שיווק תוצרי הביקורת – כלים ושיטות
By דוד אברמוב DAVID AVRAMOV
שיווק הביקורת ההרצאה ניתנה על ידי בכנס לשכת המבקרים הפנימיים בשנת 2004. באותה עת חברי לשכה לא היו יכולים להרצות הם יכלו...