ספר שירת חיי ופרוזה של דוד אברמוב
By דוד אברמוב DAVID AVRAMOV
כאן רשומים שירים מפרי עטו של דוד אברמוב כל הזכויות שמורות למחבר מעודכן לתאריך 25.12.16 פורסם שיר 292