Българската култура през втората половина на xx век
By Lora