תחרות “סיפורי השנה שהיתה – לילדים ולהורים” לזכר ד”ר אוריאל אופק

הקדמה – מאת עטרה אופק:

שלום! אבא שלי, אוריאל אופק ז”ל – סופר ילדים, משורר ופזמונאי, מתרגם נפלא וחוקר ספרות ילדים – נפטר לפני 34 שנים, וחשוב לי לשמר את זכרו. פרופ’ מל רוזנברג, מייסד אתר Ourboox , הציע לי בנדיבות לשתף פעולה עם האתר וליזום תחרות סיפורי ילדים לזכר אבי, ואף יעניק בשם האתר את הפרס השני בתחרות, ועל כך אני מודה לו.

בחרתי להקדיש את התחרות לסיפורים שיכתבו הורים וילדים במשותף על השנה המשונה הזאת, 2020, המסתיימת בימים אלה, כדי לאפשר למשפחות עם ילדים (גילאי 15-4) הזדמנות של זמן איכות יצירתי, לצד התבוננות והתעמקות משותפת במצב שבו אנו חיים – בעולם, בארץ, ברחוב, בבית ובעיקר בנפש הילדים. בסופו של דבר, לאחר שנקבל את היצירות, נוכל אולי לנסות גם ללמוד מהן משהו.

במקור התכוונתי שכל היצירות ייכתבו בכתב-יד, רצוי של הילדה או הילד, ואם אינם יודעי כתוב – שיצרפו ציור לכתב-היד של ההורה. לשם כך צריך כמובן לסרוק את הדפים הכתובים והמאוירים, ובדיעבד הבנתי שזו מגבלה שעלולה להרתיע. עם זאת, תינתן עדיפות למשפחות שיעלו את יצירותיהן בכתב-יד, רצוי של הילד/ה.

סיפורי השנה שהיתה – לילדים ולהורים” לזכר הסופר והחוקר ד”ר אוריאל אופק

תקנון התחרות

ברוכים הבאים לתחרות “סיפורי השנה שהיתה – לילדים ולהורים” לזכר הסופר והחוקר ד”ר אוריאל אופק (להלן “הפעילות”). התחרות מנוהלת על-ידי אתר Ourboox שכתובתו: https://www.ourboox.com (להלן: “האתר”).

ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתכם לתנאים אלה, ולכן אנא קראו אותם בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (https://www.ourboox.com/terms) בדף הבית של ourboox, ולכן אנא קראו בקפידה גם אותם. אם תמצאו סתירה בין תנאי השימוש לבין התקנון, תינתן עדיפות לתנאי השימוש.

התנאים מנוסחים בלשון רבים-זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים כמובן לכל המגדרים.

הפעילות:

 1. תחרות הסיפורים פתוחה להורים ולילדיהם, לסבים ולנכדיהם, לדודים ולאחייניהם (בני ובנות 15-4) בשיתוף פעולה הדדי, בשפות עברית, ערבית או אנגלית, או שילוב ביניהן.
 2. במסגרת הפעילות מוזמנות משפחות כנ”ל לבצע את הפעולות שלהלן (כולן), כדי להיחשב למשתתפים בפעילות ואולי לזכות בפרסים כמפורט מטה, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: “המשתתפים”, “היוצרים” או “הכותבים”):
 • לבצע הרשמה לאתר הספרים הדיגיטליים Ourboox בכתובת https://www.ourboox.com/signup/ ולאשר את תנאי השימוש של האתר.
 • להעלות לאתר סיפור קצר ומקורי שיהיה קשור לשנת 2020 – בעולם, בארץ, ברחוב, בבית ו/או בנפש הילד/ה. הסיפור הקצר יכלול עד 1000 מלה, עם או בלי איורים מקוריים מאת הילד/ה, וייכתב בשיתוף פעולה של המבוגרים והילדים (להלן: “התוכן” או “היצירה” או “הסיפור/ים”, לפי העניין). הסיפור יועלה לאתר Ourboox עד 31 בדצמבר 2020.
 • ניתן להיעזר בהוראות בסרטון של משרד החינוך והתרבות ביו-טיוב, בכתובת  הזו
 • חשוב: כדי להשתתף בתחרות יש לבחור בקטגוריה הבאה:

 •  תחרות לזכר אוריאל אופק

 •  לקרוא ולהסכים לכל סעיפי תקנון זה.
 1. יובהר כי משתתפים שלא עמדו באחת מהדרישות הנ”ל (בכפוף להוראות תקנון זה) לא ייחשבו כמשתתפים בתחרות. חבר השופטים, המורכב מהנציגים הבאים: עטרה אופק, נאוה קורן-אריאל, אמיר מנה ושולמית ספיר-נבו (להלן: “חבר השופטים”), יבחר מבין המשתתפים בפעילות ששלחו במהלך תקופת משלוח התכנים עד שלושה (3) תכנים זוכים בלבד, לפי מיטב שיקול דעתו ובין היתר על בסיס איכות התוכן והקשר שלו לנושא התחרות (סיפורי השנה שהיתה – לילדים ולהורים), מקוריותו, חדשנותו וייחודיותו כאמור (להלן: “התוכן הזוכה”).

