ספר אוטוביוגרפיה של דוד אברמוב – כרך א מתוך 3 חלקים
By דוד אברמוב DAVID AVRAMOV
הספר אוטוביוגרפיה של דוד אברמוב נכתב בהמשכים ע"י דוד אברמוב. פרק בשבוע פרק16עודכן ב 21.05.16 כיצד ניתן לצמוח מחסרונות לאדם בעל ניסיון...