ישראלה התאומה של שרוליק רובין הוד הישראלי
By דוד אברמוב DAVID AVRAMOV
ישראלה התאומה של שרוליק רובין הוד הישראלי, נולדה עם אותם כישורים של שרוליק הצגה. הספר מתאים לילדים, מבוגרים וקשישים. ישראלה היא לוחמת...