המלך שרצה להיות הגבוה בעולם. כתב: מל רוזנברג, איורים: דני קרמן
By Mel Rosenberg - מל רוזנברג
תרגמה מאנגלית: מיכל חיל אייר: דני קרמן Translated from English: Michal Chill Illustrations: Danny Kerman
Skip to content