ТЕКСТОВИ ПРОГРАМИ
By ivarangelova
Книга в помощ на учениците от втори клас за запознаване с програми за текст в компютъра.