שלוש המשפחות הזוכות יזכו בפרסים במקום הראשון, השני והשלישי, לפי דירוג שייקבע אף הוא על-ידי חבר השופטים על בסיס הקריטריונים הנ”ל.

שמות הזוכים יפורסמו עד ליום 31 בינואר 2021.

 1. כל משפחה (מבוגר/ת + ילד/ה/ים) רשאית לשלוח סיפור אחד בלבד.
 2. על התוכן להיות מקורי ובבעלותם המלאה והבלעדית של היוצרים, ואשר נוצרו או חוברו על-ידם בלבד.
 3. על התוכן ו/או מסירתו אין משום הפרת הוראת דין, לרבות הוראות הנוגעות לפרסום לשון הרע, פרסומי תועבה, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים ו/או כל פרסום אסור אחר.
 4. המשתתפים מתחייבים כי אם וככל שמופיע בתוכן אזכור כלשהו לאדם כלשהו בשמו, ובפרט ילד/ה, אותו אדם נתן הסכמתו כמפורש וכדין להיות מוזכר בו בשמו, כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו ובזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור; וכן כי ככל שמופיע קטין בתוכן, הרי שהמשתתף/ת הבוגר/ת הוא האפוטרופוס החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע את הסכמתו להופעת הקטין בתוכן ובתנאים אלה.
 5. שולחי התוכן אחראים לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שייגרמו בשל השימוש בתוכן ומפרסומו.
 6. את היצירות לצורך השתתפות בתחרות ניתן להעלות החל מיום 1.12.20 בשעה 12:00 ועד ליום 31.12.20 בשעה 23:59 (להלן: “תקופת משלוח התכנים”), כאשר על התכנים לעמוד בהגדרת הנושא הרלוונטית, כמפורט בסעיף 1.ב לעיל.
 7. הודעה על הזכייה תימסר באימייל למשפחה הזוכה ו/או בכל דרך אחרת שחבר השופטים ימצא לנכון, בנוסף להודעה כתובה מטעם האתר. באחריות המשתתפים בפעילות למסור מידע מהימן נכון ומדויק על אודות פרטי ההתקשרות הפעילים איתם.

אם לא יעלה בידי השופטים לאתר את המשפחות הזוכות ולהודיע להן שזכו במשך 72 שעות ממועד בחירתן, יהיו רשאים להעביר את הזכייה למשפחה אחרת מבין המשתתפים, לפי המלצות חבר השופטים.

איתור משפחה זוכה בסעיף זה משמעו איתור וזיהוי ודאי של הזוכים כאמור, בשיחת טלפון או בפורמט אחר של הודעת זכייה, עם אישור חוזר בעל-פה מצד הזוכה.

למשל: הודעת זכייה שהושארה באימייל או במשיבון הטלפוני של המשפחה הזוכה, ואיש מהם לא שב במשך 72 שעות ממועד השארתה לגורם הרלוונטי באתר כדי לאשר שקיבל אותה, תהא בטלה; הזכייה תישלל מהמשפחה הזוכה – ותיבחר במקומה משפחה זוכה אחרת, כאמור.

מימוש הפרס יעשה כנגד אישורים (לרבות הודעת זכייה כתובה) ותעודות מזהות, שאותן יתבקשו הזוכים להציג לאתר ו/או למעניקת הפרס. האתר ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס, והודעה על כך תופיע באתר/ בעמוד הפעילות.

האתר יהיה זכאי לקיים טקס הענקת פרסים לזוכים. ככל שיחליט על כך, ימסור לזוכים הודעה על מועד ומיקומו של הטקס וכמות האורחים שכל משפחה זוכה תוכל להזמין למעמד הענקת הפרסים.

 1. הפרס במקום הראשון הינו: 2000 שקל
 2. הפרס במקום השני הינו: 1000 שקל
 3. הפרס במקום השלישי הינו: 500 שקל.

ייתכן שהיצירות הטובות ביותר (שלוש הזוכות ואחרות) יקובצו לספר דיגיטלי אחד שיפורסם באתר ourboox. לכל יצירה יינתן קרדיט עם שמות היוצרים.

בנוגע לפרסים:

 1. בעצם השתתפותכם בפעילות הנכם מאשרים כי נמסר לכם כל המידע שביקשתם בהקשר לפעילות זו בכלל ובקשר לתקנון בפרט, וכי הנכם עומדים בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. לאתר שמור שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכים את הזכות לקבלת הפרס, אם טרם נמסר ונמצא בדיעבד לפי שיקול דעתה הבלעדי שפעל במסגרת הפעילות בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין בקשר עם הפעילות. במקרה זה יהא האתר רשאי לתת הפרס למשפחה אחרת בפעילות, העומדת בתנאיה.

