המוזיקה של שנות השישים: התהוות המהפיכה
By Sixties Course, Mel Rosenberg
הספר הזה מסכם חלק מדעות שגיבשתי במהלך השנים בנושא של מוזיקה של שנות השישים, כפי שהן באות לידי ביטוי בקורס שאני מעביר...
Skip to content