ביקורת בונה וצמצום בעלויות הביקורת
By דוד אברמוב DAVID AVRAMOV
הספר ביקורת בונה וצמצום בעלויות הביקורת (מבלי לפגוע במקצועיות הביקורת )נכתב על ידי דוד אברמוב , על מנת לשתף בתובנות שלו ובטכניקות...