הודעה על הזכייה ופרסום שם ודיוקני הזוכים:

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם את שמות המשפחות הזוכות, תמונותיהן ופרטיהן בכל עת שימצא לנכון באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותכם בפעילות הנכם מביעים הסכמה לצילומכם ולפרסום שמכם ותמונתכם במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור, ללא טענה נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

למען הסר ספק, יובהר שוב כי שולחי התוכן לא יהיו רשאים לדרוש ו/או לקבל כל תמורה בעבור התוכן שישלחו במסגרת הפעילות, בין אם זכו בפעילות ובין אם לאו.

 1. האתר יהיה רשאי לוודא את זהות שולחי התכנים בכל שלב ובכל דרך שימצא לנכון, כולל פנייה ישירה אליהם.
 2. הנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן, להליך או לעצם בחירת התוכן שיזַכּה את שולחיו בפרס, במסגרת הפעילות.

מתן פרטים

 1. בעצם השתתפותכם בפעילות הנכם מאשרים לָאתר לעשות שימוש בפרטיכם ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות הנ”ל של האתר, וזאת בין היתר לשם ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

ביטולים

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה על פי שיקול דעתו, וזאת בין היתר במקרה שיתברר כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה שיש בהם כדי למנוע ממשתתפים את היכולת להשתתף בפעילות, גם אם מחמת אילוצים שאינם תלויים בה.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר רשאי לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה ונהליה, את תאריך הפעילות, תקופתה או כל מועד המצוין בה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והכל בכפוף למתן הודעה בדבר השינוי בעמוד הפעילות – כולל החלטה לא להעניק פרסים כלל, מסיבה כלשהי.

תנאים נוספים

 1. הפעילות ניתנת לשימוש על-ידכם כמות שהיא (as is). לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעמו בגין תכונות הפעילות, הוראותיה, מגבלותיה ודרך ניהולה.
 2. האתר אינו מתחייב שהפעילות לא תופרע או תתנהל כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי-דיוקים, שגיאות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אל האתר.

מבלי לגרוע מהנ”ל יובהר כי שיבוש, מניעה או הפרעה כאמור, בין אם יחולו במערכות האתר ובין אם יחולו במערכות של צד שלישי כלשהו, לא יקימו למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, גם אם בגינן יימחקו ו/או לא יועלו לאוויר ו/או לא יישמרו תכנים שהעברתם לצורך ו/או בקשר להשתתפותכם בפעילות ו/או פרטיכם.

 1. בכל מקרה של מחלוקת ו/או ערעור על אופן ניהול הפעילות ו/או תוצאותיה ו/או בנושא פרשנות התקנון, ניתנת לאתר זכות הכרעה בלעדית והכרעתו תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים ו/או הקשורים בפעילות ו/או מי מטעמם.

אחריות

 1. הנכם מסכימים, מצהירים ומתחייבים בזאת כי אתם פוטרים את האתר ו/או כל מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה, ובפרט לפרס.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות זכויות יוצרים, ככל שישנם וקשורים בפעילות, הנם רכושה הבלעדי של Ourboox לפי העניין ו/או של צדדים שלישיים אחרים. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות.
 2. יוצרים שירצו לפרסם את יצירתם בעתיד, בתום התחרות בלבד, יציינו בכל פרסום כי “היצירה השתתפה בתחרות הסיפורים “סיפורי השנה שהיתה – לילדים ולהורים‘ של Ourboox”.
 3. הנכם מצהירים בזאת כי ידוע לכם שמשלוח התוכן בעמוד הפעילות מהווה מתן רישיון חינם, כלל-עולמי ובלתי מוגבל בזמן לאתר להשתמש ללא עלות בתוכן, לרבות פרסומו ו/או העמדתו לרשות הציבור באופן שכל אדם יוכל לצפות בו ולהשתמש בו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים כמפורט בתקנון זה. יודגש כי ידוע לכם והנכם מסכימים שלא תהיו זכאים לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן/או פרסומו. כמו כן הנכם מצהירים כי אין ולא תהיינה לכם תביעות ו/או דרישות כספיות ואחרות כלפי האתר בגין השימוש ופרסום התוכן.

דין, שיפוט והתיישנות

 1. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 2. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד האתר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות היא שנה ממועד סיומה ובחירת הזוכה במסגרתה.

סופיות תנאי ההשתתפות

 1. האמור בתנאי השתתפות אלה הנו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו”ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי האתר ו/או מי מטעמם ו/או על ידי כל גורם אחר.

שאלות ובירורים

 1. ניתן לפנות בבירורים ושאלות לגבי הפעילות בדואר אלקטרוני: [email protected]

אנו מברכים אתכם על השתתפותכם בתחרות הסיפורים המשפחתית שלנו ומאחלים לכם הצלחה רבה!

הסבר לשימוש ב-OURBOOX:

.

Skip to content