigara, alkol gibi maddeleri kullanmamalıyız.

Ege AKDENİZLİ

3-B Class

 

11
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

INJURIES   ” Traffic Accidents “

-Do not drive with alcohol,
– Always fasten your seat belt,
– Do not distract yourself while driving,
– Comply with speed limits,
– Check your headlamp settings,
– Avoid dangerous driving and close pursuit,
– Wear your bicycle when using bicycles and motorcycles,
– When crossing over, observe the transitional rules and lights,
– Stop at junctions, do not overtake in dangerous places,
– Do not hurry.
– Be careful and tolerant in traffic.

Buse Havva KÖYMEN

3-B Class

 

YARALANMALAR  ” Trafik Kazaları “

-Alkollü araç kullanmayınız,

– Emniyet kemerinizi mutlaka takınız,

– Araç kullanırken dikkatinizi dağıtmayınız,

– Hız limitlerine uyunuz,

– Far ayarlarınızı kontrol ediniz,

– Tehlikeli sürüş ve yakın takipten kaçınınız,

– Bisiklet ve motosiklet kullanırken kaskınızı takınız,

– Karşıdan karşıya geçerken geçiş kurallarına ve ışıklara riayet ediniz,

– Kavşaklarda durunuz, tehlikeli yerlerde sollama yapmayınız,

– Acele etmeyiniz.

– Trafikte dikkatli ve hoşgörülü olunuz.

Ege Yalçın YUMRU

3-B Class

13
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

INJURIES  ” Occupational Accidents ” 

-The employees should work with health and safety.
– Workplace physicians and business security experts should be.
– Employees should be given job health and safety training.
– Working hours should be restricted to the time specified in the regulations.
– Investigations must be done to minimize the possibility of being a casualty.
– Immediate action should be taken in dangerous situations.
– Workers should be warned with tablets where there is risk.
– The protective equipment (glasses, headgear, gas mask, face system, protective steel nose shoes etc.) should be used.
– Conservative, stimulating measures must be followed completely.
– Workers in the workplace should not make dangerous jokes.

Eylül İdil CAYMAZ

3-B Class

 

YARALANMALAR  ” Mesleki Kazalar “

-Tüm çalışanlar sağlık ve güvenle çalışmalıdır.

-İşyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmalıdır.

-Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.

-Çalışma saatleri , mevzuaatta belirtilen süre ile kısıtlanmalıdır.

-Kaza olma olasılığını en aza indirmek için araştırmalar yapılmalıdır.

-Tehlike arz eden durumlarda hemen önlem alınmalıdır.

-Risk olan yerlerde işçiler tabelaler ile uyarılmalıdır.

-Koruyucu ekipmanlar(gözlük , başlık , gaz maskesi , yüz siperi, koruyucu çelik burun ayakkabı vb.) kullanılmalıdır.

-Koruyucu, uyarıcı tedbirlere eksiksiz uyulmalıdır.

-İş yerinde işçiler tehlikeli şakalar yapmamalıdır.

Yusuf Taha ÇEVİK

3-B Class

15
Artwork from the book - World’s Health Problems by Levent TOROS - Illustrated by Necatibey Primary School 3-B Class - Ourboox.com

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply