שיח הגיון בלב – טרילוגית מעוף
By דודו בר
תמונת השער: מל רוזנברג