Artwork from the book - Zeka Bulmacalarını Tanıyorum SUDOKU çalışmaları by Kübra - Ourboox.com
May 2019
Member Since
16
Published Books

Zeka Bulmacalarını Tanıyorum SUDOKU çalışmaları

by Kübra

Artwork from the book - Zeka Bulmacalarını Tanıyorum SUDOKU çalışmaları by Kübra - Ourboox.com
Artwork from the book - Zeka Bulmacalarını Tanıyorum SUDOKU çalışmaları by Kübra - Ourboox.com

Bu kitapta Zeka Bulmacalarını Tanıyorum Projesi ortakları tarafından yapılan su doku çalışmaları birleştirilmiştir.Şubat ayı boyunca yapılan bu çalışmalarda öncelikle öğrencilere hangi su doku bulmacalarını öğrenmek istediklerini araştırıp paylaşmaları istenmiştir.Bu doğrultuda öğrenciler tarafından istenen apartman su doku,abc su doku ve klasik su doku bulmacaları tanıtılmıştır.Öğrenciler öğrendikleri bu bulmacaları önce kendi sınıflarındaki arkadaşlarıyla daha sonra diğer sınıflardaki öğrencilere anlatmışlardır.Daha sonra kendi bulmacalarını hazırladılar. Bu kitap proje ortağı olan  öğretmen ve öğrencilerimizin işbirlikçi bir ürünüdür.

3

More in the next pages!

To our wonderful community of readers:

The author has made this book available to you free of charge. We'd be really grateful if you'd consider one of the following:


  • Donating a dollar to the author

  • If you enjoyed the book, leave a like!

  • Write a few words of encouragement in the comments section below

  • Share it with your friends, you can use this shortlink:

Thanks for your generosity!
Mel, Ran, Shuli and the Ourboox team

This free digital picture e-book was brought to you by

Ourboox.com

Create your own free bookOurboox is the world's simplest free platform for creating, sharing and promoting digital picture e-books.

Join us now and make your books come true.

COMMENTS 0

Leave a Reply