ספר הקמפוסים של “אלונים”
By Dalia Falach
קהילת אלונים יקרה בספר זה תמצאו את הקמפוסים המוצעים לכל השכבות עיינו בה התרשמו ובחרו ארבעה קמפוסים המוצאים חן בעינכם. בהצלחה