האם חוש הריח הוא חוש האמת? כתב: מל רוזנברג
By Mel Rosenberg - מל רוזנברג
כאדם, אני מריח כל חיי. כמדען, חקרתי את תחום ריחות פה וגוף במשך שנים רבות. אנחנו יודעים מעט יחסית על חוש הריח...
Skip to content