שרוליק – רובין הוד הישראלי
By דוד אברמוב DAVID AVRAMOV
זהו ספר שאני כותב מידי יום במגמה להוסיף פרק מידי יום וכן לשמש תסריט לסרט ו/או הצגה. הספר מתאים לילדים, מבוגרים וקשישים....